Search Results

You are looking at 1 - 10 of 86 items for

  • Author or Editor: György Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A retinopathia prematurorum, a bronchopulmonalis dysplasia, az intraventricularis haemorrhagia és a periventricularis leukomalacia a koraszülöttek legfontosabb krónikus utóbetegségei, amelyek alapvetően befolyásolják a gyermekek életminőségét. Mivel Magyarországon a koraszülés gyakorisága az elmúlt években nem csökkent, és a kialakult kórképek nehezen kezelhetők, a megelőzés jelentősége óriási. Kockázatifaktor-elemzések bebizonyították, hogy mindegyik kórkép multifaktoriális, a számos közös kóroki tényező közül a fejlődő szervek angiogenesise az egyik legfontosabb. A koraszülés következtében számos stresszhatás miatt károsodhat az érfejlődés. A megszületés után, a méhen belüli élethez viszonyítva, a relatív hyperoxia és a csökkenő vascularis növekedési faktorok szintje érsérülést, akár vascularis apoptózist okozhat. Mindezek következtében, a folyamat későbbi fázisában, a hypoxia által indukált gének aktiválódnak, óriási mértékű és kóros neovascularisatio, krónikus szervkárosodás alakul ki. A normális angiogenesis megtartása és a reaktív neovascularisatio gátlása a koraszülöttek jobb életminőségét eredményezheti. Orv. Hetil., 2013, 154, 1498–1511.

Open access

Szakirodalmi áttekintésünk egy olyan pszichológiai rendellenességet tárgyal, amelyben a kompulzív és obszesszív jellegű, túlzott mennyiségű testedzés valamilyen stressz vagy más pszichológiai probléma tüneteként jelentkezik. Ezt a ritka, de súlyos diszfunkciót testedzésfüggőségnek nevezzük. Ennek a deviáns edzési magatartásnak az okát a behaviorista elmélet a pozitív és negatív megerősítés alapján próbálja magyarázni, határvonalat húzva az egészséges és a beteges sportolás, illetve testedzés között. Az elemzés során egy fiziológiai és egy pszichológiai modellt mutatunk be. Áttekintjük a viselkedési függőségekben megjelenő alapvetőnek tekinthető közös tüneteket, a rendellenesség definiálásához alkalmazott vizsgálati módszerünk ezt a célt szolgálta. Egyúttal fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a testedzésfüggőség esetében az elterjedt kérdőíves módszer korlátokkal bír, a pontos diagnózis érdekében a jelenség mögött álló pszichológiai indítékot az erre képzett szakembereknek kell tovább vizsgálni.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az 1500 gramm alatti súllyal vagy a 32. gesztációs hét előtt születettek ellátása magas szintű klinikai felkészültséget igényel, és megfelelő kezeléssel, ellátásszervezéssel a halálozási arány csökkenthető. Célkitűzés: A EuroHOPE projekt eredményeire építve a magyarországi és a nemzetközi halálozási kimenetelek, valamint a 2006–2008 közötti neonatalis ellátást jellemző hazai regionális különbségek bemutatása. Módszer: A Magyarországra vonatkozó adatokat a szülészeti regiszter és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatbázisának összekapcsolásával állították össze. A különböző adatbázis-sajátságok, illetve szakmai alapú kizárások eredményeként 3562 újszülöttre vonatkozó adat került feldolgozásra. Eredmények: Magyarországon a kockázatkiigazított 365 napos halálozási arány szignifikánsan magasabb, mint a legtöbb vizsgált országban. A mortalitási kockázattal szoros összefüggést mutató betegségek Magyarországon fordulnak elő a leggyakrabban. Két megye halálozási adatai rosszabbak a modell alapján vártnál, egy esetében pedig jobbak. Következtetések: A hazai eredmények hátterében szisztematikus tényezők húzódhatnak meg. A szteroidprofilaxis alkalmazásának relatíve alacsony gyakorisága Magyarországon hozzájárulhatott a kedvezőtlenebb mortalitási értékekhez. Érdemes közös egyedi azonosítóval elősegíteni az érintett adatbázisok összekapcsolhatóságát. Orv. Hetil., 2016, 157(41), 1649–1656.

