Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: Gyöngyi Kovács x
Clear All Modify Search

Vessel fragments of the Árpádian Age were found at Baktó on the outskirts of Szeged during the construction of the M3 Motorway. We uncovered the scattered features of a settlement dating from the 12th–13th centuries. A total of fifty archaeological features were excavated, about one-half of which could be assigned to the Árpádian Age. The western edge of the settlement fell into the excavated area; the settlement’s northern boundary could only be tentatively identified. The marginal area of the settlement was characterised by animal pens and a periodically renewed ditch system of rectangular ditches enclosing areas of different sizes.

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Gyöngyi Kovács and Márton Rózsás

The study analyses Ottoman clay tobacco pipes from the River Drava region (Barcs, Babócsa, Szigetvár). Some are stray finds, but many of those from Barcs are from the Ottoman palisaded stronghold there, from its Ottoman layer. The study fills a gap in the literature in that it presents hitherto unpublished pipe finds from this region. The goal of the research was to establish whether in addition to characteristics that were uniform countrywide, regional features, too, could be pointed out, and whether there were links between pieces which permitted the hypothesising of common workshops or trade routes. In the background of the similarities, waterborne trade conducted along the Drava and Danube rivers may be considered important, but other factors, too, may have had a role, e.g. various population movements and also redeployments of soldiers. In the light of the written data, Szigetvár had a workshop which produced clay tobacco pipes; kindred finds from the region can, perhaps, be brought into connection with this workshop.

Restricted access
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Péter Harasztosi, Mihály Szívós, Gyöngyi Csuka and Bernadett Kovács
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Anita Pelle, Gyöngyi Csuka, Bernadett Kovács and Mihály Szívós
Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Gyöngyi Csuka, Bernadett Kovács, Digdem Soyaltin and Sanja Hajdinjak
Restricted access

This study reports on the in vivo effects of four endomorphin-2 (EM-2) derivatives (EMD1-4) containing unnatural amino acids, i.e. 2-aminocyclohexanecarboxylic acid (Achc2), para-fluorophenylalanine (pFPhe4), β-methylphenylalanine (βMePhe4) and/or 2′,6′-dimethyltyrosine (Dmt1). After induction of osteoarthritis by monosodium iodoacetate into the ankle joint of male Wistar rats, a chronic intrathecal catheter was inserted for spinal drug delivery. The mechanical threshold was assessed by a dynamic aesthesiometer. Intrathecal injection of the original EM-2 and the ligands (0.3–10 μg) caused dose-dependent antiallodynic effects. The comparison of the different substances revealed that EMD3 and EMD4 showed more prolonged antinociception than EM-2, and the effects of the highest dose of EMD4 were comparable to morphine, while EMD3 caused paralysis at this dose. The potency of the different ligands did not differ from EM-2. The results show that the derivatives of EM-2 have similar in vivo potency to the original ligand, but their effects were more prolonged suggesting that these structural modifications may play a role in the development of novel endomorphin analogues with increased therapeutic potential.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gyöngyi Kudlik, Zsolt Matula, Tamás Kovács, S. Veronika Urbán and Ferenc Uher

Absztrakt

A ganglionléc a gerinces embriókban megjelenő átmeneti, multipotens, vándorló sejtpopuláció, amiből a perifériás idegrendszer idegi és gliális elemeitől kezdve a craniofacialis terület ectomesenchymalis származékain vagy a bőr pigmentsejtjein át számos struktúra származtatható. Érdekes módon a ganglionléc-eredetű őssejtek nem csak az embrionális ganglionlécben vannak jelen, hanem megtalálhatók az általuk betelepített embrionális és felnőttkori szövetekben is. Ezek a posztmigrációs őssejtek – legalábbis részlegesen – tükrözik elődeik multipotenciáját. Ráadásul az olyan ganglionléc-eredetű, terminálisan differenciálódott sejtek, mint például a Schwann-sejtek és a melanocyták, bármikor képesek őssejtszerű progenitorokká dedifferenciálódni. Az összefoglaló tanulmányban a szerzők bemutatják, hogy mit tudunk jelenleg ezekről a különleges plaszticitású őssejtekről és milyen potenciális alkalmazási lehetőségek merülnek fel velük kapcsolatban a regeneratív orvoslás területén. Orv. Hetil., 2015, 156(42), 1683–1694.

Open access

Abstract

Rating the reliability of banks has always been an important practical problem for businesses and the economic policy makers. The best way to do this is the CAMEL analysis. The aim of this paper was to create a bank-rating indicator from the five fields of the CAMEL analysis using two-two indicators for each field for the Turkish Islamic banking system. According to the results of the analysis, we could rank the Turkish Islamic banks. Beside the widespread use of the CAMEL analysis, we applied the Similarity Analysis as a new method. We compared the results from the two methods and came to the conclusion that the CAMEL analysis does not adequately provide a fairly shaded picture about the banks. The Component-based Object Comparison for Objectivity (COCO) method gave us the yearly results in time series form. The comparison of the time series data leads to the problem of deciding about what is more important for us – average, standard deviation or the slope. For handling this problem, we used Analytic Hierarchy Process, which gave weights to these indicators.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Réka Bodnár, Klára Holics, Rita Ujhelyi, László Kádár, Lajos Kovács, Katalin Bolbás, Gyöngyi Székely, Kálmán Gyurkovits, Enikő Sólyom and Ágnes Mészáros

Bevezetés: A cystás fibrosis progresszív genetikai betegség, amely korlátozhatja a betegek mindennapi életét, befolyásolja életminőségüket. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a hazai cystás fibrosisban szenvedő betegek életminőségének felmérését. Módszer: Az életminőség értékelésére betegségspecifikus kérdőív (The Cystic Fibrosis Questionnaire – Revised) magyar nyelvre validált változatát alkalmazták. A betegség súlyossági állapotát Shwachman–Kulczycki-pontszám segítségével határozták meg. Spirometriai vizsgálat is történt. Eredmények: A vizsgálatban 59 beteg (átlagéletkor 14,03±4,8 év) vett részt öt magyarországi centrumból. A 8–13 éves korosztályban a gyermekek és szüleik válaszai között a következő korrelációkat állapították meg: fizikai aktivitás = 0,77 (p<0,001); érzelmi állapot = 0,07 (p<0,001); étkezési zavarok = 0,51 (p<0,001); kezelés terhe = 0,21 (p<0,001); testkép = 0,54 (p<0,001); légúti tünetek = 0,49 (p<0,001); emésztési tünetek = 0,40 (p<0,001). Következtetések: A gyermekkori életminőség felmérése során a gyermekek és szüleik véleménye szorosan megegyezett azokban a dimenziókban, amelyek a fizikális területre vonatkoztak, azonban a pszichoszociális doménekben lényeges különbségek voltak mérhetők. Cystás fibrosisos gyermekek életminőség-vizsgálata során mind a gyermekek, mind a szülők véleményének figyelembevétele ajánlott. Orv. Hetil., 2013, 154, 784–791.

Open access