Search Results

You are looking at 1 - 10 of 55 items for

  • Author or Editor: György Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The age determination method based on microprobe measurements of the Th, U and Pb contents of monazite, and used since the nineties, was applied to Hungarian igneous rocks: the so-called "bostonite" and the granitoids of the Velence Hills and Mecsek Mountains. Measurement results were evaluated by two different methods that produced similar ages; for the sake of precaution the obtained values were mostly accepted by the greater uncertainty domain calculated by linear regression. The age of 117±13 Ma for the "bostonite" proves that this rock is a member of the Lower Cretaceous igneous series. The age of 210±18 Ma obtained for the Nadap granite in the Velence Hills agrees with published data while that of 255±17 Ma obtained for the Kismórágy microgranite in the Mecsek Mountains is younger than previously known.

Restricted access

Az utóbbi években a hipervirulens és antibiotikum-rezisztens Clostridium difficile törzsek nemzetközi elterjedésével párhuzamosan a fertőzés előfordulása hazánkban is drasztikusan növekszik, sajnos, riasztó mortalitási mutatókkal és recidívaaránnyal. A szerzők 59 éves, antibiotikumokkal előkezelt beteg Clostridium difficile fertőzés okozta súlyos, recidív pseudomembranosus colitiséről számolnak be. Az álhártyás bélgyulladás fulmináns, életet veszélyeztető tüneteit intenzív ellátással, metronidazol- és vancomycinadással, megfelelő szupportív terápiával, elhúzódó konvencionális kezeléssel néhány hét alatt rendezték. A rövid, egy hét múltán bekövetkezett, jól dokumentált újabb súlyos klinikai recidíva ellátására kolonoszkópos eljárással fekális bakterioterápiát alkalmaztak, amely antibiotikum nélkül teljes gyógyuláshoz vezetett. A sikeres széklettranszplantáció kapcsán érintőlegesen ismertetik a beavatkozás módszertanát, az indikáció kérdéseit. Kitérnek a Clostridium difficile infekció bakteriológiai, epidemiológiai vonatkozásaira, az antibiotikum terápia problémáira, hangsúlyozzák a fekális bakterioterápia költséghatékonyságát. A széklettranszplantáció szakmai protokolljának kidolgozására és az eljárás széles körű bevezetésére sarkallják az illetékes hazai szakmai társaságokat. Orv. Hetil., 2012, 153, 2077–2083.

Restricted access
Restricted access

The main aim of this paper is to prove that the maximal operator of Marcinkiewicz-Fejér means of double Fourier series with respect to the Walsh-Kaczmarz system is bounded from the dyadic Hardy-Lorentz space H pq into Lorentz space L pq for every p > 2/3 and 0 < q ≦ ∞. As a consequence, we obtain the a.e. convergence of Marcinkiewicz-Fejér means of double Fourier series with respect to the Walsh-Kaczmarz system. That is, σ n ( f, x 1 , x 2 ) → ( x 1 , x 2 ) a.e. as n → ∞.

Restricted access

The Ni-Fe ores represent the reworked part of the Paleozoic weathering crust on ultramafics. Talcose serpentinite, with a small accumulation of Ni-talc, represents the lowermost part of the destroyed weathering crust. XRD and EPMA study of the ore revealed its complex composition: magnetite is most abundant, with cores of detrital chromite; Ni-chlorite is also abundant; talc, goethite, hematite, maghemite, magnesite and Fe-rich reevesite occur in variable amounts. XRD of the ore revealed weak reflections of reevesite, with the strongest at 7.60 Å. Nine electron probe analyses of this mineral were performed. The richest in nickel gives the following recalculated formula: (Fe2+ 4.03 Ni1.97)6.00 (Fe3+ 11.96 Al0.03 Cr0.01)2.00 CO3 (OH)16 . 4H2O. According to this composition, the mineral is the Fe-analog of reevesite and a new member of the Hydrotalcite Group.

