Search Results

You are looking at 1 - 10 of 68 items for

  • Author or Editor: Ferenc Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

The aim of these studies was to assess residual virulence and early protective capacity of a negatively markered live attenuated vaccine candidate Salmonella Enteritidis mutant against a highly virulent S. Enteritidis strain using a dayold chicken model. Nonflagellated FliD negative mutants of Salmonella Enteritidis 11 (SE11) with and without the virulence plasmid proved to be sufficiently attenuated (limited invasiveness in vitro/in vivo) without reduced ability to colonise chicken gut. The early protective activity of a nonflagellated, virulence-plasmidcured (fliD–, pSEVΔ) mutant against organ invasion, caecal colonisation and faecal shedding by the highly virulent challenge strain S. Enteritidis 147 NalR proved to be effective and safe. The innate and adaptive immunity was demonstrable during the first four weeks of life, and the serological response was clearly distinguishable from the response induced by the wild parental strain. In conclusion, we provided data for the first time about a virulence-plasmid-cured, nonflagellated mutant of S. Enteritidis to serve as a basis for development of a negatively markered potential live oral vaccine against virulent S. Enteritidis in chicken.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ferenc Hadarits
,
Andrea Iván
,
Csaba Márkus
, and
Lajos Nagy

A 2000-ben megjelent nemzetközi kardiológiai ajánlások óta a kardiális troponinok szerepe vált elsődlegessé az akut coronariaszindróma enzimdiagnosztikájában. Kórházunkban 2006-tól diagnosztikus és terápiás beavatkozásokat is végző hemodinamikai részleg kezdett dolgozni. 2007. július 1-jétől úgynevezett egykapus betegbeléptető rendszer, sürgősségi betegellátó egység működik. Cél: Részletesen elemezni a fenti egységek működése óta jelentősen megnövekedett, az akut coronariaszindróma diagnosztikájában használt laboratóriumi kardiális troponin méréseket; azok indokoltságát, jelentőségét, hasznosságát illetően, kitérve az álpozitivitás lehetséges okaira. Módszer: A 2008 második fél évében végzett kardiális troponin vizsgálatokat elemeztük együttesen, mind laboratóriumi, mind klinikai szempontból. Eredmények: A vizsgált periódus alatt 1787 betegnél 2656 kardiális troponin mérés történt. Pozitív érték 203 páciensnél 280 adódott, amelyek coronariabetegséget 110 betegnél igazoltak. Gyakorlatilag az összes többi esetben is lehetett klinikai okot találni a pozitív eredmény mögött, csupán egyetlen betegnél nem sikerült semmilyen klinikai eltéréssel magyarázni az emelkedett troponinértéket. Következtetések: A rendkívül alacsony számú pozitív eredmény megkérdőjelezi a vizsgálatkérések megalapozottságát, gondosságát. A klinikusi gondolkozásban el kell mélyíteni a tényt, miszerint pozitív kardiális troponin eredmény jelentős számban előfordulhat nem coronariabetegségben is. Az utóbbi eseteknek részletesebb, klinikus és laboratóriumi szakember általi, konzultatív elemzésével meg kell próbálni az ilyen értelmű álpozitivitás okait felderíteni.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dorottya Gheorghita
,
Gabriella Eördegh
,
Ferenc Nagy
, and
Márk Antal

Absztrakt:

