Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Gribovszki x
  • All content x
Clear All Modify Search

The mechanism of earthquake occurrence in the Pannonian Basin is not clear in most cases (in other words, it is often not possible to find a relationship between the location of epicenters and the elements of the maps of recent tectonic movements), hence a GIS has been created in order to clarify the origin of these events.  The special seismological GIS includes all relevant information (maps and joint database) concerned with earthquakes covering the whole territory of Hungary. GIS contains the following maps: special macro- and microseismic epicenters and their parameters; different active tectonic fault maps; digital terrain model of the recent relief; digital terrain models of different geological basements; appropriate geophysical anomaly maps; Quaternary sediment thickness; recent rivers, water streams and settlements. GIS enables us to carry out special operations between different layers by applying its tools in order to reveal the recent tectonic movements and to throw light upon the generation of possible earthquake occurrences.  Results of the present investigation in GIS revealed that significant relation exists between the earthquake foci and recent tectonic lines. Some foci, however, can not be related to fracture lines. One part of earthquakes showed agreement with Pre-Tertiary basement areas of considerable slope, with the  recent tectonic elements of Geomorphological maps and with the piedmonts of the North Hungarian Range. Some traces of recent movements have been found with the help of the multiplication map of Quaternary sediment thickness map and Recent relief (Digital Elevation Model).

Restricted access

The aim of our study is to determine the design ground acceleration values at different parts of Debrecen along two profiles crossing the city. Synthetic seismograms are computed by the so called “hybrid technique”. This technique consists of the modal summation method, followed by finite difference modelling. Two independent computations have been performed using two different seismic sources and profiles. In both computations the seismic sources have been located in the so called “Mobile Zone”. The Mobile Zone is a seismically active fault system between the villages of Hosszúpályi and Gálospetri. The focal mechanism and the homogeneous and heterogeneous parts of the profile are known from geophysical and geological data of the investigated area. The maximum response spectra ratio values of the horizontal component are found below 1 Hz all along the profile and the frequencies below 1 Hz are in good agreement with the natural frequencies of the multi-storeyed buildings. Computed effective peak acceleration (EPA) values are found to be in good agreement also with the higher than 6° MSK macroseismic intensity values estimated from the assessment records of damages wrought by the 1834 Érmellék earthquake.

Restricted access

The aim of our study is to determine the design ground acceleration values at the whole territory of Debrecen and to accomplish the seismic risk map of Debrecen using synthetic seismograms. Synthetic seismograms are computed by the so called ``hybrid technique" along 11 different profiles crossing the city. The hybrid technique consists of the modal summation method, followed by finite difference modelling. 11 independent computations have been performed using the same seismic source but different profiles. The seismic source has been located in the so called “Mobile Zone”, which is a seismically active fault system in Érmellék region. The focal mechanism and the homogeneous and heterogeneous parts of the profiles are  known from geophysical and geological data of the investigated area. As the results of the computations PGA grid maps of Debrecen for the 3 different components and the spectral  acceleration (response spectra, SA) charts of the synthetic seismograms for the transversal components came  into existence. The seismic risk map of the city has been completed from the SA charts created from the synthetic seismograms and from the grid map of the buildings in Debrecen with different number of floors by applying GIS tools.

Restricted access

In this paper, a theory describing the possible origin of shallow depth earthquakes occurring within the sedimentary depressions of the Pannonian Basin is presented. In addition, the seismicity of Budapest is re-evaluated by synthetic seismogram based deterministic seismic hazard estimation.

Restricted access

Analysing the areal distribution of earthquakes produced in the Carpathian Basin the conclusion can be drawn that only certain parts can be considered active along fracture lines, namely those parts which separate individually moving blocks. Generally accepted working theory states that if one fracture line ever generated an M-magnitude earthquake then at any point of the same line a similar or larger tremor may happen again. However, this principle is not supported by domestic experiences. In accordance with focal depths analysis we are going to verify that earthquakes were produced within more or less consolidated layers inside subsiding basins. Our analysis is aimed to explain the possible origin of earthquakes within small depth range and to point out the practical benefit of these investigations. We present also an analysis on the possible origin of „basin tremors” not taken so far into consideration and we offer a plausible explanation. Uncertainties of focal depth (hypocenter) determinations will also be given and we define relations between the focal depth (h), the magnitude (M), and the epicentral intensity (Io). The result will be presented in tables and comparison will be given between the focal depth data determined by us and by others. Finally viewpoints will be presented to help the recognition of earthquake foci and to set earthquake hazard determination on a real basis.