Open access

At history-taking, the assessment of the amount of regular alcohol consumption means data to be recorded on the basis of the patient’s self-report. In many cases, however, patients do not genuinely inform their physician on the extent of their alcohol consumption, and in certain cases they simply conceal it. In order to prove the diagnosis in diseases of alcoholic origin (e.g. hepatic disease), an objective parameter may often be needed to demonstrate concealed alcohol consumption. An objective marker of alcohol consumption is also required in other cases, as at taking out a life insurance policy or when forming a medical expert opinion in forensic medicine. The amount of carbohydrate-deficient transferrin may be such an indicator.The authors review the pathomechanism of carbohydrate-deficient transferrin formation, the methods of determination, the importance of carbohydrate-deficient transferrin in the diagnostics of diseases caused by alcohol consumption, as well as its role in confirming alcohol consumption in life insurance and in forensic medicine.

Restricted access

Willow was cultivated as an energy crop in a field experiment. The brown forest soil was treated with an inorganic fertilizer (ammonium nitrate−AN: 100 kg ha -1) or with various organic or mineral soil amendments (municipal biocompost–MBC: 20 t ha −1; municipal sewage sludge compost–MSSC: 15 t ha −1; rhyolite tuff–RT: 30 t ha −1; willow ash−WA: 600 kg ha −1), or their combinations (AN+MBC; AN+RT; AN+WA, MSSC+WA) in four replications. Nineteen months after the soil treatments the macroelement-rich amendments (MBC, MSSC) enhanced the harvested fresh shoot yield most significantly (up to 41% as compared to the untreated control), and also the shoot diameter and shoot height of the willow plants. Most of the treatments enhanced the uptake of N (9.8-23.5%) and K in willow leaves, but the concentrations of P, Mg, Ca, Fe and Zn in the leaves were reduced. The toxic element (As, Cd, Pb) accumulation of willow shoots was negligible.

In a 4-year field experiment the effects of the mineral fertilizers AN and AN+calcium-magnesium carbonate (CMC) were studied on the mineral nutrition of the leaves and wood yield of black locust trees cultivated as an energy crop. The brown forest soil was treated with 300 kg ha −1 annual doses of these fertilizers as top-dressing in June 2009, May 2010 and May 2011. Both fertilizers caused a three to four times increase in the nitrate content of the upper soil soon after their application in June. By the end of the vegetation period (in December) the nitrate concentration in the soil was similar to that in the control plots. The nitrogen content of the leaf stalks (petioles) and leaves, however, was only slightly higher in the treated plots. As a trend, fertilization increased the phosphorus and reduced the calcium uptake in the leaf stalks and leaves, while the magnesium content was not influenced. In March 2012, when the whole trees were harvested, 22% or 28% higher aboveground fresh shoot weight was detected in the AN or AN+CMC treatments than in the control.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
György Szabó
,
Éva Keller
,
Gergely Szabó
,
Gabriella Lengyel
, and
János Fehér

A szénhidrátszegény transzferrin (CDT: carbohydrate-deficient transferrin) meghatározása a napi 60 g-nál több alkoholt fogyasztók körében volt használatos, elsősorban biztosítás-orvostani szempontok miatt, mivel a szintje 2-3 héttel a fogyasztás befejezése után is informatív értékű. Célkitűzés: A vegyszerek, gyógyszerek vagy táplálékkiegészítők és úgynevezett proteinek nem rendeltetésszerű használata esetén a CDT% szintjére vonatkozóan nincs sok információ a szakirodalomban, ezért eseteinket bemutatásra érdemesnek tartjuk. Esetismertetés: A bodybuilderek CDT%-értéke mindhárom esetben, nem orvosi utasításra, hanem önként, laikus módon használt szerek, gyógyszerek, élelmiszerek fogyasztása után – alkoholt nem fogyasztván –, lényeges emelkedést mutatott. Következtetés: Mivel mindhárom bodybuilder egyébként egészséges, alkoholt nem fogyaszt, munkahelyén vegyszerrel nem kerül kapcsolatba, feltételezésünk szerint csak az általuk szedett, forgalomban lévő testépítő anyagok hatására mutathatnak emelkedett CDT%-szintet.

