Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Gyula Szegedi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access
Restricted access

Az autoimmun betegségekben a szervezet immunrendszere valamilyen saját antigént/antigéneket támad meg. Az autoimmun betegség fogalmát kimerítő formák száma több mint 80, amely a lakosság 5–6%-ának megbetegítéséért felelős. Az autoimmun kórképeket általában szisztémás és szervspecifikus csoportba soroljuk, azonban az osztályozás alapvető hibája, hogy nem valódi ok-okozati rendszerű patogenetikai tényezőkre épül. Az egyes betegségeket nemzetközileg elfogadott kritériumrendszerek alapján diagnosztizáljuk, így megállapításuknál elsősorban biztonságosságra törekszünk. A szükséges diagnosztikai feltételek teljesülésekor a korai formák kimutatásával sok esetben már elkéstünk. A kórlefolyást klinikai, szövettani és laboratóriumi paraméterekkel követjük, és hiányoznak azok a biomarkerek, amelyek magát az „immunrendszer betegségét” tudnák jelezni. Az autoimmun betegségek száma növekszik, újabb kórállapotokról derül ki, hogy autoimmun mechanizmus áll a háttérben. A patogenetikai háttér jobb megismerése lehetővé teszi az egyes kórképeken belül a klinikai és immunológiai fenotípusok elkülönítését, amelyeknek nagyon fontos diagnosztikai és terápiás következményei lesznek.

Restricted access

Az autoimmun betegségek diagnózisát megelőzően a betegeknek sokszor hónapokkal vagy évekkel korábban vannak olyan panaszai, amelyek a kóros immunreakció megnyilvánulásai. Nem differenciált collagenosis, vagy ahogy a nemzetközi irodalomban nevezik: nem differenciált kötőszöveti betegség esetén a poliszisztémás autoimmun betegségnek csak a gyanúja merül fel, de nincsen meg az adott kórkép diagnosztizálásához szükséges tünetcsoport és autoantitest, mert a meglevő eltérések nem merítik ki a szisztémás lupus erythematosus (SLE), Sjögren-szindróma, kevert kötőszöveti betegség, szisztémás sclerosis, polymyositis/dermatomyositis (PM/DM), rheumatoid arthritis (RA) diagnosztikus kritériumait. Az NDC-s betegek 30–40%-a általában a követés első öt évében differenciálódik a már ismert szisztémás autoimmun kórképekbe, míg 60–70% az NDC stádiumban marad. Az NDC egy dinamikus állapot, ami a kórlefolyás során bármikor progrediálhat definitív szisztémás kórképbe. Az NDC stádiumban már kimutatható az immunreguláció zavara, a vasculatura károsodása, az endotheldiszfunkció. A nem differenciált collagenosis állapotban alapvető feladat, hogy minél korábban felismerjük egy poliszisztémás kórkép alakulásának lehetőségét.

Restricted access

Az autoimmun megbetegedések komplex genetikai hajlamának kialakításában számos betegségre érzékenyítő gén játszik szerepet, amelyek bizonyos környezeti tényezőkkel együtthatásban autoimmun tünetek megjelenését eredményezik. Napjaink vizsgálatai révén mind teljesebb kép bontakozik ki az autoimmun betegségek patomechanizmusát illetően. Ehhez jelentős mértékben hozzájárulnak az autoimmun betegséghajlam kialakításáért felelős „kulcsgének” mutációi által előidézett ritka monogénes autoimmun kórképek és az állatkísérletes modellek tanulságai, továbbá a genetikai polimorfizmusokra és az egyidejűleg sok ezer gén és intergenikus DNS-elem kifejeződésére vonatkozó vizsgálatok eredményei. Az autoimmun megbetegedésekkel kapcsolatos problémakör számos kérdése mindmáig válaszra vár. Korunk genomikai kutatásai a jövőben esélyt teremthetnek a preventív medicina bevezetésére az autoimmun megbetegedések esetében.

Restricted access

A szisztémás lupus erythematosus típusos esetben a fertilis életkorban kezdődő betegség, emiatt a betegek számára fontos a gyermekvállalás kérdése. Cél és módszerek: A Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. Belgyógyászati Klinika, Klinikai Immunológiai Tanszéken szisztémás lupus erythematosus miatt gondozott nőbetegekben az utóbbi tíz év során sikeresen kiviselt terhességek lefolyásának retrospektív elemzése. Eredmények: A vizsgált periódusban összesen 26 beteg, a gondozott nőbetegek 7,1%-a, a potenciális gyermekvállalók 19,7%-a vállalt terhességet. Hét betegnek (27%) volt a vizsgálatot megelőzően terhelő nőgyógyászati anamnézise. Összesen 29 gyermek született. A betegek átlagosan a 35. terhességi héten szültek. Az újszülöttek átlagos súlya 2415 gramm volt. A leggyakoribb komplikáció a terhességi toxikózis volt, összesen kilenc betegnél (34,6%) fordult elő. Lupus nephritises aktivitás két betegnél jelentkezett, az egyik betegnél a terhesség idején első alkalommal. Következtetések: A szerzők eredményei szerint az utóbbi tíz évben a lupusos terhességek száma növekszik, a megfelelő beteggondozásnak és -oktatásnak köszönhetően a kimenetel kedvezőbb, mint korábban volt. Orv. Hetil., 2012, 153, 454–460.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Váróczy, Árpád Illés, Emese Kiss, Zoltán Szekanecz, Pál Soltész, Sándor Sipka, Attila Kiss, Miklós Udvardy, Gyula Szegedi, and Margit Zeher

A súlyos, terápiarefrakter poliszisztémás autoimmun kórképek kezelésében alternatíva lehet a nagy dózisú kemoterápia autológ őssejt-szupportációval. A szerzők saját kezdeti tapasztalataik ismertetését tűzték ki célul. Eredmények: A szerzők intézményükben 2006. augusztus és 2007. november között összesen 7 autoimmun beteg őssejt-transzplantációját végezték el: közülük kettő szisztémás lupus erythematosusban, négy rheumatoid arthritisben, egy pedig szisztémás sclerosisban szenvedett. Az őssejt-mobilizálás során cyclophosphamid + kolóniastimuláló faktor terápiát alkalmaztak, a kondicionáló kezelés nagy dózisú cyclophosphamid (200 mg/ttkg) + antithymocyta-globulin (9 mg/ttkg) protokoll szerint történt. A beadott őssejtek valamennyi betegnél sikeresen megtapadtak. Az egyik szisztémás lupus erythematosus miatt gondozott beteget a 46. napon fulmináns cytomegalovirus-infekció miatt elveszítették, a többieknél súlyos szövődmény nem lépett fel. Átlagosan 10 hónapos követésük során az alapbetegségük tartós remisszióba került, és az életminőségükben jelentős javulás következett be. Következtetések: Az autológ őssejtterápia biztonságosan és eredményesen alkalmazható a súlyos autoimmun betegségek válogatott eseteinek kezelésében is.

Restricted access