Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Gyula Vincze x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Chopping biomaterials is an energy consuming process where considerable losses occur because of friction and the compaction of the material. The objective of the paper reported here is to show an energy saving chopping cylinder drive mechanism and to analyze the variations in the drive torque of the chopping cylinder. The chopping mechanism consists of a flexible drive mechanism. Field experiments were performed with a chopper fitted with such a mechanism and the components of the drive torque were determined from the results. The random excitation of the flexible drive mechanism (“multikator”) is caused by the variations in the transport of the material to the chopping cylinder. Consequently there are variations in the angular speed of the chopping cylinder. These variations cause the edgewise vibration of the cutting knives and therefore the energy saving effect. The analysis of random components of cutting torque as a function of time could give an advanced method for designing machine parts operated under dynamic load. Therefore, the critical load, or stress can be calculated by the method developed. Furthermore, the lifetime and the breakdown of the machine parts can be predicted.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Károly Vincze
,
Péter Zádori
,
Zsolt Magyaródi
, and
Gyula Horváth

Absztrakt

A szerzők a világirodalmi ritkaságnak számító atraumaticus (spontán) mellkasfali tüdősérvet ismertetik. Két operált betegük kapcsán bemutatják a sérv kialakulását elősegítő körülményeket és a kórkép klinikai jellemzőit. Mindkét betegük spontán mellkasfali (intercostalis) sérvét chronicus obstructiv syndroma (COPD) okozta makacs köhögés váltotta ki. Az elvégzett multislice spirál CT (MSCT) vizsgálat, valamint a speciális szoftver segítségével készített másodlagos 3D „volume-rendering” (VRT) rekonstrukciós képek egyértelműen utaltak a ritka kórformára. Az MSCT-vizsgálatok a Kaposi Mór Oktató Kórházban készültek, Siemens Somatom Emotion 6 MSCT-berendezéssel. A pontos diagnózis birtokában végzett mellkasfali korrekciók tartós gyógyuláshoz vezettek. A szerzők röviden ismertetik a mellkasfali sérvekkel kapcsolatos hazai és fontosabb külföldi irodalmi vonatkozásokat. A kórkép rendkívüli ritkasága ellenére a kialakulásában szerepet játszó COPD elterjedtsége miatt érdemel figyelmet. A hasonló esetek diagnosztikájában nagy segítséget jelenthet a bemutatott korszerű képalkotó eljárás alkalmazása.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
György Czira
,
László Simon
,
György Vincze
,
József Koncz
, and
Gyula Lakatos

Magyarországon a robbanóanyaggal és lőszerszármazékokkal szennyezett területek kármentesítése környezetvédelmi és nemzetgazdasági érdek. Egy hazai lőtérről, illetve lőszer-megsemmisítő telepről vett talajban 900 mg·kg−1 ólom- és 133 mg·kg−1 rézszennyeződést mértünk. A fitoextrakció célja, hogy a növényi szervekbe helyezzük át a nehézfémeket, lecsökkentve ezzel a mobilis, toxikus elemkészletet a szennyezett talajokban. Megvizsgáltuk, hogy egy lőszerszármazékokkal szennyezett talajba, illetve ólommal mesterségesen elszennyezett talajba kijuttatott kelátképzőszerekkel (EDTA, EGTA, citromsav) indukálható-e, megnövelhető-e a növényi szervek Pb- és Cu-akkumulációja?Tenyészedény-kísérletünkben kukoricát neveltünk a fenti ólommal és rézzel elszennyezett lőtéri talajon, illetve a közelben gyűjtött szennyezetlen talajt mesterségesen szennyeztük el 100 mg·kg-1 ólommal. Míg a kontroll (kelátképzővel nem kezelt) szennyezett talajon fejlődő kukorica gyökerében 554 μg·g−1 ólom volt mérhető, addig az EDTA hatására a gyökerekben 4611 μg·g−1-ra (több mint nyolcszorosára), a hajtásokban pedig 158-ról 302 μg·g−1-ra (91%-kal) nőtt az ólomkoncentráció. Mindkét változás statisztikailag szignifikánsnak bizonyult. Az EGTA a Cufelvételt serkentette; a kontrollkultúrák gyökerében 516 μg·g−1, a kezelt kultúrákban viszont 1063 μg·g−1 értéket mértünk (ez kétszeres szignifikáns növekmény). A hajtásokban 69%-kal, 29,9-ról 50,7 μg·g−1-ra emelkedett a réztartalom, ez azonban nem bizonyult statisztikailag szignifikánsnak. A citromsav az ólom hajtásokba történő áthelyeződését nem indukálta, rézfelvétel-serkentő hatása csak a gyökerekben volt szignifikáns.Tenyészedény-kísérleteink alapján kijelenthető, hogy elsősorban az EDTA, illetve részben az EGTA a talajba kijuttatva mobilisabbá, könnyebben felvehetővé teszi az ólmot és a rezet, elősegítve ezzel e két toxikus elem növényekben történő akkumulációját. Szabadföldi körülmények között is feltételezhető, hogy a növények betakarításával a toxikus elemek egy része eltávolítható a szennyezett talajból.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Károly Vincze
,
Khaled Almuhtadi
,
Kornél Kelemen
,
Gyula Horváth
, and
László Tóth

A szerzők krónikus obstruktív szindrómás, COPD-s betegük spontán mellkasfali sérvét ismertetik. Bemutatják a ritka kórkép osztályozását, klinikai vonatkozásait, a patoanatómiai jellemzőket, valamint az alkalmazott képalkotó diagnosztika értékét. A mellkasi CT-vizsgálat kapcsán használt speciális szoftver segítségével létrehozott 3D-rekonstrukciós képek egyértelmű diagnózist biztosítottak. A kórkép rendkívüli ritkasága ellenére a COPD rohamos elterjedtsége miatt számítani lehet hasonló eset vagy esetek előfordulására.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors:
Gyula Szöőr
,
Péter Rózsa
,
Bart Vekemans
,
László Vincze
,
Freddy Adams
,
Imre Uzonyi
,
Árpád Z. Kiss
, and
Imre Beszeda

Impact material, especially magnetizable tiny grains (spherules, globules and platelets) of Barringer Meteor Crater (Arizona) was studied by combined nuclear analytical techniques. The samples were analyzed first by micro-proton-induced X-ray emission (PIXE) and deuteron-induced gamma-ray emission (DIGE) methods. In this way it was possible to determine the distribution of elements down to carbon. Using micro-synchrotron radiation X-ray fluorescence technique (SRXRF) we could determine medium and high atomic number trace elements such as the platinum-group metals. Our methodological developments made it possible for the first time to carry out quantitative analysis for more than 40 elements, providing new perspectives for the interpretation of the impact materials. Various compositions of the findings around the Barringer Crater were compared to analytical data of similar objects found in Carpathian Basin to elucidate their origin. This paper summarizes the more important results obtained by using ion beam microanalytical techniques.

Restricted access