Search Results

You are looking at 1 - 10 of 127 items for

  • Author or Editor: Gábor Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Thixotropy is the reversible change of the materials rheological properties caused by external mechanical forces. Materials with this behavior can be found at several areas, nevertheless the examination of the phenomenon is rare. Materials like paints, or ketchup can show thixotropic behavior, but in this paper pays attention to geotechnically relevant materials like bentonite or red mud. To understand the reason of the thixotropic behavior measurements were performed. These are shown in this paper (phase analysis and rheometry) to help understanding and comparing the two materials thixotropic behavior.

Restricted access

Absztrakt:

A primer immunhiányos betegségekben az immunrendszer hibás működését genetikai eltérés okozza. A kezelőorvos a klinikai tünetek, jelek, a családi anamnézis és a kórokozó-kimutatás eredményei alapján veti fel a lehetséges diagnózisokat. A gyanú igazolásához nagy segítséget ad, ha az érintett immunológiai funkció in vitro diagnosztikai módszerekkel tesztelhető. A közlemény az antitestválasz, a T-sejtek, a phagocytafunkció, a komplementszisztéma és a veleszületett immunrendszer egyéb elemeinek vizsgálatára alkalmas szűrő, megerősítő és betegségspecifikus laboratóriumi módszereket foglalja össze, nem taglalva a végső diagnózist megadó genetikai teszteket. Orv Hetil. 2018; 159(49): 2087–2094.

Restricted access

Preceding the building of a residential community a rescue excavation was carried out east of Szombathely at Vép in 2005. The site provided finds and phenomena from distinct archaeological periods. One of the unearthed pit complexes, Feature 169 contained specific vessel fragments and three loaf-shaped idols (Brotlaibidole) which are subjects for the present study. These finds can be dated to the end of the Bz A2 period and possibly to the beginning of the Bz B1 period as well. The site is located in the supposed zone of interference at the river Rába and its tributaries in the Prealpine area, characterized by a blending of elements of the Mad’arovce and Věteřov Cultures of Aunjetitz origin, the Litzenkeramik and the early Tumulus Culture.

Restricted access

A feltörekvő, fejlődőországok, különösen, ha azok a volt szocialista országok közé sorolhatók, hosszú folyamaton mennek át, mire gazdasági, piaci, technológiai rendszereik a fejlett piacgazdaságú országok jellegzetességeit mutatják. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a piacorientáció milyen összefüggésben van a vállalatok üzleti teljesítményével, és miként befolyásolja mindkettőt az üzleti környezet egy feltörekvőországban, Magyarországon. Egy 572 vállalatot magában foglaló kutatás során_

Restricted access

This paper gives a descriptive overview of the prototypical Hungarian auxiliary+infinitive construction, discussed in the framework of functional cognitive grammar worked out by Ronald Langacker and in the grammaticalization theory for auxiliaries by Bernd Heine. The degree of grammaticalization seems to have a greater role in the construction than suggested in the previous literature, while Langacker’s theory (fit for English) needs some modification. In the construction discussed here, the auxiliary profiles a process, and (future) tense or modality. The infinitive accounts for most of the semantic content of the overall event structure. Both component structures contribute equally to the profile of the construction (the composite structure), in a complementary way, in contrast with a prototypical composite structure. I assume that the Hungarian auxiliary serves the function of imposing temporality on a nontemporal infinitive, and also that of the grounding predication, which marks a departure from Langacker’s English model. The Hungarian grounding predication (the auxiliary) and its head (the infinitive) do not belong to the same grammatical class, only the auxiliary+infinitive composite structure construes a process temporally. Also, degrees of subjectification contribute to types of construal, yielding a dimension of variation that cannot be derived from the deontic/epistemic distinction. Just like the semantic functions of the auxiliaries, subjectification and grounding show gradual characteristics.

