Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for

  • Author or Editor: György Paragh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Absztrakt

Számos bizonyíték támasztja alá „az alacsonyabb jobb” elv létjogosultságát az LDL-koleszterin-szint redukciójával elért cardiovascularis morbiditás- és mortalitáscsökkentésben. Annak ellenére, hogy a statinokkal csökkenthető a cardiovascularis események száma és halálozása, jelentős maradék kockázattal számolhatunk, különösen a súlyos veleszületett lipidanyagcsere-zavarokban, például a familiáris hypercholesterinaemiában. Néhány új módszerrel, köztük a koleszterin felszívódását gátló ezetimib és a nemrég bevezetett proproteinkonvertáz szubtilizin/kexin-9 elleni monoklonális antitestek hozzáadásával a korábbinál alacsonyabb LDL-szintek is elérhetők. Ráadásul ezek az új LDL-csökkentő szerek olyan betegeknél is alkalmazhatók, akik nem tolerálják a statinkezelést. A szerzők összefoglalják az új szerek hatékonyságát és klinikai indikációit, valamint áttekintik az idevonatkozó nemzetközi ajánlásokat is. Orv. Hetil., 2016, 157(31), 1219–1223.

Open access

A cardiovascularis prevencióban, a lipid célértékek elérésére törekedve megelégszünk a szérum-koleszterinszint mérésével, és keveset törődünk azzal, hogy ez milyen hatások eredményeként alakul ki. A koleszterin vérszintje a diétával elfogyasztott mennyiségen túl nagymértékben függ a bélbe történő felszívódás/kiválasztás és a szintézis egyensúlyától. A felszívódás és a szintézis arányának vizsgálata csak az utóbbi időben került az érdeklődés előterébe. Számos megfigyelés igazolja, hogy a ma legerősebbnek ismert koleszterincsökkentő gyógyszerek hatására, amellett, hogy a májban csökken a szintézis, akár 50%-ot meghaladó mértékben is nőhet a koleszterin felszívódása. Amikor egy statinkezelés hatékonyságát vizsgáljuk, a mindennapi gyakorlatban csak a végeredményt, a szérum-koleszterinszint csökkenését mérjük, és nem vizsgáljuk a szintézis és a felszívódás mértékének változását sem. Az, hogy a szervezetben mennyi koleszterin szintetizálódik, illetve szívódik fel – indirekt módon – a nem-koleszterin szterinek (fitoszterinek) mennyiségének mérésével állapítható meg. Az abszorpció markerei a kampeszterin, a szitoszterin, az avenaszterin, valamint a kolesztanol. A koleszterin bioszintézise a latoszterin, a kolesztenol, a dezmoszterin szintjével korrelál. A gyakorlatban a latoszterin vagy latoszterin/koleszterin-koncentráció a szintézis, a kampeszterin vagy kampeszterin/koleszterin-arány a felszívódás markereként értékelhető. Az újabb vizsgálati eredmények tehát azt igazolják, hogy a koleszterin szintézisét gátló statin adása mellett fokozódik a koleszterin felszívódása, és a felszívódást gátló ezetimib hatása pedig a szintézis erősödését eredményezi. A statinok okozta felszívódás emelkedését ezetimibbel kombinálva tudjuk csökkenteni, illetve kivédeni. Ezen adatok azt támasztják alá, hogy a statin és ezetimib kombinációja, a szintézis és felszívódás együttes gátlása biztosítja a leghatékonyabb és legkevesebb mellékhatással járó koleszterinszint-csökkenést.