Restricted access

The paper presents significant aspects regarding the concept and details of constructive solutions used to design and implement an energy efficient school building in Romania. Although the site is in a moderate seismic zone, the structural needs of the building impose specific insulation solutions for making the passive house concept applicable. Renewable energy sources are also applied to optimize the maintenance cost and to reduce the payback period to a feasible level. In order to prove the benefits of the solutions, to justify the higher initial investment, to improve the real-time energy consumption of the building, as well as to keep track of the internal climate parameters, a complex monitoring system was planned and implemented. Details and correlation between specific details and temperature sensors distribution are also presented.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Felkai, György Böszörményi Nagy, and Ildikó Gyarmati

Az egyre növekvő volumenű nemzetközi turizmus egyik legfontosabb közlekedési eszköze a repülés. A növekvő számú utazók között értelemszerűen megnő a krónikus betegségben, elsősorban a cardiopulmonalis betegségben szenvedő utazók száma. Az utazás előtti tanácsadás feladata az utazók hypoxiatűrő képességének felmérése, és annak meghatározása, hogy milyen mértékben és formában szükséges az út alatt oxigénpótlás, illetve melyik beteg az, aki egyáltalán nem utazhat. E kérdések eldöntéséhez szükséges a szervezet kabinkörülmények okozta élettani változásainak felelevenítése, a döntéshez szükséges vizsgálatok és az azoktól várható információk ismerete. Ha a betegség akut fellángolása miatt az utazó hazaszállításra szorul, ugyancsak fontos információ a repülőgépes hazaszállítás alatti oxigénterápiás lehetőségek ismerete és a hazaszállítás lebonyolításának bemutatása. A szerzők áttekintik a nemzetközi szakirodalmat, ismertetik a hazai diagnosztikus lehetőségeket és a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők felkészítését a légi utazásra. Orv. Hetil., 2013, 154, 323–337.

Restricted access

2016-ban Kiskunmajsán egy régészeti leletmentés során egy éremlelet, valamint egy kincslelet került elő. A két leletegyüttes pénzeinek meghatározását V. Székely György végezte el. Jelen tanulmányunk célja a numizmatikai emlékanyag rövid ismertetése, amivel a feltáráson előkerült régészeti jelenségek keltezéséhez kívánunk hozzájárulni.

Restricted access

A placebohatás és az alkohol

The Placebo Effect and the Alcohol

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Bodnár Vivien, Nagy Krisztina, Cziboly Ádám, and Bárdos György

Elméleti háttér

A placebohatás a mindennapi élet számos területén tetten érhető, amikor valamely pszichoaktív szerhez kötődő elvárás vezet szubjektív és fiziológiai változásokhoz, hatóanyag jelenléte nélkül.

Cél:

Szeretnénk feltárni, hogy az alkohol és a hozzá kapcsolódó elvárások – a társas hatásokkal együtt, illetve azoktól elkülönítve – hogyan befolyásolják a résztvevőket, különösen a memória, az egyensúly, és a szubjektív testi-lelki állapot kapcsán, az alkoholos, alkoholosnak vélt, illetve alkoholt nem tartalmazónak gondolt koktélok elfogyasztása esetében.

Módszerek

Kiegyenlített placebo elrendezésben, társas és egyéni feltételekben vizsgáltuk a rövidtávú memória, az egyensúlyérzék, és a szubjektív testi-lelki állapot alakulását, szó lista visszaidézése, „részegállás” megtartása, és egy 17 melléknévpárból álló szemantikus differenciál skála felhasználásával.

Eredmények

A szubjektív testi-lelki állapot mérése során feltárt szociális viselkedések és testi tünetek faktor mentén a vizsgált csoportok eltérő mintázatot mutattak: a résztvevők a manipulációnak megfelelő elvárásaik mentén számoltak be szubjektív tüneteikről, amelyeket a csoporthatások tovább erősítettek. A vizsgálatban mind egyéni, mind pedig társas fogyasztás esetében sikerült kimutatni az elvárások által indukált klasszikus placebohatást a megtévesztett, alkoholt valójában nem fogyasztók körében. Az alkoholt és a placebót fogyasztó csoport sem a szociális viselkedések, sem a testi tünetek, sem pedig az egyensúly romlása mentén nem különbözik szignifikánsan egymástól. A csoportos alkoholfogyasztás tovább erősíti az alkohol valós vagy vélt hatásait az egyensúlyra és a memóriára.

Következtetések

Kis mennyiségű alkohol fogyasztása esetében az alkohol indukálta állapot kialakulásáért az etanol csak részben felelős, az alkoholfogyasztást követő pszichés és fizikai változások jelentős része – elvárások és a társas közeg által meghatározottan – a placebohatásra vezethető vissza.

Restricted access