Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: Gabriella Németh x
Clear All Modify Search

Termesztett növényeink tápanyagigény szerinti csoportosításában az őszi káposztarepce (Brassica napus L. subsp. napus) a nagy tápanyagigényű növényfajok közé sorolandó. A tápanyagok közül a nitrogéntrágya termést meghatározó szerepe mellett jelentős a repce P-igénye is. A nitrogén és a foszfor a növények esszenciális tápelemei, melyeknek egyedi koncentrációján túl arányuk is külön jelentőséggel bír. Tükrözi a termés kémiai összetevőinek (fehérje, szénhidrát, zsír) arányát, s így alkalmas a termesztett növények csoportosítására, továbbá az optimális tápanyag-ellátás jelzésére. Vizsgálatainkat 2007–2008-ban az MTA TAKI Nagyhörcsöki (mészlepedékes csernozjom talajon) és Őrbottyáni (humuszos, karbonátos homoktalajon) Kísérleti Telepén végeztük egy N-trágyázási tartamkísérlet részeként. Arra kerestünk választ, hogy hogyan alakul a két eltérő talajon a repcemag N/P aránya, s ez milyen összefüggést mutat a N-ellátással, a termés mennyiségével és olajtartalmával. Főbb eredményeink: – A N-adag növelésével a repcemag N-tartalma és N/P aránya nőtt, a P- és olajtartalma csökkent mindkét talajon. A két tápelem egyedi szintje a homoktalajon volt magasabb, arányuk (N/P) átlaga viszont a csernozjom talajon. – A két talajon termett repcemag N/P aránya hasonló tartományban mozgott (4,1–4,2 és 5,3–5,4 között). N-trágyázás nélkül azonos N/P arányt mutatott (4,4), és az arány növekedése mindkét talajon a mag olajtartalmának csökkenését eredményezte. Jellemző különbség volt viszont a termés- és olajhozamokban, a N/P arány és a termésmennyiség összefüggésében, továbbá a termésmaximumnál a mag N/P arányában. Az N/P arány növekedésével az őrbottyáni homoktalajon a magtermés mennyisége nőtt, a nagyhörcsöki csernozjom talajon csökkent. Ugyancsak különbözött az optimális tápanyag-ellátottságot jelző termésmaximumra jellemző N/P arány, amely Nagyhörcsökön 4,5–4,7, Őrbottyánban pedig 4,8–5,3 között volt. A csernozjom talajon tehát a termésmaximum alacsonyabb N/P aránynál volt, mint a homoktalajon. – Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy a repcemag nitrogén- és foszfortartalma és N/P aránya a különböző talajokon nagyban hasonlít ugyan, azonban a tápanyagfelvételi lehetőségek különbözősége miatt a tápelemek „optimális szintjében és arányában” jellegzetes eltérésekkel kell számolnunk.

Restricted access
Authors: Eszter Horváth, Zoltán Németh and Gabriella Pluhár

Abstract  

The aim of the present paper is to carry on the research of Czédli in determining the maximum number of rectangular islands on a rectangular grid. We estimate the maximum of the number of triangular islands on a triangular grid.

Restricted access

There is an observable discrepancy between the real and virtual economy, as money stopped being the tool and essence of capitalism and the economy in the postmodern era. Money has become a purpose, a simulation, a viral virtual image. For this reason, we should rather say that it is no longer money, but the image of money that talks. The transparent digital convergence culture creates a borderless second world for the economy. This economy and our attitude towards it have never been so far removed from reality. Communication, information and economy have lost their referential nature. As soon as we get in contact with the virtual/digital world, we open our eyes onto the image and the transparency of images. A visual metaphor is a visual rhetorical tool that strives to express messages, to place emphasis on certain aspects of messages, and to convey a persuasive message. This paper aims to demonstrate visual metaphor chains that set a mirror between the real and virtual economy and that serve to show the changed attitude towards money. We illustrate our theoretical approach by analysing the multimodal metaphors that appear in a video clip from popular culture.