Restricted access

Deterministic seismic hazard computations were performed along four different profiles across the downtown of Budapest. Synthetic seismograms were computed by the so called “hybrid technique”. By applying the hybrid technique it is possible to take into account the focal source, the path and the site effect together. Four independent computations have been performed using the same seismic source but different profiles. The parameters of the seismic source were adopted from the parameters of the well-known 1956 Dunaharaszti earthquake. The focal mechanism and the homogeneous and heterogeneous parts of the profiles are known from geophysical and geological data of the investigated area.As the results of the computations PGA (peak ground acceleration) grid maps of the downtown of Budapest for the three different components came into existence. Furthermore spectral acceleration (response spectra, SA) and RSR charts of the synthetic seismograms for the four different profiles were created. The PGA grid maps show that the maximal PGA values are situated at the eastern (Pest) part of the downtown, and their values are 50–200 cm/s 2 .For the downtown of Budapest a special seismic risk map have been prepared. This special seismic risk map were created on the basis of the difference between the maximal amplitude frequencies of SA of synthetic seismograms and the building’s eigenfrequencies at every 0.1 km 2 of the downtown. In order to determine the building’s eigenfrequencies microseismic noise measurement were performed at 6 different buildings in the downtown. The special seismic risk map shows that the buildings situated at the hilly western section of the downtown have higher seismic risk than the ones at the flat eastern part.

Restricted access

Magyarországon az erdőterületek jelentős növekedésére lehet számítani a jövőben. A 2009-es Nemzeti Erdőstratégia által erdősítésre ajánlott területek azok, melyeken az egyéb mezőgazdasági tevékenység nem jövedelmező, e területek pedig átfedést mutatnak azon területekkel, melyek alatt sekély, sós talajvizek találhatóak. Célunk az erdősí-tett területeken végbemenő, a talajvíz mélységére és a sófelhalmozódásra ható folyamatok és tényezők áttekintése, valamint egy hipotézis felvázolása a nemzetközi szakirodalomra támaszkodva. Hipotézisünk szerint a növényzet egyértelműen képes befolyásolni az adott terület sóforgalmát, ugyanakkor az erdő hatása erősen függ az adott terület egyéb (klimatológiai, hidrogeológiai, pedológiai, biológiai) tényezőitől. A telepített erdők alatti talajban lezajló víz- és sómozgás folyamatait sokan, sokféle szempont figyelembevételével vizsgálták, ezek az eredmények alátámasztották az általunk felvázolt hipotézist. Ismert, hogy a fásított területeken jelentős mértékben megváltozik a talajok vízforgalma. Ennek a változásnak hosszútávú hatását azonban a klíma–növényzet–talaj rendszer minden fontosabb eleme együttesen befolyásolja. Bár a szakirodalom jól lefedi az egyes részfolyamatokat, és mélyrehatóan elemzi az egyes tényezők kapcsolatát, nincs olyan vizsgálat, mely az összes fontos tényezőt vizsgálva komplex módon tárgyalná a kérdést. Elmondható tehát, hogy a telepített erdők sófelhalmozódást és talajvízszint-csökkentést okozó szerepe világszerte további vizsgálatokat igényel. Hazánk esetében ez fokozottan igaz, hisz bár a témakörben megjelent publikációk rávilágítanak általánosan elfogadott összefüggésekre, a vizsgált faj(ok), illetve az eltérő klíma miatt, ezek nem szolgálnak közvetlenül hasznosítható eredményekkel számunkra. Tekintettel a bevezetőben leírt, a hazai földhasználatban megfigyelhető változásokra, mindenképpen szükséges, hogy a témakörben átfogó kutatások induljanak Magyarországon, annak érdekében, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a közleményünkben bemutatott folyamatok kellő ismeretének hiányából fakadó esetleges természeti és gazdasági károk.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Kitti Balog, Zoltán Gribovszki, András Szabó, Esteban Jobbágy, Marcelo Nosetto, László Kuti, László Pásztor, and Tibor Tóth