A cardiovascularis betegség világszerte a halálozás és a rokkantság vezető oka. Ezen halálozások többségének hátterében atheroscleroticus és thromboembolisatiós folyamatok állnak, amelyek ischaemiás szívbetegség és stroke kialakulásához vezetnek. A gyulladásos folyamatok szerepe jól dokumentált mind az atherosclerosis, mind az atherothrombosis kialakulásában. Egyre több tudományos eredmény támasztja alá a fogágybetegség, azon belül is a parodontitis szerepét az atherosclerosis és így a cardiovascularis betegségek egyik potenciális rizikófaktoraként. A krónikus gyulladásban lévő, fertőzött parodontalis tasakban lévő kórokozók, valamint azok toxinjai és bomlástermékei növelik a szervezetben zajló szisztémás gyulladásos választ. A szisztémás keringésbe jutva és magukat az atheroscleroticus plakkokat is infiltrálva, további lokális és szisztémás gyulladásos választ indukálnak, összességében fokozzák az atherosclerosis progresszióját, és potenciálisan növelik a cardiovascularis megbetegedések kialakulásának kockázatát. Ennek megfelelően a jó általános szájhigiénia, súlyosabb esetekben parodontalis terápiával elősegítve, potenciálisan csökkentheti a cardiovascularis megbetegedések kialakulásának kockázatát, és része lehet a primer és szekunder prevenciós tevékenységeknek is. Jelen közleményünk célja a fogágybetegség és a cardiovascularis megbetegedések közötti lehetséges patofiziológiai kapcsolatok összefoglalása epidemiológiai vizsgálatok alapján, klinikai evidenciák bemutatása a fogágybetegség és bizonyos cardiovascularis kórképek között, valamint megvizsgálni a parodontalis terápia lehetséges hatásainak szerepét a cardiovascularis megbetegedések megelőzésében, kezelésében. Orv Hetil. 2019; 160(11): 419–425.

Open access

The aberrations of sperm DNA may cause various problems and have negative consequences on fertility. These influence embryonic development or might lead to early embryo loss. Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA) is the flow cytometric method most often used for the detection of DNA lesions; however, some studies using that method reached confusing conclusions. The aim of this pilot study was to adjust and compare two alternative tests, namely the TUNEL test and the Nicoletti assay. The above-mentioned two flow cytometric methods capable of detecting the fragmented DNA of sperm were tested on 12 frozen-thawed stallion semen samples. The TUNEL test demonstrated much higher DNA fragmentation ratio than the Nicoletti assay (mean ± SD: 30.77 ± 13.03% vs. 1.93 ± 0.89%, respectively). A fluorescent microscopic check of the samples showed that TUNEL labelled the plasma membrane and the mitochondria in a nonspecific way, rather than detecting only the fragmented DNA, thus eventually resulting in a false positive sign. The Nicoletti assay is simpler, quicker and does not detect nonspecific binding; however, further analyses are required to determine its diagnostic value.

Restricted access
Építés - Építészettudomány
Authors:
Ferenc Nasztanovics
,
Attila Füstös
,
Ákos Sapkás
,
Zsolt Nagy
, and
Adrián Horváth

Ebben a cikkben a dunaújvárosi Pentele-híd beúsztatásának érzékenységvizsgálatáról írtunk. A 8650 t tömegű, 312 m hosszú, _a

Restricted access

Emlékek 1968-ból

Remembrance of 1968

Educatio
Authors:
Ferenc Turcsány
,
Domonkos Sík
,
Péter Tibor Nagy
, and
Iván Bajomi
Open access

A membrán nanocsövek szerepe az intercelluláris mitokondrium átadásában és a tumorsejtek kemorezisztenciájában

The role of membrane nanotubes in the intercellular mitochondrial transfer and tumor cell chemoresistance

Hematológia–Transzfuziológia
Authors:
Zsolt Matula
,
Gábor Mikala
,
István Vályi-Nagy
, and
Ferenc Uher

Absztrakt:

A rendkívül komplex mechanizmusok révén megvalósuló intercelluláris kommunikációnak meghatározó szerepe van mind az egészséges, mind a különböző megbetegedések esetében tapasztalható, megváltozott szöveti homeosztázisban. A tumorsejtek és azok mikrokörnyezetében található egyéb sejtek között megfigyelhető sejt–sejt interakciók nemcsak a tumoros megbetegedések progressziójában, hanem a terápiával szemben fellépő rezisztenciában is kulcsszerepet játszanak. A membrán nanocsövek olyan újonnan felfedezett, nagy távolságot áthidalni képes intercelluláris összeköttetések, amelyek számos sejtalkotó cseréjét teszik lehetővé két vagy több sejt között, beleértve a különböző ionokat, makromolekulákat, de akár még az olyan nagyobb méretű organellumokat is, mint amilyenek a mitokondriumok. A membrán nanocsöveken keresztül átadott mitokondriumok egyértelműen megváltoztatják a recipiens sejtek metabolizmusát, funkcionális jellemzőit, a jelenség pedig mind az egészséges, mind a rákos sejtek esetében kimutatható. A metabolikus plaszticitást manapság a rák egyik legfontosabb jellemzőjének tekintik, mivel cáfolhatatlanul kulcsszerepet játszik a kezelés következtében kialakuló gyógyszer-rezisztenciában. Az elmúlt néhány évben vált teljesen világossá, hogy a gyógyszer-rezisztencia kialakulásában a membrán nanocsöveken keresztül zajló mitokondriumátadásnak meghatározó szerepe van, amely újfajta terápiás megközelítések kidolgozását teszi szükségessé.

