Search Results

You are looking at 1 - 10 of 77 items for

  • Author or Editor: Gabriella László x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Dzsinich
,
László Entz
,
Péter Berek
,
Gábor Vallus
,
László Barta
,
Gabriella Nagy
, and
Gabriella Nyiri

Absztrakt

Bevezetés: Az aortacoarctatio a leggyakoribb congenitalis cardiovascularis elváltozások egyike, azok 5–8%-ában fordul elő. Típusos előfordulási helye az isthmicus szakasz. Atípusos helyen kialakuló coarctatio az esetek mintegy 1%-ában fordul elő és többnyire súlyos hypertoniával szövődik. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a kórkép sebészi kezelési lehetőségeinek és azok hosszú távú eredményeinek ismertetését 27 beteg műtéti kezelésével szerzett tapasztalataik alapján. Módszer: A 35 évet felölelő utánkövetés során a diagnosztika és a kezelési módszerek változtak. Napjainkban a morfológiai diagnózis legáltalánosabb módszerei a komputertomográfiás angiográfia és a mágneses rezonanciás angiográfia. Az aortarekonstrukció lehetőségei az endovascularis technikák bevezetésével gazdagodtak, de atípusos aortacoartatio esetében a szerzők ma is túlnyomóan változatos sebészi megoldásokat alkalmaznak. Eredmények: A műtétek után nem veszítettek el beteget. A hypertonia minden esetben jelentősen csökkent. Gyermekkorban operált esetekben a növekedés okozta testméretváltozások 3 esetben újabb rekonstrukciós műtétet indokoltak. Következtetések: Az atípusos aortacoarctatio individuális sebészi módszerekkel eredményesen kezelhető. Gyermekkorban operált esetekben a testméret-növekedés a rekonstruált aortaszakasz revízióját teheti szükségessé. Orv. Hetil., 2016, 157(26), 1043–1051.

Open access
Restricted access

Termesztett növényeink tápanyagigény szerinti csoportosításában az őszi káposztarepce (Brassica napus L. subsp. napus) a nagy tápanyagigényű növényfajok közé sorolandó. A tápanyagok közül a nitrogéntrágya termést meghatározó szerepe mellett jelentős a repce P-igénye is. A nitrogén és a foszfor a növények esszenciális tápelemei, melyeknek egyedi koncentrációján túl arányuk is külön jelentőséggel bír. Tükrözi a termés kémiai összetevőinek (fehérje, szénhidrát, zsír) arányát, s így alkalmas a termesztett növények csoportosítására, továbbá az optimális tápanyag-ellátás jelzésére. Vizsgálatainkat 2007–2008-ban az MTA TAKI Nagyhörcsöki (mészlepedékes csernozjom talajon) és Őrbottyáni (humuszos, karbonátos homoktalajon) Kísérleti Telepén végeztük egy N-trágyázási tartamkísérlet részeként. Arra kerestünk választ, hogy hogyan alakul a két eltérő talajon a repcemag N/P aránya, s ez milyen összefüggést mutat a N-ellátással, a termés mennyiségével és olajtartalmával. Főbb eredményeink: – A N-adag növelésével a repcemag N-tartalma és N/P aránya nőtt, a P- és olajtartalma csökkent mindkét talajon. A két tápelem egyedi szintje a homoktalajon volt magasabb, arányuk (N/P) átlaga viszont a csernozjom talajon. – A két talajon termett repcemag N/P aránya hasonló tartományban mozgott (4,1–4,2 és 5,3–5,4 között). N-trágyázás nélkül azonos N/P arányt mutatott (4,4), és az arány növekedése mindkét talajon a mag olajtartalmának csökkenését eredményezte. Jellemző különbség volt viszont a termés- és olajhozamokban, a N/P arány és a termésmennyiség összefüggésében, továbbá a termésmaximumnál a mag N/P arányában. Az N/P arány növekedésével az őrbottyáni homoktalajon a magtermés mennyisége nőtt, a nagyhörcsöki csernozjom talajon csökkent. Ugyancsak különbözött az optimális tápanyag-ellátottságot jelző termésmaximumra jellemző N/P arány, amely Nagyhörcsökön 4,5–4,7, Őrbottyánban pedig 4,8–5,3 között volt. A csernozjom talajon tehát a termésmaximum alacsonyabb N/P aránynál volt, mint a homoktalajon. – Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a repcemag nitrogén- és foszfortartalma és N/P aránya a különböző talajokon nagyban hasonlít ugyan, azonban a tápanyagfelvételi lehetőségek különbözősége miatt a tápelemek „optimális szintjében és arányában” jellegzetes eltérésekkel kell számolnunk.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsuzsanna Kahán
,
Aliz Nikolényi
,
Gabriella Uhercsák
, and
László Thurzó

