Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: G.L. Sándor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A HPLC instrument was used to analyse various acid (citric, malic, succinic acid) and sugar (sucrose, glucose, fructose, sorbitol) components in the fruit of three cultivars grown in Hungary (Gönci magyar kajszi, Mandulakajszi and Harcot), while the β-carotene content was analysed spectrophotometrically. Changes in the chemical content of apricot varieties have not previously been monitored in the course of ripening. The quality of various food products is greatly influenced by the chemical components of the raw materials.The cultivar Gönci magyar kajszi had exceptionally high β-carotene (3.79 mg/100 g in 90% maturity) and sugar content (sucrose: 11253.9 mg/100 g, fructose: 315.2 mg/100 g and glucose: 1434.8 mg/100 g). Mandulakajszi was the most acidic (citric acid: 1597.2 mg/100 g). The malic acid content was similar for all three varieties during ripening. In case of Harcot, the β-carotene content was high in 2008 (3.58 mg/100 g in 90% maturity), however in 2010 it was lower due to environmental influences (2.38 mg/100 g). The pH value was similar for all examined varieties in all ripening stages (3.16–3.50), the TSS/TA value was highest in the 100% mature fruit (18.41) of Gönci magyar kajszi.

Restricted access

Abstract

Purpose

Our aims were to evaluate the primary and clinical evisceration indications and to analyse orbital implant related complications.

Materials/methods

We included in our retrospective review all eviscerations between 2006 and 2016 at the Department of Ophthalmology of Semmelweis University, Budapest, Hungary. Primary evisceration indications were classified into six groups: trauma, surgical diseases, infections or inflammations, systemic diseases, tumours and unclassifiable diseases. Clinical immediate evisceration indications were also classified into six groups: painful blind eye due to glaucoma, atrophia/phthisis bulbi, endophthalmitis, cosmetic reasons, acute trauma and expulsive bleeding.

Results

Evisceration was performed in 46 eyes of 46 patients (54.3% males, age 43.0 ± 18.6 years). The most common primary evisceration indications were trauma (37%), surgical diseases (34.8%), infection or inflammation (10.9%), systemic diseases (6.5%), tumours (8.7%) and unclassifiable diseases (2.2%). Painful blind eye due to glaucoma (34.8%) was the most common clinical indication for evisceration, followed by atrophia/phthisis bulbi (26.1%), endophthalmitis (17.4%), cosmetic reasons (13.0%), acute trauma (6.5%) and expulsive bleeding (2.2%). After evisceration, 91.3% of the patients received orbital implant and during 26.8±28.9 months follow-up implant related complications were found in 14.3% of the cases, including implant extrusion (4.8%), partial wound dehiscence (4.8%), implant exposure (2.4%) and orbital inflammation (2.4%).

Conclusion

Painful blind eye and atrophia/phthisis bulbi due to ocular trauma and surgical diseases represent the most common indications for ocular evisceration. If malignant intraocular tumours can be excluded, evisceration surgery combined with a silicon-based orbital implant is a safe and effective procedure.

Open access
Developments in Health Sciences
Authors:
A. Gyenes
,
G.L. Sándor
,
B. Csákány
,
Zs. Récsán
,
G. Rudas
,
Z.Z. Nagy
, and
E. Maka

Abstract

A case of a 13-year-old girl after being injured on the left eyeball by a stick from a cage, is presented. Along vitreous haemorrhage, retinal oedema and ischaemia, the disc was replaced by a cavity. Multimodal imaging was performed, which confirmed the optic nerve damage. The eye had no light perception anymore. Our case is a demonstration for complete avulsion of the optic nerve after blunt injury.

Open access
Physiology International
Authors:
G. Molnár
,
V. A. Gyarmathy
,
J. Takács
,
S. Sándor
,
B. Kiss
,
J. Fazakas
, and
P. L. Kanizsai

Abstract

Objectives

Conditions that have similar initial presentations as sepsis may make early recognition of sepsis in an emergency room (ER) difficult. We investigated whether selected physiologic and metabolic parameters can be reliably used in the emergency department to differentiate sepsis from other disease states that mimic it, such as dehydration and stroke.

Methods

Loess regression on retrospective follow-up chart data of patients with sepsis-like symptoms (N = 664) aged 18+ in a large ER in Hungary was used to visualize/identify cutoff points for sepsis risk. A multivariate logistic regression model based on standard triage data was constructed with its corresponding receiver operating characteristic (ROC) curve and compared with another model constructed based on current sepsis guidelines.

