Search Results

You are looking at 1 - 10 of 18 items for

  • Author or Editor: Gábor Király x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Gazdasági, társadalmi és egyéni értékteremtés a felsőoktatásban

Simple Question, Complex Answers. Economic, Human and Social Value Creation in Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Zsuzsanna Géring

Absztrakt:

A felsőoktatási intézményeknek mind hazai, mind nemzetközi téren sok különböző érintetti csoport igényeinek kell megfelelniük. Ezek a különböző elvárások más-más társadalmi szerephez és felelősséghez kapcsolódnak. Írásunkban három ilyen kihívást emelünk ki, és mutatjuk be a rájuk adott domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatjuk a vállalkozó egyetem koncepcióját, mint a gazdasági érték képzésének motorját. Másrészt a foglalkoztathatóság – egyéni értékteremtés – kérdéskörével kapcsolatban tárgyaljuk a képzéshez és fejlesztéshez kötődő kihívásokat és az ezekre adott válaszokat. Harmadrészt a társadalmi értékteremtés témáját érintve bemutatjuk a bevonással kapcsolatos törekvéseket, ezen belül is a nyitott tudomány megközelítését. Mindezek felvetik a kérdést, hogy milyen intézményi keret lenne a legalkalmasabb ilyen sokszínű célrendszer kezelésére. Véleményünk szerint – és különösen a hazai felsőoktatási intézmények számára – nemcsak a homogenitás, azaz a meglévő példák és formák átvétele és követése lehet a járható út, hanem a heterogenitásban rejlő lehetőségek kiaknázása, azaz a sajátosságok megkeresése, valamint az egyedi, a lokális környezetbe illeszkedő, de nemzetközileg is életképes modellek kialakítása.

Open access

Elméleti útvonalak. Oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában

Theoretical Pathways Utilising Casual Loop Diagrams for Teaching History

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Péter Miskolczi
Open access

A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére

The Impact of the Massification of Science on Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Gergely Kováts

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső szerveződését. Ezt követően az expanzió két hatását tárgyaljuk bővebben. Egyfelől bemutatjuk a kutatás funkcióinak differenciálódását és feszültségeit. Ebben a fogalmi keretben a kutatás hat különböző társadalmi szerepét különböztethetjük meg. Az ezek között kialakuló potenciális feszültségek egyik legjobb példája, hogy hogyan kerül egymással szembe az a kutatásfelfogás, amely ezt a tevékenységet mint az egyetemi, akadémiai szakma közös jellemzőjét fogja fel, valamint az, amely a teljesítmény mérésére és a kutatók rangsorolására helyezi a hangsúlyt. Ehhez a feszültségforráshoz kapcsolódik az expanzió másik fontos hatása, a „publish or perish” kultúra elterjedése és intézményesülése. A tanulmány lezáró részében a kutatás jövőjével kapcsolatos trendeket mutatunk be.

Open access

Fungal toxins are secondary metabolites, in which many of them were mycotoxins, affecting eukaryotic cells with a broad range of structural and functional variety contributing to the multitude of their classification. This refers to the harmful genotoxic (mutagenic, teratogenic, and carcinogenic) effects of mycotoxins on the one hand, and their cytocidic and antineoplastic properties on the other hand. This “double edged sword” effect could be utilized against the spread of tumors in older patients when the survival is much more important than the mutagenic side effects. To decide which fungal toxins could be used as combined cytotoxic and antimetastatic agents, mycotoxins were divided into three categories: (a) highly genotoxic (mutagenic, teratogenic, and carcinogenic), (b) adversely toxic, and (c) antitumorigenic agents. Highly cytotoxic mycotoxins with tolerable side effects, combined with an antineoplastic character, could be potential candidates against metastasis. From the structure–function relationship of antimetastatic mycotoxins, only general conclusions have been drawn. The presence of ring structures containing heteroatoms, functional groups, and the cumulative presence of oxygen atoms contributed to the oxidative stress and cytotoxicity of mycotoxins. The preselection of mycotoxins excluded category (a), and only the categories (b) and (c) were considered to be potential agents against the metastatic spread of abdominal tumors in rodent metastatic tumor experiments.

Restricted access

Seeing the forest through different trees: A social psychological perspective of work addiction

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
István Tóth-Király
,
Beáta Bőthe
, and
Gábor Orosz

We live in exciting times for the scientific study of work addiction, given its increased relevance and the diverse perspectives one might take to approach this phenomenon. Simultaneously, this field does not appear to be unified as a result of several misleading myths, which are addressed by the debate paper of Griffiths et al. (2018). In response, we would like to complement this study by proposing that the construct of interest should be more precisely identified in the context of related constructs and that an integrative framework should be applied, which is able to take into account not just the micro-level characteristics (i.e., individual differences), but meso- (i.e., environmental factors) and macro-level (i.e., societal factors) ones as well.