Full access

Absztrakt:

Bevezetés: A humán inzulinok és az inzulinanalógok hatékonysága hasonló, de az utóbbiaknak kedvezőbb a farmakokinetikájuk, amivel kevesebb hypoglykaemia és az élettanihoz hasonlóbb inzulinprofil érhető el. Célkitűzés: Annak igazolása, hogy a humán bázis-bolus inzulinkezelésről glargininzulin-alapú bázis-bolus kezelésre váltva jobb glykaemiás kontroll biztosítható. Módszer: A 12 hónapos retrospektív adatgyűjtéssel kiegészített 3 hónapos prospektív, beavatkozással nem járó vizsgálatba olyan betegek kerültek, akiket a beválasztáskor váltottak glargininzulin- – 100 E/ml – alapú bázis-bolus inzulinkezelésre, nem volt megfelelő a vércukorháztartásuk, és a bevonást megelőző 12 hónapból legalább további egy HbA1c-eredménnyel rendelkeztek. Az 1513 bevont beteg közül 1181 betegnek álltak rendelkezésre a hatásossági elemzéshez szükséges adatai. Eredmények: A bevonáskor átlagosan 58,3 éves betegek 48,1%-a volt férfi. Az analóg inzulinra váltást megelőző évben a betegek átlagos HbA1c-szintje lényegében stagnált: a váltás előtt 12 hónappal 8,8 ± 1,4%, a váltáskor 8,8 ± 1,2% volt, a váltás után 3 hónappal viszont szignifikánsan csökkent 7,7 ± 1,0% értékre (p<0,001). A váltás és a 3. hónap között szignifikánsan csökkent az éhomi vércukorszint (10,0 ± 3,2 mmol/l-ről 7,4 ± 1,9 mmol/l-re, p<0,001) és a postprandialis vércukorszint is (11,1 ± 2,8 mmol/l-ről 8,8 ± 1,7 mmol/l-re, p<0,001). Az inzulinok dózisát a váltást megelőzően és azt követően is növelték. Következtetések: A glargininzulin-alapú bázis-bolus kezelés szignifikáns javulást tudott elérni olyan betegek glykaemiás állapotában, akik nem voltak megfelelően beállítva a váltást megelőzően. Orv Hetil. 2018; 159(29): 1201–1207.

Restricted access

The effect of various environmental factors on the stability of aqueous solutions of amoxicillin-clavulanic acid combination in a veterinary water-soluble powder product was investigated. In the swine industry, the combination is administered via the drinking water, where both substances are quickly decomposed depending on several environmental factors. The degradation rate of the substances was determined in solutions of different water hardness levels (German hardness of 2, 6 and 10) and pH values (3.0, 7.0 and 10.0), and in troughs made of different materials (metal or plastic). Increasing the water hardness decreased the stability of both substances, amoxicillin being more stable at each hardness value than clavulanate. Amoxicillin trihydrate proved to be most stable at an acidic pH, while increasing the pH decreased its stability (P < 0.05). Maximum stability of potassium clavulanate was experienced at neutral pH, while its decomposition rate was significantly higher at acidic and alkaline pH values (P < 0.01). The stability of the amoxicillin-clavulanic acid combination depends mainly on the less stable clavulanate, although the effect of metallic ions significantly increased the decomposition rate of amoxicillin, rendering it less stable in metal troughs than clavulanate (P < 0.05). Therefore, the amoxicillin-clavulanic acid combination should be administered to the animals in soft water, at neutral pH and in plastic troughs.

Restricted access
Acta Linguistica Hungarica
Authors: Gábor Tolcsvai Nagy and Mária Ladányi
Full access
Acta Linguistica Hungarica
Authors: Gábor Tolcsvai Nagy and Mária Ladányi
Full access

Three shallowing upward and one deepening upward depositional cycles were described from the Upper Julian to Lower Tuvalian (Carnian) Sándorhegy Limestone Formation from the Balatonhenye – Barnag area. Lithological and microfacies characteristics of the depositional cycles suggest contemporaneous platform and basin sedimentation. Coarsening upward feature is certainly characteristic for Cycle I, yet progradation is doubtful. Cycle II represents platform sedimentation consisting of calcareous peritidal unit that progrades into the adjacent basin. Coeval deeper water sediments were mixed showing a coarsening upward trend from terrigenous mudstones to calcareous wacke-packstones (slope sediments) and grainstones (shoals). These cycles are asymmetric and were driven only by eustatic sea-level changes. Cycle IIIa, developed only in the basin, shows a gradual deepening upward trend. The laterally equivalent cycle on the platform is confined to an erosional hiatus. Tectonic subsidence along with eustatic sea-level rise may controlled the deposition of IIIa. We propose that tectonism may have been one of the plausible causes for the cessation and the following erosion of the Ederics Platform. Consequently, recolonization couldn't take place during the subsequent eustatic sea-level rise thus the source of IIIb prograding carbonate unit shifted to the Sédvölgy Platform.

Restricted access