Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Ferenc Szegi-Tóth x
  • All content x
Clear All Modify Search

A dolgozat első része áttekinti a globális klímaváltozással kapcsolatos gazdaság- és környezetpolitikai kérdéseket, előkészíti a harmadik részben bevezetendő új döntéselemzési módszert. A klímaváltozással kapcsolatos közgazdasági elemzések központi problémája a generációk közötti egyenlőség és a diszkontálás kérdése. Gondosan mérlegelve az alkalmazandó diszkontrátára vonatkozó pozitív és normatív érveket, illetve a különböző modellezési megoldásokat, a dolgozat arra a következtetésre jut, hogy a klasszikus költség-haszon elemzés módszere a klímaváltozással kapcsolatos politikák kialakítására csak korlátozott mértékben alkalmas. Új módszerekre van szükség, amelyek jobban megfelelnek a klímaváltozás mint döntéshozatali probléma sajátosságainak. Egy új döntéselemzési megközelítés az „elfogadható mezők” módszere, amely egy integrált gazdasági-klímamodellben ölt testet. A módszer különválasztja a klímaváltozással kapcsolatos normatív, értékfüggő érveket a tudományos elemzéstől. Az előbbiek a felhasználó által megadott döntések, és a modell inputjaként specifikálandók három területen: a klímaváltozás még elviselhető hatásaira, a klímaváltozás lassítására tett intézkedések még elfogadható társadalmi költségeire, illetve a tehermegosztás elveire vonatkozó döntések formájában. A modell ezek alapján meghatározza, hogy létezik-e olyan üvegházhatású gázkibocsátási mező a következő 100-200 évre vonatkozóan, amely kielégíti a felhasználó által specifikált feltételeket. Ha ilyen mező nem létezik, akkor vagy az elfogadható hatások mértékét, vagy a klímavédelemre fordítandó költségeket kell emelni. Amennyiben a kibocsátási mező létezik, akkor az magában foglalja a felhasználó által megadott kritériumokat kielégítő valamennyi jövőbeli kibocsátási pályát. Ezek közül további szempontok figyelembevételével (például nemzetközi tárgyalások során) lehet kiválasztani a legmegfelelőbb és követendő kibocsátási pályát. A dolgozat bemutatja az elfogadható mezők módszerének néhány alkalmazását is.

Restricted access