Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: György Rózsa x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Két könyv Berlinből

Franz Landsberger: Die Kunst der Goethhezeit. Kunst und Kunstanschauung von 1750 bis 1830. Mit einem Nachwort zur Neuausgabe von Werner Hofmann. Gebr. Mann Verlag, Berlin 1999; Caecilie Weissert: Reproduktionsstichwerke. Vermittlung alter und neuer Kunst im 18. und frühen 19. jahrhundert. Reimer Verlag, Berlin 1999

Művészettörténeti Értesítő
Author:
György Rózsa
Restricted access

Summary

The Catalogue of the Hungarica by Sándor Apponyi does not mention the third volume of a copper engraved portrait series edited in 1649. The series with 100 portraits of members of the Austrian 17th century elite in each volume has a common title page of 1646. The portraits are in the major part engraved by the Augsburg Master Elias Wideman, assisted by minor artists. His patron was Johann Christoph III. Puchhaim, advisory President of the Vienna War Council, who, as commander of Komárom Castle for a long time, was bound to Hungarian aristocracy, belonging to the Habsburg party. Therefore, otherwise than in the Austrian series, the Hungarian portrais often depict also ecclesiastic and literary persolnalities. As several details and the title page of vol. 2 is similar to the title page of an edition concerning the that time “Westphalian” Peace negotiations, it seems, that Wideman's portraits were intended as gifts for faithful Hungarians after Thirty Years War.

Restricted access

A tanulmány célja, hogy bemutassa a Rövid Stressz Kérdőív kifejlesztésének első lépéseit, valamint a kérdőívvel kapcsolatos előzetes eredményeket. A kérdőív fejlesztésének célja az volt, hogy gyors, néhány perc alatt kitölthető, a hétköznapi stressz mértékének szűrővizsgálati jelleggel való becslésére alkalmas mérőeszközt hozzunk létre. A kérdéseket részben a Rahe-féle Stressz és Megküzdés Kérdőív rövidített változata egyes kérdéseinek felhasználásával, részben 156, stresszkezelő tréningen vagy egyéni tanácsadáson részt vett személlyel készült félig-strukturált interjú alapján állítottuk össze. Előzetes eredmények: A kérdőívvel kapcsolatos előzetes tapasztalataink biztatóak, a kérdőív belső konzisztenciája magas (Cronbach-alfa 0,82), a depressziós és szorongásos tünetekkel mért korrelációja a diszkriminációs érvényesség mellett szól, amely alapján feltételezhető, hogy a kérdőív nem pusztán a szorongásos és depressziós tüneteket, vagy azok következményeit méri, hanem önálló konstruktum. Következtetések: a Rövid Stressz Kérdőív ígéretes eszköz lehet a jövőben a hétköznapi stressz szűrésére, pontos használhatóságát azonban a jelenleg folyamatban lévő, nagyobb elemszámú további vizsgálatok hivatottak igazolni.

Restricted access

Jelen vizsgálat célja a D-típusú személyiség vizsgálatára kifejlesztett kérdőív magyar adaptációja volt. A D-típusú (distressed) személyiség modelljét számos vizsgálat alapján a szív- és érrendszeri betegségek fontos kockázati tényezőjének tartják. A Hungarostudy 2002 országos reprezentatív vizsgálat keretében 12 653 személlyel került felvételre a mérőeszköz. A kérdőív magyar változatában 4 tétel rontotta a kérdőív pszichometriai jellemzőit, így ezeket a tételeket kihagytuk a kérdőívből, amely így 10 kérdésre redukálódott. A 10 kérdéses változat Cronbach-alfa értékei már mindkét skálára kielégítőnek bizonyultak (Negatív Érzelmek skála: 0,87; Szociális Gátoltság skála: 0,84). Az elvégzett faktoranalízis megerősítette a magyar változat kétfaktoros struktúráját, így a skála magyar verziója megfelelően alkalmas a D-típusú személyiség vizsgálatára.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Gábor Rózsás
,
György Bognár
,
Gábor Takács
, and
Balázs Plesz

Abstract

The efficiency of the most modern photovoltaic cells currently reaches 40–45%, which is achieved by concentrator systems. However, despite better device efficiencies concentrator photovoltaic cells have major drawback, namely the high amount of waste heat, which requires new cooling solutions.

This paper gives a short overview of the current cooling techniques and proposes a novel microchannel cooling solution for concentrator photovoltaic cells. In the concept, the microscale channels are integrated into the backside metallization of the PV device. The paper gives a description of the technological process that can be used to produce microchannels on the back of solar cells and shows the optimization of the channels to achieve optimal cooling performance.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Eszter Erika Balogh
,
György Gábor
,
Szilárd Bodó
,
László Rózsa
,
József Rátky
,
Attila Zsolnai
, and
István Anton

The aim of this study was to reveal the effect of single-nucleotide polymorphisms (SNPs) on the total number of piglets born (TNB), the litter weight born alive (LWA), the number of piglets born dead (NBD), the average litter weight on the 21st day (M21D) and the interval between litters (IBL). Genotypes were determined on a high-density Illumina Porcine SNP 60K BeadChip. Data screening and data identification were performed by a multi-locus mixed-model. Statistical analyses were carried out to find associations between individual genotypes of 290 Hungarian Large White sows and the investigated reproduction parameters. According to the analysis outcome, three SNPs were identified to be associated with TNB. These loci are located on chromosomes 1, 6 and 13 (−log10P = 6.0, 7.86 and 6.22, the frequencies of their minor alleles, MAF, were 0.298, 0.299 and 0.364, respectively). Two loci showed considerable association (−log10P = 10.35 and 10.46) with LWA on chromosomes 5 and X, the MAF were 0.425 and 0.446, respectively. Seven loci were found to be associated with NBD. These loci are located on chromosomes 5, 6, 13, 14, 15, 16 and 18 (−log10P = 10.95, 5.43, 8.29, 6.72, 6.81, 5.90, and 5.15, respectively). One locus showed association (−log10P = 5.62) with M21D on chromosome 1 (the MAF was 0.461). Another locus was found to be associated with IBL on chromosome 8 (−log10P = 7.56; the MAF was 0.438). The above-mentioned loci provide a straightforward possibility to assist selection by molecular tools and, consequently, to improve the competitiveness of the Hungarian Large White (HLW) breed.

Open access