Az alföldi üledékes síkságon, szubhumid klímán a füves területek és szántók helyén telepített erdők erőteljes hatást gyakorolnak a talajtani közegre, a talajvíztükör szintjére és mozgására. A fák mély gyökerezése és a korábbi vegetációnál jelentősen nagyobb vízfelvétele elősegíti a sótartalom-növekedést az altalajban, illetve a talajvízszint-csökkenést. Az erdőtelepítés globális szinten ugrásszerűen megnövekedett, Magyarországon az erdők területének növekedése elérte az évi 15.000 ha-os rátát. A telepítések főleg az Alföldet érintették, ahol az erdők részben sekély talajvizű területek gyepeit és szántóit váltották fel.Kutatásunk során alföldszerte 31 erdő-kontroll furatpár esetében talajtani, hidrológiai és biológiai terepi megfigyeléseket végeztünk, beleértve a megütött talajvízszint észlelést, a talajvíz sótartalom vizsgálatát, a földtani közeg rétegződésének leírását és a fafaj, valamint az állomány korának rögzítését. Ezen kívül talajvízszint megfigyelő kúthálózatot telepítettünk és laboratóriumban vizsgáltuk a talaj és talajvíz kémiai sajátosságait.A telepített erdők esetében a biomassza pozitív összefüggést mutatott a talaj sófelhalmozódásának mértékével, amit a fafaj (nyár > tölgy > akác) és az állománykor befolyásolt. A három vizsgált fafaj között megmutatkozó különbségek a fák eltérő növekedési erélyével és párologtatásával mutatnak összefüggést.Hazánkban a téli időszakban megfigyelhető, lefelé irányuló mély csapadékbeszivárgás a sók kimosódását eredményezi, így a sófelhalmozódás mértéke kisebb volt a talajban, mint a vizsgált, hasonló környezeti feltételekkel, de melegebb klímával rendelkező argentin pampa területeken.

Restricted access

Karst regions are very vulnerable with respect to natural and human-activity related hazards. Some of them with beautiful caves were proposed to be of national value. The examination of broken and slim intact speleothems in Bulgarian caves (Varteshkata and Elata caves, western part of Balkan Mountain Range, North-West Bulgaria) allows estimating an upper limit for horizontal peak ground acceleration (PGA) generated by paleo-earthquakes.The density, the Young’s modulus and the tensile failure stress of the samples originating from broken speleothems have been measured in a laboratory.The fundamental frequency and damping of speleothems have been measured in cavity by in situ observations.The value of the upper limit horizontal ground acceleration resulting in failure and the natural frequency of speleothems were assessed by theoretical calculations using mechanical parameters — the density, the Young’s modulus and the tensile failure stress — of the samples originating from a broken speleothem from Elata cave.The ages of the samples taken from the investigated stalagmites have been determined by alpha spectrometry.The pure elastic behaviour in analytical modeling and calculations have been used.According to our modeling results the investigated speleothem has not been excited by a horizontal acceleration higher than 0.144 g in case of Varteshkata cave, and 0.326 g in case of Elata cave during the last few thousand years. These results can serve to improve the present seismic risk policy for karst regions, too.

Restricted access
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica
Authors: Z. Wéber, Z. Bus, K. Gribovszki, B. Süle, Gy Szeidovitz, and P. Varga

In this paper, research activities at the Theoretical Division of the Seismology Department of GGRI (in short: Seismological Observatory) are summarized. The reported investigations have been carried out since 1999, when the division was founded with three members. Detailed discussions of the presented results can be found in various national and international scientific journals.

Restricted access