Search Results

You are looking at 1 - 10 of 101 items for

  • Author or Editor: Gábor Tóth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The Trivulziana Cod. N. 1458 is a variant of the dispatch, known as the “Landus report” in the Hungarian historiography. This report narrates the history of Hungary from the death of Louis the Great up to the peace between Matthias Corvinus and Frederick III in 1463. However, the codex of the Trivulziana Library also contains a new closing section, which narrates the events following the death of Matthias. In this paper, I examine two questions: (a) was this closing section written by the same person as the so-called Landus report?; (b) does this closing section provide us new pieces of information concerning the history of Hungary? In addition to this, I give a general account of the content of the dispatch and review its editions and its manuscript tradition. Moreover, I outline its reception in the Hungarian historiography. Finally, in the Appendix I give the transcription of the closing section of the manuscript as well as another unpublished part of the manuscript, although the examination of this will be the subject of further studies.

Restricted access

The Central European countries have been constitutional democracies for two decades. They were created by the political and constitutional transition of 1989, which was based upon the acknowledgment of fundamental rights and the rule of law. Timothy Garton Ash has argued that the peaceful, negotiated regime changes in Central Europe established a new model of non-violent revolution. The year 1989 became the major historical reference point for this kind of change. However, more than twenty years later, in the light of antidemocratic, authoritarian and intolerant tendencies, it is far from clear whether the negotiated revolution is a story of success or failure. This paper first outlines the constitutional and political background of revolutionary transition. It shows that uneasy compromises with members of the ancien régime were an unavoidable part of the peaceful transition. Nevertheless, the achieved constitutional structures and rules do not prevent political communities from realising the full promise of democracy. Second, this analysis attempts to explore, through the use of examples, how the century-old historical circumstances, the social environment, and the commonly failed practice of constitutional institutions interact. The goal of this section is to highlight some of the differences between universal principles and local peculiarities, focusing particularly on the constitutional features of presidential aspirations, the privileges of churches and certain ethnic tensions. The way the authorities apply the constitution is not detached from place and time, since those authorities possess culturally and historically predetermined knowledge and premises. Thus, we can say that antidemocratic, authoritarian and intolerant political and legal tendencies are embedded in the past and present of political communities. Finally, the paper argues that the chances of success of liberal democracies depend significantly on extraconstitutional factors. It seems that Hungary is in a more depressing and dangerous period of its history than for example Poland. The future of Central European constitutional democracies relies on the actions of people in the countries concerned and the commitment of Western societies.

Full access

Treating people as equals is one of the main aims of constitutional democracies. Numerous examples prove the adverse effects if a state violates the equality principles relating to ethnic minorities and religious groups. Here is a lesson from Hungary. The Hungarian Constitutional Court (hereinafter: HCC) is not engaged in adjudicating concrete ‘cases and controversies’, but seemingly reviews the constitutionality of laws. The Constitution lays down the fundamental tenets relating to religious groups, churches, ethnic minorities and the principles of equality in general. Thus, the question is how the problems of religions and minorities are reflected in the constitutional case-law.The main theses of this article are following. First, based on historical facts the HCC provides preferential treatment for so-called historical churches. Second, in cases involving Roma the HCC does not consider the historical facts and social reality thus, the discrimination of Roma does not appear in the jurisprudence. Third, the unequal protection of churches and Roma by the state results in advantages being provided where the constitutional reasons of preferential treatment are absent while the state remains inactive where the promotion of the principles of equality would be most necessary.

Full access
It is shown that in a packing of open circular discs with radii not exceeding 1, any two points lying outside the circles at distance d from one another can be connected by a path traveling outside the circles and having length at most
\documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \usepackage{bbm} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} $$\tfrac{4} {\pi }d + O\left( {\sqrt d } \right)$$ \end{document}
. Given a packing of open balls with bounded radii in E n and two points outside the balls at distance d from one another, the length of the shortest path connecting the two points and avoiding the balls is d + O(d/n) as d and n approaches infinity.
Restricted access

