Search Results

You are looking at 1 - 10 of 66 items for

  • Author or Editor: Gábor Balázs x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Spillovers from foreign direct investment in Central and Eastern Europe

An index for measuring a country’s potential to benefit from technology spillovers

Society and Economy
Authors:
Balázs Szent-Iványi
and
Gábor Vigvári

In the paper, we construct a composite indicator to estimate the potential of four Central and Eastern European countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) to benefit from productivity spillovers from foreign direct investment (FDI) in the manufacturing sector. Such transfers of technology are one of the main benefits of FDI for the host country, and should also be one of the main determinants of FDI incentives offered to investing multinationals by governments, but they are difficult to assess ex ante. For our composite index, we use six components to proxy the main channels and determinants of these spillovers. We have tried several weighting and aggregation methods, and we consider our results robust. According to the analysis of our results, between 2003 and 2007 all four countries were able to increase their potential to benefit from such spillovers, although there are large differences between them. The Czech Republic clearly has the most potential to benefit from productivity spillovers, while Poland has the least. The relative positions of Hungary and Slovakia depend to some extent on the exact weighting and aggregation method of the individual components of the index, but the differences are not large. These conclusions have important implications both the investment strategies of multinationals and government FDI policies.

Restricted access

The Hungarian tax system has undergone significant changes in recent years. The weight of labour taxes decreased by 3.3 percentage points, while the weight of consumption taxes increased by 3.7 percentage points between 2007 and 2012. This type of tax shift is not a country-specific one, but its rate is one of the largest in Europe. This study gives a brief overview of literature, followed by a presentation of the Hungarian tax structure in an international comparison, and a summary of the main changes of the tax system and relating measures, which entered into force after 2010. Then, in addition to the tax centralization indicators published by the Eurostat, an adjusted tax centralization indicator for the EU states is presented, which eliminates the tax component of public spending and transfers, takes into account the mandatory private pension contribution and compares the adjusted tax burden to the corresponding private tax base.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Balázs Nagy
,
Márton Gyöngyössy
, and
Olivér Gábor

2016 tavaszán Mohács-Sárháton egy késő középkori kincslelet került elő, mely összesen 61 dénárból, illetve egy ezüst fülesgombból áll. A kincslelet összetételében kivétel nélkül nova moneta-vereteket találunk, melyeket 1521 és 1525 között bocsátottak ki. Így a legkésőbbi veret alapján elrejtését, illetve földben maradását a törökök 1526. évi kivonulásával hozhatjuk összefüggésbe.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Szarka
,
Gábor Bánhegyi
, and
Balázs Sümegi

Az ötvenes években látott napvilágot az öregedés szabad gyökös elmélete, amely szerint a metabolikus útvonalak által termelt reaktív oxigénvegyületek lényeges szerepet kapnak az öregedés folyamatában. A teória később, a mitokondrium reaktív oxigénvegyületek fő forrásaként történő azonosításával, módosításra került és az öregedés mitokondriális elmélete néven vált ismertté. Ezt követően felvetették egy öregedési „ördögi kör” meglétét, amely szerint a mitokondriális respiráció során képződő reaktív oxigénvegyületek károsítják a mitokondriális DNS-t, a mitokondriális funkciókat. A mitokondriális diszfunkció következtében megnő a termelődő reaktív oxigénvegyületek mennyisége. Ez az „ördögi kör” a mitokondriális DNS-mutációk felszaporodását válthatja ki, amely öregedéshez vezethet. A közelmúltban létrehozott mtDNS-mutátor egerek mitokondriális DNS-replikációjáért felelős DNS-polimeráz γ exonukleáz aktivitását elrontották. Ennek következtében a mitokondriális DNS-ben a szomatikus mutációk száma megnövekedett és egy öregedő fenotípus alakult ki. Érdekes módon a mutáns egerekben sem emelkedett reaktívoxigénvegyület-termelést, sem oxidatív károsodást nem tapasztaltak, amelyek erősen megkérdőjelezték az „ördögi kör” meglétét. Orv. Hetil., 2014, 155(12), 447–452.

