Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: György Marosán x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

W. G. Sumner még a múlt század elején etnocentrizmusnak (EC) nevezte azt az általános beállítódást, hogy másokat alapvetően „etnikai” szempontból ítélünk meg: a „hasonlóhoz” vonzódunk, az „idegent” elutasítjuk. A jelenséget többnyire az előítéletekkel és a rasszizmussal kapcsolatba hozva a csoportok közötti konfliktusokat kiváltó –szűk látókörű, megalapozatlan és rosszindulatú –ideológiai konstrukcióként írták le (Levinson, 1950, 103). Az 1950-es és 60-as években végrehajtott pszichológiai kísérletek és szociológiai vizsgálatok az EC automatikusan érvényesülő és a racionális m_

Restricted access

A cikk a társadalmi evolúció értelmezésével foglalkozik. Alapként fogadja el a biológiai evolúció fogalomrendszerét: a mutációt, a szelekciót, az evolúciót, a mikro-evolúciót, a szelekciós nyomást, az evolúció adaptív környezetét, valamint az evolúciósan stabil stratégiákat, és azok értelemszerű módosításával igyekszik értelmezni a társadalmi jelenségeket. Amellett érvel, hogy a társadalmi evolúciót a biológiai evolúció modelljének mintájára, és az ott megkövetelt pontossággal kell alkalmazni. Rámutat a darwini és a lamarcki evolúciós modell bizonyos azonosságaira (mindegyik adaptív konstrukciókat generál) és alapvető különbségére is. Ennek alapján kísérletet tesz az evolúciós szociológia modell-, és szemléletrendszerének felvázolására.

Restricted access

A „viselkedésprogramok” evolúciója

(A társadalomtudományok fejlődése a szociobiológiától a szociológiáig)

Társadalomkutatás
Author:
György Marosán

Vezetéknév

Restricted access