Search Results

You are looking at 1 - 10 of 32 items for

  • Author or Editor: Gergely Kovács x
  • All content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Egy 14. századi oltármenza elméleti rekonstrukciója

Megjegyzések a mecseknádasdi Szent István-kápolna művészettörténeti értékeléséhez

Művészettörténeti Értesítő
Author: Gergely Kovács
Restricted access

The paper presents simulation results of a two-dimensional permanent magnet synchronous motor, which were calculated by the help of the Infolytica MotorSolve and of the COMSOL Multiphysics, as well. The simulation results were compared with each other focusing on the torque, the magnetic flux density and the magnetic potential of the permanent magnet synchronous motor.

Restricted access

The paper reports about the building up a computer controlled measurement system based on National Instruments Data Acquisition card and National Instruments LabVIEW software package. The aim of this research is to detect manufactured surface cracks on steels by applying a magnetic flux leakage testing method. First of all, a finite element method based on the procedure to analyze the behavior has been implemented of the measurement system under construction. One important question is the position of the sensors or of the detecting coils. The finite element procedure contains a two dimensional arrangement. First, eddy currents have been neglected, but the nonlinear characteristic of the specimen has been taken into account by a single valued function. In this paper, the developed measurement system, which is partially ready to work, and the nonlinear finite element procedures are presented as well.

Restricted access

The paper presents the analysis of nondestructive testing equipment under investigation. There are two main parts of the research as well as this paper. The first part shows the present state of the developed nondestructive tester based on the Magnetic Flux Leakage method, the other part reviews the simulation and the results, which have been made with the principle of the Finite Element Method. The aim now is to define the order of magnitude of the magnetic flux density in the positions of the sensor.

Restricted access

With the intent of making data acquisition for fractal geometry-based discrete fracture network (DFN) modeling time-efficient and automatized, a new method was established. For the automation of data retrieval from the images of the studied surfaces, a series of image-processing operations and MATLAB algorithms have been developed. The method allows the retrieval of more than 1,000 fracture-length data/cm2 of one sample in several minutes. This methodology tends to be a useful tool in studies of fracture network geometries. DFN models of a supposed excavated and/or environmental damage zone, designed with the use of data supplied by the above method, are presented in this work as an example.

Open access
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Béla Kempf, Nándor Kovács, and Gergely Hidas
Restricted access

A beton és a betonacél közötti együttdolgozás a vasbetonszerkezetek működésének alapja, amit általában a tapadással, ezen belül pedig a tapadási feszültség — relatív elmozdulás összefüggéssel (bond-slip curve) jellemzünk. Speciális vagy újszerű anyagok alkalmazásakor részletes, kísérletileg megalapozott információkra van szükség a tapadás pontos leírására. A fib Model Code (MC) 1990 (MC1990) és 2010 (MC2010), valamint az Eurocode 2 (EC2) részletesen tárgyalja a bordázott és a sima felületű betonacélok tapadási tulajdonságait, de nincs ilyen szintű információ a feszítőpászmák esetére. A sima felületű, és a pászma hossztengelye körül csavart elrendezésű feszítőhuzalokból álló feszítőpászmák építőipari felhasználása mind a magasépítésben, mint a híd- és mélyépítésben széles körű. Vizsgálataink elsődleges célja a csavart, hét huzalból álló (héteres) feszítőpászmák tapadási tulajdonságainak leírása kétfajta duzzasztott agyagkaviccsal készült könnyűbetonban (f lcm,cube = 63,4 MPa, 1800 kg/m3, f lcm,cube = 86,5 MPa, 1950 kg/m3) és etalonként nagyszilárdságú normál-betonban (f cm,cube = 85,2 MPa). A kísérlet során a betonok szilárdságát szabványos szilárdságvizsgálatokkal, a feszítőpászmák tapadási viselkedését kihúzóvizsgálatokkal (pull-out test) vizsgáltuk, majd az eredményeket — a szerkezettervezésben való alkalmazás okán — összehasonlítottuk azMCés az EC2 által javasolt vonatkozó értékekkel. Jelen cikk elsődleges célja a héteres feszítőpászmák tapadási viselkedésének kihúzóvizsgálatokkal történő kísérleti leírása.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Miklós Kuczmann, Tamás Budai, Gergely Kovács, Dániel Marcsa, Gergely Friedl, Péter Prukner, Tamás Unger, and György Tomozi

In the frame of the project TÁMOP 4.2.2.A, at the Széchenyi István University, the goal is to work out a new finite element package for the simulation and optimization of permanent magnet synchronous motors. These motors are then used to drive new electric cars. The aim of the two dimensional package is the fast numerical modeling of these electric devices by the use of free tools presented in the paper. Of course, the software is aimed to use it in the simulation of other devices, and three dimensional problems, as well.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Bárány, Anna Füzy, Tünde Takács, Gergely Krett, Ramóna Kovács, and Andrea Borsodi

A szikes talajok szélsőséges vízháztartásuk, nagy sótartalmuk és alkalikus kémhatásuk miatt az élőlények alkalmazkodását alaposan próbára teszik. A talaj mikrobiális közösség katabolikus aktivitás mintázatát hasonlítottuk össze három szikes tó, a Böddi-szék, a Kelemen-szék és a Zab-szék (Felső-Kiskunsági szikes tavak) partközeli vegetációjának rizoszférájában az iszaptól a zsiókáson és a mézpázsiton keresztül a homoki legelőig. Feltételeztük, hogy a szikes jellegben és a növényzetben meglévő különbségek a mikrobiális közösségre is hatást gyakorolnak. Kezdeti eredményeink azt mutatták, hogy a szubsztrát hasznosítási mintázat alapján az egyes minták jól elkülönültek egymástól. Az alaprespiráció elsősorban a talaj humusztartalmával mutatott szoros összefüggést. A katabolikus aktivitás mintázatokat 5 szubsztrát alapján a gázkromatográfiás SIR méréssel a pH és EC, míg 15 szubsztrát alapján mikrorespirációval a pH és humusztartalom szignifikánsan befolyásolta, a növényzet közvetlen hatása kevésbé volt igazolható.

A szélsőséges talajtulajdonságokkal jellemezhető élőhelyeken, mint amilyenek a szikesek, a növények túlélésében az arbuszkuláris mikorhiza (AM) gombák fontos szerepet játszanak. Az AM gombák kolonizációjában jelentős különbség adódott két domináns növényfaj, a sziki őszirózsa és a sziki mézpázsit között, az előbbi jóval erőteljesebb kolonizációt mutatott. Ugyanazon növényfaj AM kolonizációja a három területen eltérő volt, ami nem magyarázható a talaj tulajdonságokkal.

A kutatást az OTKA (K 108572) támogatta.

Restricted access