Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for

  • Author or Editor: Ferenc Molnár x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A magyar Rorschach-rendszer revíziója és az új, sine morbo standard

Review of the hungarian Rorschach system and the new “sine morbo” standard

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Ferenc Molnár

Háttér és célkitűzés: A Rorschach-teszt időszerűvé vált új, sine morbo standardját 2007 és 2014 között a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének független kutatócsoportja készítette el. A standardizálás előkészítő és kezdeti szakaszában felülvizsgáltuk a magyar Rorschach-rendszert, jelölési alapelveket fogalmaztunk meg, módosítottunk néhány jel alkalmazásán, újakat is bevezettünk.

Módszer: A kutatásban a pszichiátriailag sine morbo, felnőtt személyek önként vettek részt, életkoruk 18 és 75 év közötti volt, iskolai végzettségük az általános iskolástól a többdiplomásig terjedt, és 118 település lakói közül kerültek ki. Az alapvető független változók kategóriáiból 32 almintát állítottunk össze, a teljes minta 1500 főből állt.

Eredmények: Az eredmények alapján vagy megerősítettük, vagy módosítottuk a mutatók korábbi jellemző értékeit és övezeteit, meghatároztuk az új mutatók referenciaértékeit, a feleletszám eltérő hatását a jelekre és mutatókra, összeállítottuk az új vulger válaszok listáját, támpontokat nyújtottunk a lokális értelmezéshez.

Következtetés: Rorschach-rendszerünk revíziója és az új standard adatai a Rorschach-teszt szükséges és elkerülhetetlen továbbfejlesztését szolgálják, validitását erősítik, reliabilitását növelik.

Background and objective: The elaboration of the new “sine morbo” standard for the Rorschach test started in 2007 and was completed in 2014 by an independent research group at the Institute of Psychology of the University of Szeged. In the preparatory and initial phases of the standardisation process, the Hungarian Rorschach system was re-examined, marking principles were defined, new signs were introduced and several indicators of the Comprehensive System, which are currently being used in most countries, were adopted into our system.

Method: The adult individuals who volunteered to participate in the study were psychiatrically “sine morbo”, came from 118 different communities, were aged 18 to 75, and had education levels ranging from primary school to multiple academic degrees. We compiled 32 subsamples from among the categories of the basic independent variables, with a total sample size of 1,500 individuals.

Results: Based on the results, we either reinforced or modified the previous characteristic values and zones of the indicators; determined the reference values of the new indicators and the different effects of the response rate on the signs and indicators; established a list of new vulgar responses; and provided guidance for local interpretation.

Conclusion: The revision ofour Rorschach system and the data of the new standard serve as a necessary improvement of the Rorschach test, strengthening its validity and increasing its reliability.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Egyes felmérések szerint Hashimoto-thyreoiditises érintettség esetén a papillaris pajzsmirigy-carcinoma gyakoribb, stádiuma pedig kevésbé előrehaladott, mint Hashimoto-thyreoiditis nélkül. Kutatásunkban a két betegség összefüggéseit vizsgáltuk az északkelet-magyarországi régióban. Betegek és módszer: Vizsgálatunk során a 2007 és 2012 között a Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Sebészeti Intézetben operált 230 papillaris pajzsmirigy-carcinomás beteg adatait elemeztük. Vizsgált paramétereink a nem, életkor, szövettani típus, multifokalitás és stádium voltak. Eredmények: Eseteink között 40 (17,4%) Hashimoto-thyreoiditises (4 férfi, 36 nő) és 190 (82,6%) Hashimoto-thyreoiditis nélküli papillaris pajzsmirigy-carcinomás (44 férfi, 146 nő) szerepelt. A papillaris carcinoma lényegesen gyakrabban bizonyult multifokálisnak Hashimoto-thyreoiditisben (16/40; 40,0%), mint nélküle (45/190; 23,7%; p = 0,034). A papillaris carcinoma ugyanakkor szignifikánsan ritkábban érintette a nyirokcsomókat HT-vel társult esetekben (4 pN1 [36,4%]; 7 pN0 [63,6%]), mint HT nélkül (34 pN1 [82,9%]; 7 pN0 [17,1%]; p = 0,002). Következtetés: A gyakori előfordulás és a mindkét betegség fennállta esetén gyakoribb multifokális daganatképződés arra utal, hogy a Hashimoto-thyreoiditis hajlamosít papillaris pajzsmirigy-carcinoma kialakulására, azonban ennek a kapcsolatnak a biológiai háttere egyelőre nem tisztázott. Orv. Hetil., 2017, 158(5), 178–182.

