Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Gabriella Baráth x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Társadalomkutatás
Authors: Viktória Szirmai, Gabriella Baráth, and Judit Bognár

A tanulmány egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében, alapvetően mélyinterjús módszerrel elemezte a budapesti építészek és urbanisták mai szerepét a globalizáció hatásainak közvetítésében, illetve a helyi kulturális értékek védelmében. Az elemzésekből kiderülnek az építészet, a városépítészet mai szereplehetőségeit meghatározó történeti körülmények, a gazdasági, a politikai, a hatalmi érdekviszonyok alakulása. Továbbá kiderülnek az építészek és urbanisták helyzetét és véleményét is differenciáló egzisztenciális sajátosságok, a piaci társadalomban, a globalizáció folyamataiban, a köz- és a magánszférában elfoglalt eltérő helyzetek és a civil társadalommal való kapcsolatok hatásai.

Restricted access