Restricted access

Bevezetés: A magzati orrcsonthosszúság és a praenasalis lágyrészvastagság mérése a Down-szindróma ultrahangszűrésére kidolgozott módszer. Célkitűzés: A szerzők célja az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság méréseinek értékeléséhez szükséges helyi normogram létrehozása, illetve a legmegfelelőbb statisztikai módszer kiválasztása. Módszer: Euploid (n = 1500) és 21-es triszómiás (n = 10) magzatokban végezték a vizsgálatot 2008. április és 2013. december között. Az orrcsonthossz és praenasalis lágyrészvastagság-mérést a Medisono Anyai és Magzati Egészségközpontban, a citogenetikai vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Genetikai Intézetében végezték. Normogramokat készítettek különböző számú magzatokon (n = 100, 300, 500, 750, 1000 és 1500) 3 különböző statisztikai analízissel (box-plot analízis, lineárisregresszió- és szigmoidregresszió-elemzés). Eredmények: Eredményeik alapján a megbízható normogramok készítéséhez legalább 1000 gravida mérési adatára van szükség. A nagyobb esetszám előnyösen javította a normogram hatékonyságát mindhárom statisztikai módszer esetén. A napi rutinban a box-plot analízis jónak és használata egyszerűbbnek bizonyult. A legjobb szűrési eredmény érdekében a magas szintű szűrés helyi lineáris normogramot igényel. Következtetések: A normogram validálása alapján box-plot analízis ajánlott a mindennapi gyakorlatban, de regresszióalapú normogramok szükségesek a magas szintű praenatalis szűréshez. Orv. Hetil., 2014, 155(47), 1876–1881.

Restricted access

Értelmi sérültek fogászati állapotának felmérése

Dental survey of the mentally disabled patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Ilona Szmirnova
,
György Szmirnov
,
Fanni Rencz
,
Ákos Szabó
,
Bálint Trimmel
,
Zsolt Németh
, and
György Szabó

Összefoglaló. Bevezetés: Magyarországon 100 000 olyan értelmi sérült él, akik speciális ellátásra szorulnak. Előzőleg beszámoltunk az akut fogászati ellátás eredményeiről és problémáiról. Ahhoz azonban, hogy a teljes fogászati rehabilitáció felé lépéseket lehessen tenni, ismerni kell az ilyen betegek fogászati állapotát. Célkitűzés: Statisztikailag releváns, nagyobb beteganyagon felmérni az értelmi sérült betegek fogászati állapotát, összehasonlítva mind az orvosi rehabilitációs kezelésben részesülő betegek (főleg testi fogyatékosok), mind az általános populáció adataival. Módszer: A fogászati állapot felmérésére két betegcsoport állt rendelkezésünkre. Összesen 325 beteg statusát rögzítettük. A vizsgáltakat 3 csoportba osztottuk: enyhe (36), közepes (247) és súlyos (42) értelmi sérültek. Az értelmi sérült betegek fogászati állapotát DMF-T-indexszel mértük, és összehasonlítottuk az orvosi rehabilitációs kezelésben részesülő betegek és az általános populáció adataival is. Eredmények: A 325 szellemi sérült össz-DMF-T-indexének átlaga ± szórás: 11,04 ± 7,35; a carieses fogak számának átlaga: D = 3,66 ± 4,61; a hiányzó fogak számának átlaga: M = 5,22 ± 5,74. A fogmegtartó kezelés minimális volt: átlag F = 2,16 ± 3,12. Azoknak az értelmi sérülteknek, akik intézetben élnek, rosszabb a fogazati állapotuk, mint azoknak, akik családban vannak. Következtetések: Az eredményekből látszik, hogy az értelmi sérültek fogai elhanyagoltabbak, mint a normálpopuláció esetében. A DMF-T-index önmagában nem tükrözi ezeket a magállapításokat, csak akkor, ha szétbontva vizsgáljuk az adatokat. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1698–1702.