A neoadjuváns (preoperatív) szisztémás terápia jó lehetőség a lokális-regionális kiterjedésű, tünetet okozó emlőrákok kezelésére. A daganat jellemzői alapján megválasztott elsődleges kemoterápia vagy hormonterápia a legtöbbször a daganat kisebbedéséhez vezet, ami kedvez a későbbi emlőmegtartó műtét elvégzésének. A szisztémás terápia hosszú távú preventív (adjuváns) eredményessége nem különbözik a preoperatív vagy posztoperatív alkalmazás szerint, a terápia hatásának in vivo megfigyelt eredménye pedig utal a prognózisra. Végül előny, hogy a műtét előtt bevezetett terápia elvégezhetőségét nem késlelteti esetleges műtéti szövődmény. A neoadjuváns kezelések előtt elengedhetetlen a tumor, illetve a beteg gondos kivizsgálása. Az emlők képalkotó és a tumor szövettani vizsgálata mellett szükség van a beteg teljes kivizsgálására. Fontos a patológiai tipizálás, amely elsősorban a terápia megválasztását, a kemo- vagy hormonszenzitivitás megítélését segíti. A kemoszenzitív tumorok kezelésére leghatékonyabb kombináció a taxán- és antraciklinalapú kemoterápia. Neoadjuváns hormonterápiával főképp menopauzás betegek kezelésével áll rendelkezésre tapasztalat. Valamennyi aromatázgátló effektívebb a tamoxifennél, ezért alkalmazásuk első választásként indokolt. A molekulárisan célzott szerek közül a trastuzumab kemoterápiával kombinálva kiemelkedő hatékonyságot mutat. A primer szisztémás terápia befejezése után újabb stádiummegállapító képalkotó vizsgálat után emlő- és nyirokcsomóműtét következik, és a legtöbbször sugárterápia is. A neoadjuváns szisztémás terápia azonos nyelv és szakmai szabályok alkalmazását követeli meg az összeszokott multidiszciplináris munkacsoport tagjaitól.