Restricted access

Alunites from the low sulfidation-type epithermal systems of the Tokaj and the high sulfidation-type epithermal systems of the Velence Mountains were compared in terms of mineralogical and genetic aspects Na-enriched (1.14 to 2.35% Na2O) tabular alunites from the advanced argillic alteration zones of the Velence Mountains appear in the cavities formed from leached phenocrysts of andesitic rocks. These magmatic-hydrothermal alunites display compositional zoning due to variation in Na and K content and contain Ca-rich phosphate-sulfates with REE elements in their cores (i.e., woodhouseite series). The source of P is probably magmatic apatite that dissolved during intensive leaching of the host rock by acidic magmatic-hydrothermal fluids. Alunites in the steam-heated alteration zones of the Tokaj Mountains appear in the cavities formed from leached pumice fragments of rhyolite tuff units or in fractures in altered rhyolite domes. Rhombohedral and platy alunites have minor Na content (0.02 to 0.61%Na2O) and display compositional zoning due to the variation in Ba content. However, comb alunites contain more Na (1.55 to 1.82% Na2O) and compositional zoning can be attributed to variation of Na and K content. Alunites from the Velence Mountains have much higher d34S values (24.2 to 25.3‰) compared to alunites from the Tokaj Mountains (4.7 to 8.6‰). The d18O values for the sulfate site in the alunite structure are between 10.6 and 13.6‰ in both areas. High d34S values can be attributed to S isotope fractionation during the high temperature magmatic-hydrothermal formation of alunite from the Velence Mountains, which did not occur during formation of low-temperature steam-heated alunites from the Tokaj Mountains.

Restricted access

The shiitake mushroom is well known for its health-beneficial effects. In this study we examined its antimicrobial activity by use of bioautography. After bioactivity detection we identified one major antimicrobial compound by use of infrared spectroscopy and gas chromatography. It shares similarity with well-known fatty acids.

Restricted access

Abstract

In the Tokaj Mts (NE Hungary), which is a part of the Inner Carpathian Volcanic Arc, large amounts of intermediate-acidic calc-alkaline volcanic rocks accumulated in a N-S oriented graben-like structure during the Badenian-Sarmatian-Pannonian period, in relation with the closure of the Alpine Tethys (Penninic) ocean. Although previous research on volcanism and related hydrothermal processes produced a huge number of K/Ar age data no systematic petrochemical database has been available up to now from the Tokaj Mts. In this study we publish new results of geochemical analyses completed on systematically collected basaltic, andesitic, dacitic and rhyolitic rocks, and of the spatialtemporal evaluation of petrochemical signatures, with special reference to origin of magmatism and relationships of rhyolite to hydrothermal mineralization. In the southern Tokaj Mts rhyolite contains K-feldspar phenocrysts, while this phenomenon is absent in the rhyolite from the northern areas of the mountains. In accordance with this, significant potassium enrichment occurs in the south (whole rock K2O content varies between 4.35 and 5.61 wt%), whereas rhyolite from the northern Tokaj Mts is less enriched in potassium (K2O content is from 3.28 to 5.1 wt%). The most significant difference between the northern and southern dacite is the age of their formation. They were formed at the same time as rhyolite and andesite (between 13.4 and 11 Ma) in the northern Tokaj Mts, while they are much younger (10.57–10.1 Ma) in the southern Tokaj Mts, where they post-date hydrothermal activity. The boron content (10.1–52.12 µg/g) and the patterns of other trace elements of the volcanic rocks show typical subduction-related features; however, direct influx of subduction-related fluids during magma generation can be excluded. A more plausible explanation for the magma genesis is decompression melting of a previously metasomatized mantle, enriched with subduction-related components. Additionally, the unmineralized northern rhyolite samples contain much less Cl (usually below 0.2 wt%) than the high-K rhyolite in the southern part of the Tokaj Mts (usually more than 0.2 wt%), which correlates with the presence/absence of spatially and temporally related epithermal mineralization in these areas.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ferenc Sztanek
,
Ágnes Molnárné Molnár
, and
Zoltán Balogh

Absztrakt

A diabeteses neuropathia egyik leggyakoribb és súlyos szövődmény lehet diabetes mellitusban. Az oxidatív stressz fontos szerepet játszik a cukorbetegség microvascularis komplikációinak progressziójában. A fokozott oxidatív stressz elősegíti bizonyos kóros metabolikus útvonalak, mint a poliol- és hexózamin-útvonal, az előrehaladott glikációs végtermékek, a poli-ADP-ribóz polimeráz és a proteinkináz-C aktivációját. Jelen összefoglalóban a szerzők áttekintik az oxidatív stressz és a cukorbetegség kapcsolatának legfrissebb ismereteit és összegzik a fokozott oxidatív stressz patofiziológiai hatásait a diabeteses neuropathia kialakulásában. A diabeteses neuropathia kezelésében alkalmazott modern gyógyszerek vizsgálatában még intenzív, hosszú távú összehasonlító vizsgálatokra van szükség a közeljövőben. Orv. Hetil., 2016, 157(49), 1939–1946.