Restricted access

A cardiovascularis megbetegedések hazánkban is vezetik a morbiditási és mortalitási statisztikákat. Ezen betegségek kialakulásában jelentős szerepet játszik a hyperlipidaemia. A korábbi nagy prospektív multicentrikus tanulmányok azt igazolták, hogy a hatékony lipidcsökkentő kezelés jelentős mértékű cardiovascularis halálozás-összhalálozás csökkenést eredményez. Ez a hatás függ az LDL-C-csökkentés mértékétől, amely gyakran csak a nagy dózisban alkalmazott statinkészítményekkel éri el a kívánt szintet. A nagy dózisban alkalmazott statinok a betegek körülbelül 3%-ában hozhatnak létre májkárosító hatást. A szerzők jelen munkájukban röviden ismertetik a lipidcsökkentő gyógyszerek hatásait, azokat a mechanizmusokat, amelyek a szerek potenciális májkárosító hatásának hátterében állhatnak. Felhívják a figyelmet arra, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően, emelkedett transzaminázszintek esetén, sőt, bizonyos májbetegségekben is biztonságosan alkalmazhatóak a lipidcsökkentő készítmények. Természetesen akkor, ha megfelelő dózisban vagy kombinációban alkalmazzuk a gyógyszereket, és figyelemmel vagyunk azon tényezőkre, amelyek fokozhatják a nem kívánt mellékhatásokat. Ezen szempontok betartása mellett magas cardiovascularis rizikójú, egyébként krónikus májbetegségben szenvedők számára is biztosíthatjuk a lipidcsökkentők nyújtotta kedvező hatásokat anélkül, hogy fokoznánk a máj károsodását.

Restricted access

Az elhízás és hozzá társuló kórállapotok, így az inzulinrezisztenciát kísérő nem alkoholos zsírmájbetegség a világ egészségügyi rendszereire jelentős terhet rónak. A betegség kialakulásának első lépése a májban történő trigliceridlerakódást kísérő elzsírosodás, amely később gyulladáshoz, illetve májzsugorhoz és májrákhoz is vezethet. A steatosis hátterében a májba történő nagy mennyiségű zsírsavbeáramlás és a szervben megfigyelhető fokozott lipogenesis, valamint a zsírsav-oxidációs és -szekréciós utak relatív csökkenése áll. Jelen összefoglalónkban ezen molekuláris mechanizmusokra világítunk rá. Ezek megértése fontos adalékul szolgálhat az elhízás és az inzulinrezisztencia mellett kialakuló májbetegség, illetve a következményes kardiometabolikus következmények hátterének tisztázásához.

Restricted access
Restricted access

Az utóbbi években a hipervirulens és antibiotikum-rezisztens Clostridium difficile törzsek nemzetközi elterjedésével párhuzamosan a fertőzés előfordulása hazánkban is drasztikusan növekszik, sajnos, riasztó mortalitási mutatókkal és recidívaaránnyal. A szerzők 59 éves, antibiotikumokkal előkezelt beteg Clostridium difficile fertőzés okozta súlyos, recidív pseudomembranosus colitiséről számolnak be. Az álhártyás bélgyulladás fulmináns, életet veszélyeztető tüneteit intenzív ellátással, metronidazol- és vancomycinadással, megfelelő szupportív terápiával, elhúzódó konvencionális kezeléssel néhány hét alatt rendezték. A rövid, egy hét múltán bekövetkezett, jól dokumentált újabb súlyos klinikai recidíva ellátására kolonoszkópos eljárással fekális bakterioterápiát alkalmaztak, amely antibiotikum nélkül teljes gyógyuláshoz vezetett. A sikeres széklettranszplantáció kapcsán érintőlegesen ismertetik a beavatkozás módszertanát, az indikáció kérdéseit. Kitérnek a Clostridium difficile infekció bakteriológiai, epidemiológiai vonatkozásaira, az antibiotikum terápia problémáira, hangsúlyozzák a fekális bakterioterápia költséghatékonyságát. A széklettranszplantáció szakmai protokolljának kidolgozására és az eljárás széles körű bevezetésére sarkallják az illetékes hazai szakmai társaságokat. Orv. Hetil., 2012, 153, 2077–2083.