A jelen dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a kis geometriai tökéletlenségek a statikailag határozott rácsos tartók mely rúderőit változtatják meg. Egy csukló kezdeti helyzetének megváltoztatása tipikusan lokalizálható hatást eredményez. A lokalizálhatóság foka kizárólag a rácsos tartó topológiájától függ. Bevezetjük a rácsos tartók skálázott geometriai és topológiai érzékenységi indexeit, és megmutatjuk, hogy a két index – tipikus esetben – megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a tényleges érzékenységet mutató geometriai index meghatározható pusztán a topológia ismeretében, részletes statikai rúderőszámítás mellőzésével. Rámutatunk, hogy a matematikailag atipikus geometriák és terhelések mérnöki szempontból gyakran tipikusnak tekinthetők, és hogy ilyen geometriák esetén a geometriai index a topológiai indexnél kisebb lehet a statikailag határozott szerkezetek esetén.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A nyugtatószer-függőség az egész világban, így Magyarországon is egyre aggasztóbb méreteket ölt. Az egyéb függőségben is szenvedők, valamint a pszichiátriai betegek különösen veszélyeztetettek a gyógyszerfüggőség szempontjából. A probléma valós nagyságáról azonban kevés tudományos adattal rendelkezünk. Célkitűzés: Benzodiazepin hatóanyagú gyógyszerek használatának vizsgálata egy budapesti kórház pszichiátriai rehabilitációs és addiktológiai rehabilitációs osztályán kezelt betegei fogyasztási szokásainak felmérésével és összehasonlításával. Módszer: A vizsgálat alapjául a két osztály 103 betege által anonim módon, önkéntesen, interjú során kitöltött, a nyugtatószer-használati szokásokra, illetve az ezzel kapcsolatos viselkedésekre vonatkozó, 19 kérdésből álló kérdőív szolgált. Statisztikai analízis: A demográfiai adatok leírása az átlaggal és a szórással vagy százalékos arányok megadásával történt. A csoportok összehasonlítására a minta eloszlásának megfelelően t-próbát, Mann–Whitney-féle U-tesztet vagy khi-négyzet-próbát alkalmaztunk. Eredmények: A gyógyszerfüggőségre utaló tünetek, a többféle nyugtató együttes használata, valamint a nyugtatószedés alkoholfogyasztással történő kombinálása is nagyon gyakori volt mindkét osztály betegei között. Az eredmények ugyanakkor számos kérdésnél szignifikáns különbséget mutattak a két mintában. A gyógyszerabúzus szignifikánsan gyakrabban fordult elő az addiktológiai betegek között, valamint az illegális csatornákon történő gyógyszerbeszerzés is ehhez a betegcsoporthoz köthető. A szociális státuszra vonatkozó demográfiai jellemzők, közülük is kiemelkedő módon a lakhatás, jelentősen befolyásolja a nem orvosi rendelésre történő gyógyszerfogyasztást. Következtetések: Az eredmények a gyógyszerfüggőség gyakoriságára hívják fel a figyelmet az addiktológiai és pszichiátriai betegek között, jelezve, hogy sürgős lépések szükségesek a probléma visszaszorítása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(15): 594–600.

Open access

Most of the beneficial biological effects (e.g. neurosedative, antioxidant, and antimicrobial) of black horehound ( Ballota nigra L.) are because of its phenylpropanoid glycoside content. A rapid TLC-densitometric method with acceptable accuracy has been established for quantitative analysis of the most characteristic components of black horehound. Experiments were performed to establish the optimum conditions for densitometric measurement and for storage of extracts. Practical application of the elaborated method is reported for five plant extracts.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A fiatalkori szexualitás és az azzal kapcsolatos nemkívánatos következmények megelőzése világszerte probléma. Hazai és nemzetközi felmérések egyaránt kimutatták, hogy a serdülők egyre fiatalabb korban esnek át az első szexuális aktuson. Célkitűzés: A kérdőíves felmérés és az interaktív szexuális oktatás során szerzett tapasztalatok, valamint a témához kapcsolódó nemzetközi irányelvek alapján annak meghatározása, hogy milyen módon és milyen ismeretek átadásával tudnak az orvosok – háziorvosok, házi gyermekorvosok, szülész-nőgyógyászok stb. – bekapcsolódni a fiatalok szexuális nevelésébe. Módszer: A vizsgálat önkitöltéses, papíralapú kérdőíves felmérés formájában történt 13–18 éves általános, illetve középiskolás lányok (N = 868) körében 2009 és 2016 között. A kutatás során serdülőkorú lányok szexuális aktivitását, fogamzásgátlással, szexuális úton terjedő fertőzésekkel kapcsolatos ismereteit, nőgyógyászattal (például rákszűrés) összefüggő tapasztalatait mértük fel nőgyógyász szakorvos által tartott szexuális oktatás előtt. Eredmények: Minden 4. lány már 14 évesen vagy korábban átesett az első szexuális aktuson, ugyanakkor szexuális ismereteik hiányosnak bizonyultak, és jelentős volt azoknak az aránya, akik ugyan éltek már szexuális életet, de még soha nem voltak nőgyógyászati vizsgálaton. Következtetés: Az eredmények felhívták a figyelmet a reprodukciós élet oktatási, nevelési hiányosságaira, amelynek javítása összetett feladat, megoldásához szükség van a hazai egészségügyi és oktatási rendszer szemléletváltására, a tudományos bizonyítékokon alapuló irányelvek elfogadására, követésére. A szexuális nevelésben minden olyan egészségügyi dolgozónak részt kell vállalnia, aki a munkája során serdülőkkel találkozik. Ugyancsak elengedhetetlen a szexuális nevelésnek az oktatásba való folyamatos beépítése, kisgyermekkortól egészen a fiatal felnőtt korig. Orv Hetil. 2019; 160(13): 494–501.

Open access