Restricted access

A retropharyngealis nyirokcsomóáttétek klinikai jelentősége

Irodalmi áttekintés egy esetbemutatás kapcsán

Clinical importance of retropharyngeal lymph node metastases

Review of the literature in connection with a case report
Orvosi Hetilap
Authors:
Mónika Révész
,
Ferenc Oberna
,
Éva Remenár
, and
Zoltán Takácsi-Nagy

Összefoglaló. A retropharyngealis nyirokcsomóáttétek incidenciája a primer fej-nyaki daganat lokalizációjától függ. Leggyakrabban az előrehaladott vagy recidív nasopharynx-carcinomák esetén fordul elő, de III–IV. stádiumú oro- és hypopharynxtumorok esetén is megjelenhetnek. Non-nasopharyngealis primer tumoroknál a manifesztációjuk kedvezőtlen prognosztikai faktornak tekinthető, melynek hátterében a diagnosztikus nehézség miatti késői detektálás, a kifejezetten nehéz sebészi eltávolíthatóság, valamint az agresszív biológiai viselkedés állhat. Az esetismertetésünkben bemutatásra kerülő, 58 éves betegünknél bal oldali elülső szájfenéki primer tumort diagnosztizáltunk azonos oldali nyaki és retropharyngealis nyirokcsomó-metastasissal, mely a nemzetközi irodalom alapján extrém raritás, incidenciája kevesebb mint 1%. A retropharyngealis nyirokcsomók diagnosztikájában a lokalizáció miatt a képalkotóknak jut hangsúlyosabb szerep. Elhelyezkedésük nemcsak diagnosztikus, hanem sebésztechnikai kihívást is jelentenek az életfontosságú anatómiai képletek közelsége, illetve a szűk feltárási viszonyok miatt. Ilyenformán ezek a műtétek csak intenzív osztályos háttérrel és kellő jártassággal rendelkező centrumokban végezhetők. Az alapvetően rossz prognózist a korai diagnózis és a multimodális terápia kedvezően befolyásolja. Esetünkben a komplex kezeléssel (sebészi terápia és posztoperatív radiokemoterápia) sikerült lokoregionális tumormentességet elérni, és ezzel a teljes és a betegségmentes túlélési időt növelni. Orv Hetil. 2021; 162(25): 997–1003.

Summary. The incidence of retropharyngeal lymph node metastasis depends on the localization of the primary head and neck cancer. Involved nodes are seen most commonly in cases of advanced or recurrent nasopharyngeal carcinoma, however, they might occur with stage III–IV oro- and hypopharyngeal tumours. The involvement of retropharyngeal lymph nodes has been associated with poor outcome of non-nasopharyngeal primary tumours, which might be explained by the delayed diagnosis, the difficult surgical procedure in the retropharyngeal space, and the aggressive nature of the disease. Here we present the case of a 58-year-old patient with an anterior oral cavity tumour on the left side with ipsilateral cervical lymph node and retropharyngeal lymph node metastases, which has been noted an extreme rarity in the literature with less than 1% incidence. Due to the localization of the retropharyngeal lymph nodes, the detection is based on imaging modalities. It represents a challenge for diagnosis and surgical treatment due to the close proximity of vital anatomical structures. Accordingly, these operations should only be performed in specialist surgical centres with intensive care units. The early diagnosis and the multimodality treatment might have a positive effect on the poor prognosis. In our case, we managed to achieve locoregional disease-free status with the complex treatment (surgical therapy and postoperative radiochemotherapy) and increase the overall and the disease-free survival. Orv Hetil. 2021; 162(25): 997–1003.

Restricted access