Summary. Introduction: There are 100,000 mentally disabled individuals in Hungary requiring special care. Previously, we reported the results and problems of acute dental care. However, in order to take the appropriate measures toward holistic dental rehabilitation, clarity regarding the condition of those mentally disabled individuals is necessary. Objective: To measure the dental health of mentally disabled individuals based on a large sample of patients, to compare the results with both differently-abled (i.e., primarily physically disabled) individuals and the general population. Methods: There were two available patient cohorts for the measurement of dental health. With the two cohorts combined, we recorded data about 325 patients. We split the patients into three groups: mild (36), medium (247), and severe (42) mental disability. We used DMF-T index to measure dental health status, and compared the results with those of physically disabled and the general population. Results: The mean ± deviation of DMF-T index of the disabled patients was 11.04 ± 7.35; the mean of decayed teeth: D = 3.66 ± 4.61; the missing teeth: M = 5.22 ± 5.74; the filled teeth: F = 2.16 ± 3.12. Mentally disabled patients living in institutions showed worse dental health than those living with families. Conclusions: The results show that the teeth of mentally disabled patients are more neglected than those of the general population. The DMF-T index does not mirror these conclusions unless we examine each data set separately. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1698–1702.

Open access

In this paper we present thin layer chromatographic methods suitable for determination of bioactive guanidinium compounds, saturated antibiotics with UV absorbance only in the extremely short wavelength region, below 200 nm. For elimination of disturbing impurities, arising mostly from binding agents in the precoated silica gel plates, an efficient prewashing method with methanol-formic acid, 50:50 ( v/v ) was used. In this way a smooth and straight baseline was obtained in the region of measurement even if polar mobile phases had been used. Of the compounds investigated, special attention was devoted to primycin, a macrolide antibiotic agent. Owing to the complexity of this antibiotic good separation has been a real challenge. An efficient separation system, suitable for both the quality control of the end product and for monitoring the efficiency of isolation from the fermentation liquor, has been established. Further compounds containing guanidinium groups, for example streptomycin, dihydrostreptomycin, arginine, and protected arginine have also been investigated. The peaks obtained by direct evaluation were checked by a modified version of the well known Sakaguchi reaction, a selective reaction for the identification of compounds containing guanidinium groups.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
György Szabó
,
József Barabás
,
Zsolt Németh
, and
Sándor Bogdán

Az elmúlt 20–30 évben a különböző karbonimplantátumok egyre nagyobb jelentőségre tettek szert, mivel a biológiai környezet nagyszerűen befogadja a karbont. A tradicionalis polimer mátrixú, karbonszálas implantátumoknak a polimer okozta hibáját a pirokarbon mátrixú, karbonszálas implantátumok (karbon/karbon) nagyrészt kiküszöbölik. Cél: A dolgozat célja a karbon/karbon implantátumok hosszú távú eredményeinek a bemutatása. Módszer: Állcsontpótlás céljából 16 beteg esetében tiszta (99,99%-os) karbonból készült implantátumot alkalmaztak. A betegek többségében állcsont- vagy az állcsontot is érintő daganateltávolítás miatt volt szükség a rekonstrukcióra (16 esetből 10 daganat, négy nagy kiterjedésű ciszta és két augmentatio). Eredmények: A műtétek óta hat–nyolc év telt el, így a hosszú távú eredményekről számolnak be a szerzők. A 16 esetből öt betegnél kellett intraorális sebszétnyílás miatt az implantátumot idő előtt eltávolítani. A sikertelenség nem a karbon miatt, hanem a beültetés során felmerült műtéttechnikai nehézségekből adódott (előző többszörös műtét, sugárkezelés miatti heges, rossz vérellátású szövetek stb.). A karbonimplantátumok körül gyulladásos vagy más eltérést sem klinikailag, sem szövettanilag nem észleltek. Törés, implantátumkilazulás sem jött létre. Volt olyan implantátum, amelyet nyolc év után saját csontra cseréltek. Következtetések: A klinikai tapasztalatok alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy abban az esetben, ha az implantátum fedésére elégséges lágyrész áll rendelkezésre, mind funkcionálisan, mind esztétikailag igen jó eredmény jön létre. Az implantátum strukturális és kémiai vizsgálatai folyamatban vannak, és az eredményeket a szerzők a későbbiekben közlik. Orv. Hetil., 2012, 153, 257–262.

Open access