Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Fruzsina Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

Over the past few years, the concept of gamification has gained increased attention in foreign language teaching research as it demonstrates potential to promote motivation and learner engagement. The authors of the paper believe that gamification can become an innovative and promising tool to help students overcome their motivational difficulties. When it comes to language learning and teaching, one of the major issues to be tackled is the differences among students in terms of academic achievement. Applying gamification in the field of education profoundly supports the process of teaching and learning by creating a supportive environment, which is reinforcing and enables individual progress. One specific feature of gamification is that it breaks down learning into elements, similarly to motivation theory, where goals are not uncommonly divided into subgoals. It also includes applying the characteristics of games, and implementing these in real-world situations, while generating specific behaviours within the gamified situation. The most important benefit of using gamification in language teaching is that it provides differentiation. Learners can progress at their own pace, their assessment is individualised, their motivation is strongly influenced by their own skills and abilities that are reinforced by gamification itself. As the process of learning meets the individual’s needs, differentiation can be brought about. This paper highlights the most important outcomes of research into gamification in language learning, while exploring its underlying principles in the field of motivation.

Open access

Abstract

This paper highlights the concept of constructivism that underpins the theory and practice of foreign language teaching. The dominance of this pedagogical movement in the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century has been particularly important for the study and understanding of digitally supported forms of learning. Constructivism can provide a response to the analysis and practice of new forms of learning: it is based on the premise that knowledge transfer and the role of the teacher are undergoing intense change. Its implications in the classroom define and influence the pedagogical models and traditions of our time. The paper traces the emergence and dimensions of constructivism in today's digitally infused education, providing a theoretical and literature overview.

Open access

Acute mental benefits of aquatic exercises in middle-aged women

A vízitorna akut mentális előnyei középkorú nőknél

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Krisztina Ábel
,
Fruzsina Somlai
, and
Attila Szabo

ABSTRACT

Background and aims: Aquatic exercises are popular leisure activities worldwide, primarily among women. These activities are especially beneficial for aging people and individuals having difficulties performing land-based exercises. Their physical health benefits have already been documented in the academic literature, but research on their mental health effects is still non-existent. However, leisure exercises promoting mental health are advantageous in a fast-paced and often stressful world. Therefore, in this in-situ (natural life setting) field study, we examined the acute mental benefits of aquatic exercises in 30 voluntary consenting women having a mean age of 57.57 (SD = 12.67) years. Methods: Using a within-participants research design, the subjectively perceived feeling states and felt arousal, along with positive and negative affect, were recorded before and after exercise. Moreover, the personal expectancies regarding the expected feelings after exercise were assessed before the workout to determine the influence of anticipation effects. Results: The findings revealed that core affect and positive affect improved substantially from before to after exercise (p < .001), as confirmed by the large effect sizes (Cohen’s d > 0.80). Negative affect decreased nonsignificantly (p = .062), but it was already low before exercise. Although expectancy scores were high before the exercise class, they did not correlate (p > .05) with the dependent measures’ magnitude of changes (pre-class – post-class scores). Conclusions: These findings suggest that women who participate in an aquatic exercise class report experiencing significant positive changes in their feelings, demonstrating this popular exercise’s acute mental health benefits. Although further controlled research is needed in this area, the current results have promising implications for middle-aged women’s mental health preservation and promotion.

Open access

HANNA: Gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére

HANNA: Gamified Digital Supplementary Course – Material Developed for Pupils from Disadvantaged Backgrounds

Educatio
Authors:
Kálmán Abari
,
Fruzsina Szabó
, and
Tünde Polonyi

Összefoglaló. Gyorsan változó világunkban az oktatásnak lépést kell tartania a változásokkal, ezért szükséges a módszertan folyamatos fejlesztése, a tanítási-tanulási folyamat harmonikusabb illesztése a változó igényekhez. Oktatásunk komoly problémája a tanulók teljesítményében mutatkozó hatalmas különbség, ezért fontos szempont a hátrányos helyzetű tanulók eredményességének javítása. Tanulmányunk célja, hogy bemutassunk egy új fejlesztésű digitális nyelvoktató tananyagot (HANNA), amely hátrányos helyzetű 5–7. osztályos diákoknak készült, tabletalapú, és angol nyelvet oktat a tanár facilitáló segítségével. Bemutatjuk, hogy a HANNA szerkezetének kialakításában milyen szempontokat vettünk figyelembe, ismertetjük a tananyag felépítését és a tanulók motiválása érdekében megvalósított gamifikált elemeket.