Restricted access

A korábbi epidemiológiai tanulmányok eredményei azt igazolták, hogy a HDL-koleszterin a cardiovascularis megbetegedések önálló rizikófaktora, plazmaszintjének emelése a cardiovascularis prevenció egyik fontos eleme. A HDL-nek a reverz koleszterintranszportban betöltött központi szerepe mellett egyéb kedvező biológiai, az érelmeszesedés elleni védőhatása is van. Ezek közé tartozik az antioxidáns, az antiinflammatorikus, az antitrombotikus/profibrinolitikus és a vazoprotektív hatás. A jelenlegi ajánlások az agresszív életmódváltást, a niacin, a fibrátok, a statinok vagy ezek kombinációját javasolják a HDL-koleszterin-szint emelésére. Emellett számos új, a HDL-re épülő terápiás eljárás tesztelése történt meg az utóbbi években, illetve van folyamatban. Idetartoznak a nikotinsav-származékok új formái, illetve receptoragonistái, a CETP-inhibitorok, a kannabinoid-1-receptor-antagonisták, a PPAR-agonisták, az LXR/FXR receptoragonisták és az apoA1- és/vagy foszfolipidterápia. Jelen közleményünkben áttekintjük a korábbi klinikai tanulmányokat, epidemiológiai megfigyeléseket, alapkutatásokat, illetve a legfontosabb új terápiás eljárásokkal végzett klinikai vizsgálatok eredményeit.

Restricted access

Absztrakt:

A cardiovascularis betegségek kockázatának csökkentése meghatározó jelentőségű napjaink orvoslásában, mivel világszerte a legtöbb halált okozzák. Sokfajta kezelésről sikerült egyértelműen igazolni, hogy kedvezően hat a cardiovascularis események gyakoriságára, valamint az azok kialakulásához vezető atherosclerosis fejlődésére. Ezen kezelések szisztematikus, irányelvek szerinti alkalmazásával sikerült csökkenteni az éresemények számát és a halálozást, de a betegségcsoport mortalitási és morbiditási vezető pozíciója megmaradt. Emiatt az orvostudományi kutatás folyamatosan új utakat keres a mai tudásunk alapján felállított irányelvek optimális megtartása mellett megmaradó kockázat további csökkentésére. Ez a residualis rizikó sokrétű lehet. A szerzők a jelen munkájukban összefoglalják, hogy az irányelvek szerinti kezelés után milyen új lehetőségek vannak a residualislipid- és gyulladásos kockázat csökkentésére. Több lipidológiai vizsgálat is igazolta, hogy az 1,8 mmol/l alá csökkentett LDL-koleszterin-szinttel további nyereség érhető el az éresemények előfordulásában. A maradéklipidológiai kockázatot csökkentené a magas triglicerid- és az alacsony HDL-koleszterin-szint kezelése, valamint a magas lipoprotein(a) csökkentése. A lipidszintek kezelésén túl a C-reaktívprotein-szint-csökkentés által igazolt antiinflammatorikus hatásukon keresztül is hatnak a statinok és a velük kombinálható ezetimib. A kizárólag csak a gyulladást befolyásoló hatását gátló canakinumab alkalmazásával történt nagy léptékű klinikai vizsgálat (melyben 3 havonta adott sc. injekcióval szignifikánsan, 15%-kal csökkent a nem halálos infarktus és stroke, valamint a cardiovascularis halál előfordulása) új távlatokat nyit az atherosclerosis gyulladáscsökkentő kezelésében. Orv Hetil. 2018; 159(4): 124–130.

Restricted access

Évtizedek óta ismert, hogy a lipoprotein(a) összefüggésbe hozható a cardiovascularis betegségek fokozott előfordulásával, azonban csak az utóbbi évek kutatásai alapján kezdjük megismerni a fiziológiás és az érrendszeri betegségek kialakulásában játszott szerepét. A szerzők részletesen foglalkoznak a lipoprotein(a) fiziológiás szerepével, a magas lipoprotein(a)-szint okaival, annak csökkentési lehetőségeivel, illetve a lipoprotein(a) és a cardiovascularis betegségek közötti kapcsolattal. Orv. Hetil., 2014, 155(16), 607–614.

Restricted access