Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Gaby Nétchine-Grynberg x
  • All content x
Clear All Modify Search

A dolgozat a Vigotszkij és Wallon képviselte jelentésközpontú és kulturális irányultságú huszadik század közepi pszichológiát hasonlítja össze. Közös vonásuk a korai törekvés arra, hogy meghaladják az elszigetelt egyén vizsgálatát mint a pszichológia tulajdonképpeni terepét. Ehelyett mindketten az elme elidegeníthetetlenül társas természetét hangsúlyozzák. Így mindketten a mentális világ szemiotikai felfogásának képviselői, bár Wallonnál központibb szerepe van a test leképezésének és az érzelmeknek is.

Restricted access