Restricted access

Abstract

The engineering application's design process starts with a concept, based on our theoretical knowledge and continues with a numerical simulation. In our paper, we review the finite volume method (FVM) which is used generally for heat and fluid dynamic simulations.

We compare three different computational fluid dynamics (CFD) software (based in the fine volume method) for validating a NACA airfoil, which can be used for example in the aerospace industry for an airplane's wing profile, and it can be used for example in the renewable industry for a wind turbine's blade or a water turbine's impeller profile. At the end of this paper, the result of our simulations will be compared with a validation case and the difference between the CFD software and the measured data will be presented.

Open access

Absztrakt:

A tünetes koszorúér-betegség kezelésében ma is kiemelkedő szerepet játszanak a revascularisatiós műtétek (coronary artery bypass grafting – CABG). Az első beavatkozások elvégzése óta eltelt több mint ötven év alatt számos klinikai megfigyelés igazolja, hogy a koszorúér-áthidalásra az arteria mammaria interna (IMA) használható a legkedvezőbb eredménnyel. Az IMA szövettani struktúrája és élettani tulajdonságai ellenállóvá teszik az eret az érelmeszesedéssel szemben. Cikkünkben a Magyarországon IMA-graft felhasználásával elsőként végzett CABG-műtétről emlékezünk meg, egyúttal az IMA kedvező tulajdonságait az irodalomban eddig közölt leghosszabb (harmincöt éves) utánkövetéses coronarographia eredményeivel illusztráljuk. Az eset alátámaszthatja azt a feltételezést is, hogy a mammariagraft prosztaciklintermelése megvédi a kiáramlási pályát az atherosclerosis progressziójától. Ennek igazolására nagy esetszámú vizsgálat javasolható, amely sztentimplantációval hasonlítaná össze az IMA-graft feltételezhető védőhatását a kiáramlási pályán. A hosszú távú követés során a bal coronaria elülső leszálló ágának (LAD) sztentelését versus az arteria mammaria interna graftnak a felhelyezését követően a LAD kiáramlási pályájának alakulását kellene értékelni. Orv Hetil. 2020; 161(9): 354–358.

Open access

Abstract

The Darnó Unit in NE Hungary contains basalt and associated sediments related to the advanced rifting stage of Triassic age in the Neotethys. A detailed field study of five key outcrops and two deep wells revealed that only distal facies of basaltic lava flows of submarine volcanoes occur as blocks in the Jurassic mélange; the central and the most distal facies are missing. The advanced rifting-related Triassic and oceanic stage-related Jurassic basalt flows of the same mélange can be distinguished on the basis of lithostratigraphic, structural and textural features. The paper contains for the first time the detailed description of the key outcrops of peperitic facies consisting of a mixture of basalt and red micritic limestone. The occurrence of this facies is the principle key feature for discrimination in the field between Triassic and Jurassic basalt. In addition, four types of Triassic basalt were recognized: the Báj-patak-type, the Mély Valley-type, the Nagy-Rézoldal-type and the Reszél Hill-type. The observed peculiarities of advanced rift-related basalt are also compared to characteristics of volcanics encountered in wells drilled in the Darnó Unit. This comparison solves many problems of earlier interpretations of the studied wellbore sections.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Hagymási
,
Béla Molnár
,
Ferenc Sipos
,
Orsolya Galamb
, and
Zsolt Tulassay

A colorectalis rák a második leggyakoribb halálok hazánkban és a fejlett országokban is. A kórkép gyakori előfordulását az epithelsejtek gyors életciklusa, anyagcseréje, illetve a táplálkozási karcinogének közvetlen hatása magyarázza. A legújabb felfogás szerint a rák az őssejtek betegségének tekinthető. Ismereteink az utóbbi években jelentősen bővültek a emésztőrendszeri őssejtek elhelyezkedéséről (niche), sejtciklusukról, szabályozásukról (Notch, illetve Wnt/β-catenin jelrendszer) és markereikről (mathusashi-1, β-catenin). Az őssejtek és a daganatsejtek számos tulajdonságukban – önmegújító és proliferációs képességükben is – hasonlítanak egymáshoz. Újonnan merült fel a gyulladásos jelekre bevándorló csontvelő-eredetű őssejtek szerepe a daganatképződésben. A helyi vagy bevándorló őssejtek malignus átalakulásának okai mutációk (APC-, MMR-gének) vagy metiláció (CDKN2A, p16/INK4a, MGMT, MLH1) lehetnek. A dysplasiás sejtek terjedése még tisztázásra vár.

Restricted access