Search Results

You are looking at 1 - 10 of 25 items for

  • Author or Editor: Gabriella Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Hatékonyabban, okosan – IKT az oktatásban

Smarter and More Efficiently – ICT in Education

Educatio
Author: Gabriella Kovács
Open access

Semmit rólunk nélkülünk! – Tanulási mobilitással az inkluzivitás felé

Nothing about Us Without Us! – With Learning Mobility for Inclusion

Educatio
Author: Gabriella Kovács
Open access

A magasvérnyomás-betegségben szenvedő betegek 20-25%-ánál fordul elő társbetegségként diabetes mellitus. Az együttes megjelenés a cardiovascularis kockázat jelentős növekedésével jár, így a különféle szakmai ajánlások különösen nagy figyelmet fordítanak a diabeteses betegek antihipertenzív kezelésére. A cukorbeteg esetében ajánlott <140/85 Hgmm-es vérnyomáscélérték eléréséhez általában gyógyszeres kombinációs terápia szükséges, amelynek alapját angiotenzinkonvertálóenzim-gátlónak vagy angiotenzinreceptor-blokkolónak kell képeznie. Ezeket lehet/kell kombinálni neutrális anyagcserehatással rendelkező kis dózisú, elsősorban tiazidszerű diuretikummal, kalciumcsatorna-blokkolóval, vagy tovább lehet bővíteni béta-blokkolóval, imidazolin-I1-receptor-agonistával, illetve az alfa-1-adrenoceptor-blokkolóval. A hazai gyakorlatban egyértelműen megmutatkoznak az evidenciákon alapuló ajánlások iránymutatásai, hiszen a betegek jelentősebb része kedvező anyagcserehatásokkal rendelkező angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+indapamid, valamint angiotenzinkonvertálóenzim-gátló+kalciumcsatorna-blokkoló kombinációs terápiában részesül, azonban a diabetogén potenciállal bíró hidroklorotiazidot tartalmazó angiotenzinkonvertálóenzim-gátló, valamint angiotenzinreceptor-blokkoló fix kombinációk alkalmazása is még mindig elterjedt. Hasonlóképpen érdekes gyakorlati terápiás szokások figyelhetők meg a kevésbé differenciált béta-blokkolók alkalmazásánál, ahol a harmadik generációs carvedilol és nebivolol még mindig kisebbségben vannak. Orv. Hetil., 2014, 155(43), 1695–1700.

Open access

Lemorzsolódók tegnap, ma és holnap

Dropout Students in the Past and in the Future

Educatio
Authors: Gabriella Pusztai, Klára Kovács, and Roland Hegedűs

Absztrakt:

A felsőoktatásból lemorzsolódott hallgatókról hajlamosak vagyunk sztereotípiák mentén gondolkodni, s a legutóbbi évekig a hazai szakirodalom is ritkán foglalkozott velük. A leggazdagabb statisztikai adatbázisok alapján is talányos marad a kép a felsőoktatási tanulmányok félbehagyásáról, mert a képzés félbehagyásának a tanulmányi rendszerekben megjelölhető okai nem tükrözik a realitást, s az egyes évfolyamokat követő panelvizsgálatokból épp a lemorzsolódók válaszai hiányoznak. Ennek a problémának nyomába eredve a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának (CHERD-H) kutatói először a lemorzsolódott hallgatók interjús (20 interjú), majd ennek tapasztalataira építve kérdőíves (605 fő) vizsgálatát végezték el, s az adataikat összevetették a teljes körű hallgatói statisztikai (FIR, FELVI), valamint a perzisztens és lemorzsolódási rizikóval küzdő hallgatók kérdőíves adatbázisaival (PERSIST 2019, N = 2000). Mivel az anyagi okok, a költségtérítési kötelezettség szerepe vitathatatlan a lemorzsolódásban, az önköltséges hallgatók helyzetét és összetételét is megvizsgáltuk (30 interjú, FELVI-adatok). A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a lemorzsolódott hallgatók heterogén tábort alkotnak, s a különböző társadalmi és képzési csoportokat különböző arányban és különböző okok miatt fenyegeti a lemorzsolódás veszélye. Az egyéni szintű okok mellett a felsőoktatás rendszerszintű jellemzői is felelősek a lemorzsolódás növekedéséért, sőt, a kedvezőtlen társadalmi státusúak nagyobb arányú lemorzsolódásáért is.