Results

Age, bicarbonate, HR, lactate, pH, and body temperature had U, V, W, or reverse U-shaped associations with identifiable inflexion points, but the cutoff values we identified were slightly different from guideline cutoff values. In contrast to the guidelines, no inflexion points could be observed for the association of sepsis with SBP, DPB, MAP, and RR and therefore were treated as continuous variables. Compared to the guidelines-based model, the triage data-driven final model contained additional variables (age, pH, bicarbonate) and did not include lactate. The data-driven model identified about 85% of sepsis cases correctly, while the guidelines-based model identified only about 70% of sepsis cases correctly.

Conclusion

Our findings contribute to the growing body of evidence for the necessity of finding improved tools to identify sepsis at early time points, such as in the ER.

Open access

Cerebralis paresisben szenvedő gyermekek egészségindexe

Hungarian adaptation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities questionnaire

Orvosi Hetilap
Authors:
Dalma Molnár-Hevér
,
Zoltán Bejek
,
Gyula Domos
,
Brigitta Firnigel
,
Nikoletta Horváth
,
Sándor Kiss
,
Gerda L’Auné
,
Gábor Skaliczki
,
Norbert Szakály
,
György Szőke
,
Mátyás Vezér
,
Unni G. Narayanan
, and
Tamás Terebessy

Bevezetés: A Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD-) kérdőív a sérült gyermekek egészségi állapotának és jóllétének felmérésére alkalmazott eszköz, amely a gondozók szemszögéből értékeli a gyermekek életminőségét. Célkitűzés: Tanulmányunk célja a Gondozói prioritások és fogyatékossággal élő gyermekek egészségindexének magyar nyelvre történő fordítása, kulturális adaptálása és a magyarországi cerebralis paresises betegcsoporton való alkalmazhatóságának vizsgálata (validálása), továbbá annak megítélése, hogy alkalmas-e a kérdőív a sérült gyermekeket nevelő szülők gondozói attitűdjeinek gyors felmérésére is. Módszer: A kérdőívet a Beaton-féle irányelvek szerint fordítottuk. A magyar nyelvű kérdőív megbízhatóságát az ismételhetőséggel, a megítélők közötti megbízhatósággal és a belső konzisztencia tesztelésével vizsgáltuk, korrelációs együtthatót (ICC) és Cronbach-alfa mutatót számoltunk. A kérdőív érvényességét a látszatérvényességgel és a kritériumcsoport-érvényességgel mértük. A szülői attitűdök vizsgálata során a betegeket járóképes és nem járóképes csoportokba osztottuk, és összefüggéseket kerestünk a kérdőív 7. részében szereplő 36 életminőségi kérdésre adott válaszokkal. Eredmények: Az ismételhetőség vizsgálatakor az ICC 0,96 (95% CI: 0,88–0,98) értékű volt, a Cronbach-alfa az 5. domén kivételével (0,67) meghaladta a 0,70-es minimális küszöböt (0,74–0,97). A megítélői megbízhatóság vizsgálatakor az ICC 0,87 (95% CI 0,70–0,94) eredményt adott. A látszatérvényesség minden kérdésre megvizsgálva meghaladta a 2,0 küszöbértéket (átlag: 3,4 ± 1,34; tartomány: 2,6–4,5). A kritériumcsoport-validitásnál szignifikáns különbséget találtunk a járóképes és a nem járóképes csoportok CPCHILD-pontszámai között. A gondozói attitűdök vizsgálata során különbözött a járóképes és a nem járóképes ICP-s gyermekek szüleinek véleménye az ülő helyzet életminőségben betöltött szerepének fontosságáról (2,89 ± 1,28 vs. 3,51 ± 0,82; p<0,01). Következtetés: Bemutatott munkánk kapcsán általánosan elérhetővé vált magyar nyelven is a CPCHILD-kérdőív, amelynek validitását is igazoltuk. Az az eredményünk, hogy az ülésre és az ülő helyzetben végzett tevékenységekre vonatkozó kérdésekre adott válaszok különbséget mutattak a járóképes és a nem járóképes betegcsoportok között, azt mutatja, hogy a nagymotoros funkciók alapján a IV., V. GMFCS-csoportba tartozó betegek szülei fontosabbnak vélik az ülés képességének meglétét, mint az I., II., III. GMFCS-kategóriába tartozókéi. Eredményeink továbbá arra is felhívják a figyelmet, hogy a CPCHILD-kérdőív használatával nemcsak a gyermekek jólléte, általános egészsége, hanem a szülői attitűdök is megismerhetők, ami tovább segítheti a gyermekek rehabilitációs folyamata során az elvárások és a lehetőségek közötti összhang kialakítását. Orv Hetil. 2023; 164(16): 610–617.

Open access