Open access

Koronavírusvakcina-vademecum

Corona vaccine review

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Xantus
,
Balázs Rékassy
, and
László Závori

Összefoglaló. A SARS-CoV-2 okozta megbetegedés (COVID–19) a cikk megírásáig a világon több mint 82 millió embert érintett, a halálos áldozatok száma 1,8 millió (2,2%). Hazánkban eddig 300 000 feletti esetszámot regisztráltak, a cikk megjelenésének idején már várhatóan több mint 10 000 halottal (3%). Habár a megbetegedésnek oki gyógyszeres terápiája egyelőre nincs, egyes antivirális szerek és a rekonvaleszcens plazma alkalmazása a tapasztalatok szerint csökkentik a vírusterhelést, és ezzel hozzájárulnak a beteg gyógyulásához. Az eddig példa nélküli epidemiológiai rendelkezések nem tudták megállítani, csak lelassítani a betegség terjedését, ezért a megelőzés tűnik az egyetlen, a közeljövőben tömegek számára is elérhető megoldásnak. A jelen cikk nem egy virológiai vagy biotechnológiai szakmunka, sokkal inkább egy összefoglaló házi- és általános orvosok számára, amely ismerteti a jelenleg engedélyezett, illetve a közeljövőben forgalomba kerülő védőoltások előnyeit és hátrányait a COVID–19 tágabb kontextusában. Írásunkban bemutatjuk a leggyakoribb álhíreket, rémhíreket is, valamint ezek cáfolatát is annak érdekében, hogy kollégáink felkészültebben tudják betegeiket informálni, valamint segíteni a vakcináció fontosságával kapcsolatos döntéshozatalt. Egy járvány megfékezésének legkézenfekvőbb módja a társadalmi szintű védettség megvalósítása. A nyájimmunitás kialakulása nélkül nagy valószínűséggel e jelenlegi pandémia sem állítható meg. Amennyiben egyéni és társadalmi szinten is vissza szeretnénk térni a vírus előtti életünkhöz, újra élvezve az akadálytalan áru- és kereskedelmi forgalom jelentette előnyöket, akkor a tömeges oltás tűnik a leghatékonyabb eszköznek ennek eléréséhez. A fertőző betegségek számának és mortalitásának a 20. században tapasztalt jelentős csökkenése egyértelműen a társadalmi szintű átoltottságnak, valamint a higiénés körülmények javulásának köszönhető. Az oltás ugyan önkéntes, de felvételének kérdése pandémiás helyzetben valószínűleg nemcsak egyéni döntés, de társadalmi felelősségvállalás kérdése is. Orv Hetil. 2021; 162(8): 283–292.

Summary. Out of more than 82 million people worldwide, 1.8 million (2.2%) succumbed to SARS-CoV-2 disease (COVID–19). In 2020, more than 300 000 cases were registered in Hungary, and by the time of publication of this article, the death toll would probably exceed 10 000 (3%). Currently no causative drug therapy is available, however, observational evidence suggests that certain antivirals and the use of convalescent plasma may change the disease course. The unprecedented, strict epidemiological provisions managed to slow down the spread of the disease though they could not stop it. It seems that prevention remains the only readily available option to beat COVID–19. This is not a virology or biotechnology paper, but an unbiased review for general practitioners, aiming to summarize the advantages/disadvantages of the (emergency) authorized and soon-to-be-launched vaccines in the wider context of COVID–19. We also intended to address and debunk the most common misconceptions, aiming to help both doctors and patients to make a fact-based, informed decision about vaccination. Herd immunity is paramount to combat COVID pandemic. Without population-level vaccination, we are unlikely to regain the quality of life, the freedom of travel and the unrestricted economy/commerce we enjoyed before. It is obvious that the significant reduction in morbity/mortality of infectious diseases in the 20th century was achieved through advancements in vaccinology and improved hygiene. Albeit voluntary, vaccination in a pandemic situation is probably not only an individual decision, but social responsibility as well. Orv Hetil. 2021; 162(8): 283–292.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A krónikus hidradenitis suppurativa (HS) egyetlen definitív, relapsusokat kiküszöbölő gyógymódja az érintett mirigyállomány teljes eltávolítása. Az így keletkezett hiányt pótolni kell. A rekonstrukciót leggyakrabban részvastag bőrrel (SSG) végzik, azonban az arteria thoracodorsalis perforátor (TDAP) fasciocutan lebeny alkalmazásával kedvezőbb funkcionális és esztétikai eredmény érhető el. Módszer: 2014. május és 2016. július között 14 betegnél történt HS miatti excisio utáni helyreállítás, két páciens esetében kétoldali. A rekonstrukció 15 alkalommal TDAP és egy esetben arteria thoracodorsalis kapilláris perforátor (TAPcp) lebennyel történt. Eredmények: A 16 lebeny közül kettő kivételével mindet egy domináns perforátor látta el. Egy esetben két domináns perforátor, egy további esetben kapilláris perforánsok látták el a lebenyt. A lebenyek mérete 6 × 8 és 10 × 15 cm között volt. 15 helyreállítás volt sikeres. Egy lebeny nekrotizált, valószínűleg a beteg együttműködésének hiánya miatt. Összefoglalás: Krónikus HS miatt végzett mirigyállomány-excisiót követően hiány keletkezik. Ennek rekonstrukciójában a TDAP-lebeny kiváló alternatívája az SSG által végzett helyreállításnak.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Gábor Rózsás
,
György Bognár
,
Gábor Takács
, and
Balázs Plesz