Open access

Background and aims

The goal of the present study was to create a short ProblematicSeries Watching Scale (PSWS).

Methods

On the basis of the six components model of Griffiths (2005), six items were identifiedcovering all components of problematic series watching. Confirmatoryfactor analyses were carried out on two independent samples (N1  = 366, N2  = 752).

Results

The PSWS has appropriate factor structure and reliability. Theamount of free time was not, but the series watching time was associatedwith PSWS scores. Women had higher scores than men.

Discussion

Before PSWS, no prior scale has been created to measure problematicseries watching. Further research is needed to properly assess itsvalidity and reliability; and for examining whether extensive serieswatching can lead to health-related and psychosocial problems.

Conclusions

In the increasingly digitalized world there are many motivationalforces which encourage people watching online series. In the lightof these changes, research on problematic series watching will beprogressively relevant.

Open access

Background and aims

Tinder is a very popular smartphone-based geolocated dating application. The goal of the present study was creating a short Problematic Tinder Use Scale (PTUS).

Methods

Griffiths’ (2005) six-component model was implemented for covering all components of problematic Tinder use. Confirmatory factor analyses were carried out on a Tinder user sample (N = 430).

Results

Both the 12- and the 6-item versions were tested. The 6-item unidimensional structure has appropriate reliability and factor structure. No salient demography-related differences were found. Users irrespectively to their relationship status have similar scores on PTUS.

Discussion

Tinder users deserve the attention of scientific examination considering their large proportion among smartphone users. It is especially true considering the emerging trend of geolocated online dating applications.

Conclusions

Before PTUS, no prior scale has been created to measure problematic Tinder use. The PTUS is a suitable and reliable measure to assess problematic Tinder use.

Open access
Educatio
Authors:
Sára Csillag
,
Zsuzsanna Géring
,
Gábor Király
,
Nicholas Chandler
, and
Péter Miskolczi
Open access

Promoting the future of innovative higher education through thousands of master's programmes

STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market

Society and Economy
Authors:
Katalin Feher
,
Zsuzsanna Géring
, and
Gábor Király

Abstract

This paper discusses how leading innovative universities and their master's programmes reflect rapidly changing social-economic technological trends. The increasing focus on the STEM subjects, the changing profile of business and MBA programmes, and the ratio of interdisciplinarity provide insights into the development of future-oriented higher education. In the scope of this study, 2,708 master's programmes were surveyed globally based on their online representation, and 1,750 training programmes from this list were analysed in terms of employability rankings. According to our findings, Western Europe offers the largest number of master's programmes. STEM studies are overrepresented at the top innovative universities, and interdisciplinary studies account for fifteen percent of the programmes. Additionally, business studies with interdisciplinary programmes were identified in a higher proportion as compared to business-only studies. The findings signal the labour market's preferences toward future-oriented, personalised and responsive knowledge. The present study contributes to future education through a global analysis, and supports the strategy creation of higher education institutions (HEIs). Therefore, this article is especially informative to representatives, policy makers or researchers at future-oriented HEIs.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
István Tóth-Király
,
Beáta Bőthe
,
Eszter Tóth-Fáber
,
Győző Hága
, and
Gábor Orosz

Background and aims

Television series watching stepped into a new golden age with the appearance of online series. Being highly involved in series could potentially lead to negative outcomes, but the distinction between highly engaged and problematic viewers should be distinguished. As no appropriate measure is available for identifying such differences, a short and valid measure was constructed in a multistudy investigation: the Series Watching Engagement Scale (SWES).

Methods

In Study 1 (N Sample1 = 740 and N Sample2 = 740), exploratory structural equation modeling and confirmatory factor analysis were used to identify the most important facets of series watching engagement. In Study 2 (N = 944), measurement invariance of the SWES was investigated between males and females. In Study 3 (N = 1,520), latent profile analysis (LPA) was conducted to identify subgroups of viewers.

Results

Five factors of engagement were identified in Study 1 that are of major relevance: persistence, identification, social interaction, overuse, and self-development. Study 2 supported the high levels of equivalence between males and females. In Study 3, three groups of viewers (low-, medium-, and high-engagement viewers) were identified. The highly engaged at-risk group can be differentiated from the other two along key variables of watching time and personality.

Discussion

The present findings support the overall validity, reliability, and usefulness of the SWES and the results of the LPA showed that it might be useful to identify at-risk viewers before the development of problematic use.

Open access