Summary. As the world of education and technology is changing at a breathtaking speed, the methodology needs to be constantly updated, while the process of teaching-learning has to adjust to fresh demands. One of the most severe issues in our education is the increasing gap between students’ achievements, especially in low socio-economic environments. The purpose of our study is to introduce a new digital language course-material (HANNA) created specifically for pupils in grade 5–7 in low SES backgrounds. It is primarily to be employed in English language classes (ELT), is operated on tablets, and teaches English with the facilitating work of the teacher. We explore the principles underlying HANNA, reveal its structure and mechanism while detailing the gamified elements of the programme.

Open access

Szótárkritika

Dictionary criticism

Magyar Terminológia
Authors:
Eszter Magyarné Szabó
,
Fruzsina Sárkány
,
Ildikó Schmidt
,
Judit Cseke
, and
Katalin Kult
Restricted access

Az antropometriai paraméterek szerepe a cadaveren végzett percutan tracheostomás módszerekben

Role of anthropometric parameters in percutaneous tracheostomies performed on cadavers

Orvosi Hetilap
Authors:
Fruzsina Bódis
,
Gábor Orosz
,
Marcell Szabó
,
Viktória Molnár
,
T. József Tóth
,
László Gergely Élő
,
László Tamás
, and
Gábor Élő

Bevezetés és célkitűzés: A tartós gépi lélegeztetésre szoruló betegeknél tracheostoma képzése javasolt, mely számos sebészi és percutan módszerrel történhet. Vizsgálatunk során három különböző percutan dilatatiós tracheostomás technikát alkalmaztunk. Célunk volt a megfelelő magasságban behelyezett légcsőkanüllel összefüggő antropometriai paraméterek azonosítása. Anyag és módszerek: Randomizált, kontrollált obszervációs cadavervizsgálatunk során 118 esetet vizsgáltunk. A tracheostomás technikák közül a Griggs-technikát (n = 37), az Élő szerint módosított Griggs-technikát (n = 45) és a Ciaglia szerinti Blue Rhino folyamatos tágítást (n = 36) alkalmaztuk. Megmértük a cadaverek nyakkörfogatát, jugulomentalis távolságát és felkarkörfogatát. Megvizsgáltuk ezek összefüggését a tracheostomás kanül helyzetével. Eredmények: A felkarkörfogat és a nem megfelelő magasságban (a 4. tracheaporc alatt) behelyezett kanülpozíció között találtunk szignifikáns összefüggést (p = 0,0287). Ideális vágópontnak a 30 cm-es felkarkörfogatot határoztuk meg (szenzitivitás: 63,63%, specificitás: 60,22%). Következtetés: Percutan tracheostoma tervezésekor fontos az antropometriai paraméterek mérése. 30 cm vagy annál nagyobb felkarkörfogat esetén egyéb vizsgálómódszer és/vagy fül-orr-gégészeti konzultáció javasolt. Orv Hetil. 2023; 164(16): 630–635.

Open access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors:
Veronika Bocsi
,
Tímea Ceglédi
,
Zsófia Kocsis
,
Karolina Eszter Kovács
,
Klára Kovács
,
Anetta Müller
,
Katalin Pallay
,
Barbara Éva Szabó
,
Fruzsina Szigeti
, and
Dorina Anna Tóth

Higher educational dropout is a significant area of education policy in Hungary. First, the proportion of graduated higher educational students is low when compared to the OECD average, which may be caused by dropout from higher educational courses. On the other hand, although the phenomenon of dropout has been closely investigated in several international research papers, the methodology used to determine the dropout ratio is unsatisfactory, mainly due to the lack of expert consensus. As a consequence, we do not have precise data regarding the dropout ratios, which make investigations related to this area even more necessary. The aim of this study was to measure the possible reasons for delayed graduation and dropout, and it was carried out as a qualitative study based on existing theories. In our investigation, the role of the sociocultural background; the years prior to the time spent in higher education; and the motivation of the choice of institution, employment, sports, and social activities were measured through an analysis of seven individual interviews and one focus group conversation involving 10 participants based on a semi-structured interview methodology. The causes of delayed graduation and dropout, which are more difficult to observe, are an inappropriately chosen institution and/or course, employment while studying intensively in a higher education institution, competitive sport and friends with a negative attitude toward learning. Our analysis provides a stable basis for a wider questionnaire-based investigation on a representative sample and its main units have been developed according to the research blocks of the interview analysis.

Open access