Restricted access

Abstract

Hepatic steatosis involves an imbalance between the processes of the hepatocytes’ lipid uptake and lipid elimination, an overproduction results in the accumulation of excess triglycerides in the cells of the liver. Normally about 5% of the cells contain triglyceride; in steatosis this may exceed 50%. Under 50% the condition is called fatty infiltration, and over 50% it is called fatty liver. In mild forms this does not necessarily lead to disorders in cell functions, but in more severe forms it does; it often precedes the death of the cell. Fatty liver can be considered a pathologic condition which makes the liver more susceptible to other toxic influences. It is not a genuine disease; in most cases it is associated with a noxious state or other pathologic process. Alcohol-induced fatty liver is a current epidemie. The abnormal accumulation of fat in parenchymal organs, including the liver, is called fatty transformation or steatosis. Alone and limited to a certain degree of severity (the appearance of fibrosis), it represents a reversible damage; upon cessation of the underlying cause the liver clears its excess triglyceride content. The treatment is to be aimed at the underlying process; up to now there is no known specific medicine that could clearly reduce the fat accumulated in the hepatocytes. Although the etiologic factors of these diseases differ from each other, the pathological changes in the liver are very similar, thus certain drugs could be equally effective for treating them both. Metadoxine is one of those drugs, mainly due to its liver-protective effect against damage from free radicals. As an effective antioxidant, metadoxine regulates glutathione levels in the liver and throughout the body, thus positively influencing the maintenance of systemic redox homeostasis. The authors discuss in detail the effect of metadoxine in the treatment of fatty liver diseases (alcoholic and non-alcoholic), they also review the effect of metadoxine in both in vitro and in vivo experimental conditions.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A szerzők a gyermekkori serosus otitis media miatt behelyezett tympanomeatalis tubus hatékonyságát vizsgálták. Célkitűzés: A tubusviselés után 10 évvel milyen a dobhártya állapota, a fülkürt működése és a hallás? Módszer: Betegeiknél kérdőíves felmérést, mikroszkópos dobhártyakép-vizsgálatot, tympanometriát, fülkürtfunkció- és hallásküszöb-vizsgálatot végeztek. Eredmények: 2003–2004-ben a Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Gyermekklinika Fül-Orr-Gége Osztályán 711 betegnél történt tubusbehelyezés. 349 betegnél adenotomiára és grommetbehelyezésre, 18 esetben tonsillectomiára és grommetbehelyezésre, 344 esetben pedig csak tubusbehelyezésre került sor. Objektív akadályok miatt (címváltozás, telefonszám hiánya) 453 beteget rendeltek be kontrollvizsgálatra, akik közül 312-en jelentek meg. A gyermekek 84,6%-ában ép hallást, 82%-ában normális tympanogramot találtak. Néhány esetben tympanometriás mérések során dobüregi ventilációs zavart, dobhártya-perforációt, valamint percepciós típusú halláscsökkenést, illetve zajártalmat diagnosztizáltak. Következtetések: A tympanomeatalis tubus alkalmazását a ventilációs zavar miatt kialakult otitis media serosa kezelésében hatékonynak találták. Felhívják a figyelmet a tympanometriás vizsgálat jelentőségére a krónikus dobüregi ventilációs zavart követő adhezív és cholesteatomás középfülfolyamatok megelőzésében. Orv. Hetil., 2015, 156(46), 1859–1864.

Restricted access

Abstract

In Hungary a lot of people live in condominiums or in block of flats where fire often occurs despite of precise design and effective fire protection arrangements. This means a hazard for the people living there, for the building constructions and also for the environment. A deeper knowledge of the burning process and examining the negative effects of fire load on building constructions with scientific methods are actual questions nowadays. In order to get to know the phenomena more accurately, fire spread in a bedroom was modeled and numerical simulation was carried out, which is presented in this paper in detail. These experiences may help increasing the fire safety and preventing fires in apartments. The simulations were carried out considering the characteristics of the Hungarian architecture.

Open access

Abstract

In recent years, in order to increase the energy efficiency of older buildings in Hungary, several tenders have supported the modernization of the thermal insulation. Various thermal insulation materials have been installed on walls, on slab and on floor. Unfortunately there are cases where thermal insulation materials are not installed in accordance with the construction permit or the manufacturer’s instructions, which poses a serious danger in case of a fire. During the research the effects of heat on the behavior of Expanded PolyStyrene, a thermal insulation material often used in Hungary is examined. Laboratory tests and computer simulations were carried out, which are presented in detail in this paper. The aim of the research is to contribute to increase the fire safety of buildings.

Open access

Kinetics of growth and product formation of G. toluenoxydans DSMZ 19350 strain were investigated using sodium-acetate as substrate and Fe3+-ions and fumarate as electron acceptor. Response surface method was adapted for evaluation of growth of bacteria. Results showed that maximum growth was detected in the case of 2.2 g/L substrate concentration. Application of higher substrate concentration (>2.5 g/L sodium acetate) significantly inhibits the bacterial growth. Luong’s model was found to be the most suitable to determine kinetic parameters (μmax = 0.033 1/h, KS = 0.205 g/L) of growth of G.toluenoxydans strain, and the growth was completely inhibited at substrate concentration higher than 3.1 g/L. In the case of product formation the Haldane model was used and kinetic parameters are μPmax = 0.123 mg/h, KPS= 0.184 g/L. Correlation between microbial growth and product formation was observed using the Luedeking–Piret empirical method. Both factors (growth and number of cells) affected significantly iron(III)-reduction, thus the product formation. These results are important and open the possibility to design a continuous MFC setting operating with G. toluenoxydans as biocatalyst.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
László Harsányi
,
Ákos Szűcs
,
Borbála Országh
, and
Gabriella Szvoboda Dománszky
Restricted access