Open access

Absztrakt

A cukorbetegség korunk egyik legnagyobb népegészségügyi problémája. Felfedezésekor micro- és macroangiopathiás szövődmények meglétével, illetve azok korai megjelenésével is kezdettől számolni kell. 2-es típusú diabetesben a kardiológiai szövődmény jelentős részben a koszorúerek szintjén megjelenő atherosclerosis és ennek talaján kialakuló ischaemiás szívbetegség, klinikailag pedig az angina pectoris, illetve a myocardialis infarctus. Legalább ennyire gyakori a microangiopathia, illetve a szövetek szintjén kialakuló szekunder szívizom-károsodás. Az ischaemiás szívbetegség kezelésében az intervenciós beavatkozások mellett a koszorúér-tágító, a vérnyomást és szívfrekvenciát csökkentő gyógyszerek alkalmazása széles körben elterjedt. A szerzők egy olyan hemodinamikai hatásoktól mentes terápiára hívják fel a figyelmet, amely a szívizomsejt anyagcseréjére gyakorolt hatásai révén javítja a betegek életminőségét. Orv. Hetil., 2015, 156(19), 765–768.

Open access

Kinetics of growth and product formation of G. toluenoxydans DSMZ 19350 strain were investigated using sodium-acetate as substrate and Fe3+-ions and fumarate as electron acceptor. Response surface method was adapted for evaluation of growth of bacteria. Results showed that maximum growth was detected in the case of 2.2 g/L substrate concentration. Application of higher substrate concentration (>2.5 g/L sodium acetate) significantly inhibits the bacterial growth. Luong’s model was found to be the most suitable to determine kinetic parameters (μmax = 0.033 1/h, KS = 0.205 g/L) of growth of G.toluenoxydans strain, and the growth was completely inhibited at substrate concentration higher than 3.1 g/L. In the case of product formation the Haldane model was used and kinetic parameters are μPmax = 0.123 mg/h, KPS= 0.184 g/L. Correlation between microbial growth and product formation was observed using the Luedeking–Piret empirical method. Both factors (growth and number of cells) affected significantly iron(III)-reduction, thus the product formation. These results are important and open the possibility to design a continuous MFC setting operating with G. toluenoxydans as biocatalyst.

Restricted access

A szimulációs növénytermesztési modellek közvetlen célja, hogy a nagyon bonyolult légkör–talaj–növény rendszer folyamatait, beleértve az emberi tevékenységet is, matematikai eszközökkel leírják, és számítógép segítségével szimulálják. A végső cél azonban az, hogy ezen modellek felhasználásával olyan kérdésekre kapjunk válas__

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Nándor Fodor, Gabriella Máthéné Gáspár, and Géza J. Kovács

A 4M tápanyagmodell adatellátásával és gyakorlati alkalmazásaival foglalkozunk e cikk keretében. A modell futásához napi időjárási, növényi,valamint talajtani adatok szükségesek. Országos és regionális időjárási adatbázist építettünk fel 169 magyarorszá__

Restricted access

Abstract

The Darnó Unit in NE Hungary contains basalt and associated sediments related to the advanced rifting stage of Triassic age in the Neotethys. A detailed field study of five key outcrops and two deep wells revealed that only distal facies of basaltic lava flows of submarine volcanoes occur as blocks in the Jurassic mélange; the central and the most distal facies are missing. The advanced rifting-related Triassic and oceanic stage-related Jurassic basalt flows of the same mélange can be distinguished on the basis of lithostratigraphic, structural and textural features. The paper contains for the first time the detailed description of the key outcrops of peperitic facies consisting of a mixture of basalt and red micritic limestone. The occurrence of this facies is the principle key feature for discrimination in the field between Triassic and Jurassic basalt. In addition, four types of Triassic basalt were recognized: the Báj-patak-type, the Mély Valley-type, the Nagy-Rézoldal-type and the Reszél Hill-type. The observed peculiarities of advanced rift-related basalt are also compared to characteristics of volcanics encountered in wells drilled in the Darnó Unit. This comparison solves many problems of earlier interpretations of the studied wellbore sections.

Restricted access