Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Ferenc Mező x
Clear All Modify Search

A Kaukázus –nemkülönben Közép-Ázsia –orosz fennhatóság alóli függetlenedése több szem-pontból a konfliktusok újjáéledését jelenti, egyrészt Törökország, Irán, Oroszország és az „új államalakulatok”, illetve maguk az új államalakulatok egymásközti viszonyában, másrészt az adott „politikai egysége_Ä

Restricted access

A ciprusi kérdés ismertetésének aktualitását az adja, hogy a koppenhágai alapelveknek megfelelő, csatlakozásra javasolt hat állam között szerepel Ciprus. Ez több problémát vet fel, melynek kifejtésére és megvilágítására vállalkozik e tanulmány._t

Restricted access

A legutóbbi amerikai elnökválasztáson a republikánusok és a demokraták többek között a latin, valamint az afroamerikai szavazatokért versenyeztek. George Bush nem véletlenül kért fel egy fekete nyugalmazott tábornokot külügyminiszternek a hatvankét éves Colin Powell személyében. Az elnöki beiktatás napjaiban nem csak bálokat, h_c

Restricted access

Háttér és célkitűzések

a kreativitás időbeliségével, például az időnyomás kreativitásra gyakorolt hatásával, kevés kutatás foglalkozik közvetlenül (Amabile, Mueller, Simpson, Hadley, Kramer és Fleming, 2002; Mainemelis, 2002), holott az idő szerepe számottevő a kreatív megnyilvánulások szempontjából. Jelen tanulmány célja, hogy rámutasson e téma főbb kutatási területeire, és összefoglalja a tesztfelvételi idő kreativitásra gyakorolt hatásának vizsgálatával kapcsolatos eredményeket.

Módszer

a kreativitás vizsgálatára a verbális Szokatlan használat teszt, illetve a figurális Körök teszt magyar adaptációját (Zétényi, 1989) alkalmaztuk n = 207 középiskolás diák esetében. 10 perc/teszt tesztfelvételi idő állt rendelkezésre, melynek első felében fekete, második felében színes ceruzát használtak a válaszadók. Így lehetővé vált a 0–5., az 5–10. és a 0–10. percben nyújtott fluencia, originalitás, flexibilitás, átlagos originalitás és relatív flexibilitás pontszám különbségeinek és kapcsolatainak kiszámítása. Az intelligenciát célzó kiegészítő vizsgálatként a Raven-féle SPM-tesztet alkalmaztuk.

Eredmények

a tesztfelvételi időtartamnak szignifikáns hatása van a kreativitás pontszámaira (pl. a vizsgálati személyek asszociációs műveleti sebessége idővel csökken, s a tesztfelvétel első öt percében magasabb pontszámok születnek, mint a másodikban), és az intelligencia- és kreativitásteszt pontszámok közötti kapcsolat alakulására (a második félidőben tapasztalhatók korrelációk). A verbális és a figurális tesztek igen különböznek időbeli aspektusaik tekintetében.

Következtetések

tekintve, hogy a kreativitás tesztelése időkorláthoz kötött és tesztfüggő vizsgálat, a tesztfelvételi időtartam megválasztása lényeges az eredmények alakulása és elemzése szempontjából.

Open access