Abstract

The efficiency of the most modern photovoltaic cells currently reaches 40–45%, which is achieved by concentrator systems. However, despite better device efficiencies concentrator photovoltaic cells have major drawback, namely the high amount of waste heat, which requires new cooling solutions.

This paper gives a short overview of the current cooling techniques and proposes a novel microchannel cooling solution for concentrator photovoltaic cells. In the concept, the microscale channels are integrated into the backside metallization of the PV device. The paper gives a description of the technological process that can be used to produce microchannels on the back of solar cells and shows the optimization of the channels to achieve optimal cooling performance.

Open access
Restricted access

Abstract

Four paleosol layers indicating wet and moderate periods and five loess layers indicating dry and cold climate were separated by different methods. The following climate cycle model, based on the development of the sediment sequence created by the influence of climatic, geologic and geomorphologic phenomena, was established by detailed paleomagnetic studies (e.g. anisotropy of magnetic susceptibility (AMS), isothermal remanent magnetization (IRM), frequency dependence of magnetic susceptibility (κFD), etc.):

  1. A well-foliated magnetic fabric predominantly built up by multi-domain ferromagnetic minerals (magnetite, maghemite) was developed during the semi-arid (350–400 mm/y) and cold loessification period of the Pleistocene. The magnetic fabric can reflect the direction of dust deposition and/or the paleoslope.
  2. The accumulation period of dust was followed by the more humid (650 mm/y) pedogenic period indicated by the enrichment of superparamagnetic minerals and by the disturbed or inverse magnetic fabric developed during pedogenesis by different processes (e.g. leaching and/or bioturbation).
  3. The third period following the pedogenic period is the humid erosional phase indicated by the finely layered reworked loess. The magnetic fabric built up by multi-domain ferro- and superparamagnetic minerals is characterized by better-aligned directions of principal susceptibilities than in the wind blown material. Sheet wash and other waterlogged surface processes appeared in the fabric of these layers. This process is possibly connected to sudden, rare yet significant events with high precipitation and absence of vegetation.
  4. The cycle was closed by the beginning of the next dust accumulation period.
Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Viktória Bőhm
,
Dávid Fekete
,
Gábor Balázs
,
László Gáspár
, and
Noémi Kappel

In order to evaluate the salinity tolerance of grafted watermelon, two sets of experiments were conducted in a growing chamber where ‘Esmeralda’ varieties were grafted onto interspecific squash (Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch.) and Lagenaria siceraria rootstocks. Both non-grafted and self-garfted plants were used for control. For salt stress, 2.85 and 4.28 mM/l substrate doses of NaCl were added with each irrigation in 2 day intervals for a duration of 23 days. Interspecific-grafted plants showed the highest salinity tolerance as plant biomass and leaf area were not decreased but improved by salinity in most cases. Furthermore, transpiration and photosynthesis activity did not decrease as much as it did in the case of other grafting combinations. Interspecific and Lagenaria rootstocks showed sodium retention, as elevation of Na+ content in the leaves of these grafting combinations was negligible compared to self-grafted and non-grafted ones. Presumably abiotic stress tolerance can be enhanced by grafting per se considering measured parameters of self-grafted plants did not decrease as much as seen in non-grafted ones.

Restricted access