Restricted access
Authors: Tímea Milisits-Németh, Orsolya Gabriella Balogh, István Egerszegi, László Kern, R. Garth Sasser and György Gábor

The early detection of pregnancy and the determination of fetal numbers have economic benefits in sheep production because of the seasonal breeding patterns where missing a breeding opportunity means the loss of one productive year. The purpose of this study was to evaluate the efficacy of the B6-HRP ELISA for ovine pregnancy-specific protein B (oPSPB) measurement in the detection of pregnancy and estimation of fetal numbers in different sheep breeds. BioPRYN® ELISA assay kit was used for the detection of pregnancy in the experimental animals. Ninety-three ewes of three breeds (British Milksheep – BM, Lacaune – L and Transylvanian Racka – TR), each from three farms in Hungary, were included in the study. BM and L ewes were artificially inseminated (AI). Thirty-five days after AI, all ewes were examined by transabdominal ultrasound. The TR flock was mated naturally over a six-week period. At the end of the mating period, the ewes were similarly examined by ultrasound. Blood samples were taken from all pregnant ewes twice (35 and 65 days after AI), and serum samples were assayed by the BioPRYN test. It can be concluded that the detection of serum PSPB by ELISA is a much easier, safer, less expensive and highly accurate method for the detection of ovine pregnancy. Although some breed-related differences were detectable at 35 and 65 days post breeding, no differences in oPSPB levels were found in pregnant ewes carrying different numbers of fetuses.

Restricted access
Authors: Gabriella Máthéné Gáspár, László Radimszky, Zoltán Győri, Attila Hüvely and Tamás Németh

Az őszi káposztarepce (Brassica napusL. subsp. napus ) nagy N- és S-igénye számos hazai és külföldi tanulmányból ismert. Ezért a repce okszerű tápanyagellátását célzó N-trágyázási tartamkísérlet vizsgálatait kiterjesztettük a S-tartalom, a N/S arány, s előzőeken túl a N-trágyázás növényi C-tartalomra gyakorolt hatásának, a C/N arány változásának jellemzésére. A kísérletet Nagyhörcsökön mészlepedékes csernozjom talajon végeztük 2003-2004-ben, egy N-trágyázási tartamkísérlet részeként. Az őszi N-adagok a kísérlet főparcelláin (jelölésük 1-4.): 0, 75, 150 és 225 kg N/ha, a tavasziak pedig a főparcellán kialakított alparcellákon (jelölésük 1-5.): 0, 50, 100, 150 és 200 kg N/ha voltak. Az egyes főparcellák NO 3 -N-tartalma a kísérlet kezdetekor a tartamkísérlet hatásaként már jelentősen különbözött. A főparcella hatásában így a talaj kezdeti NO 3 -N-tartalma és az őszi N-adag együttesen érvényesült, s határozta meg a tavaszi fejtrágya hatásosságát. A maximális (2 t/ha) termést a talaj növekvő NO 3 -tartalmának megfelelően, egyre kisebb újabb műtrágyaadag kijuttatásával értük el. A N-adagok megbízhatóan csak az 1. és 2. főparcellán változtatták meg a termés mennyiségét, továbbá annak N-, S- és C-tartalmát. Kísérletünk valamennyi mutatóra, a virágzáskori levél és a mag N- és S-tartalmára, a levél N/S arányára vonatkozóan kedvező S-ellátást jelzett. A levél átlagosan 0,97%-os és a mag 0,43%-os S-tartalma magasabb, a levél átlagosan 4,5-es N/S aránya pedig az ismert határértéknél jóval alacsonyabb volt. Az eredmények alapján megállapítható volt, hogy a repce jó S-ellátását a mészlepedékes csernozjom talaj biztosította. Eredményeink megerősítették a N-trágyázás termés mennyiséget meghatározó szerepét, s jelezték -adott ökológiai feltételek között -a repcetermés további növekedésében a vízellátás fontosságát.

Restricted access
Authors: Gabriella Máthé-Gáspár, László Radimszky, Géza Kovács, Jánosné Falusi and Tamás Németh
Restricted access
Authors: Gabriella Fábián, B. Tombor, Ildikó Németh, Emese Kicsi G., Margit Szikszay, Gyöngyi Horváth and Mária Szűcs

Morphine was provided to rats in drinking water for 21 days. Profound analgesic tolerance was detected both in hot-plate and tail-flick tests. The density of [3H]DAMGO binding sites increased by 76% in spinal cord membranes due to morphine exposure compared to those in opioid naive animals. Slightly augmented [3H]DAMGO binding was measured in the synaptic plasma membranes, with a concomitant decrease in the microsomal membranes, of morphine tolerant/dependent brains. These observations suggest that the regulation of spinal mu opioid receptors might be different from those in the brain. It is emphasized that the molecular changes underlying tolerance/dependence are influenced by several factors, such as the tissue or subcellular fractions used, besides the obvious importance of the route of drug administration. Results obtained after voluntary morphine intake further support the growing number of experimental data that chronic morphine does not internalize/downregulate the mu opioid receptors in the central nervous system.

Restricted access
Authors: Csaba Polgár, András Csejtei, Gabriella Gábor, László Landherr, László Mangel, Árpád Mayer, György Németh and János Fodor
Restricted access