Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Hajna Lőrincné Istvánffy x
  • All content x
Clear All Modify Search

A szubszidiaritás elve, amely eredetileg morális alapokról hangsúlyozta a gyengébbek megsegítésének a társadalmi kötelességét, a 90-es évek elején az európai integráció egyik legfontosabb alapelvévé vált. Világos rendező elv, hiszen segítségével elvileg egyér­telműen meghatározható a résztvevők - uniós, nemzeti és regionális szintű intézmények - hatásköre. Az elv gyakorlati alkalmazása azonban már korántsem olyan egyszerű. Különösen izgalmas elvi-elméleti viták övezik a makrogazdasági kompetenciák uniós, illetve nemzeti szintek közötti elosztását, hiszen az egyes szinteken gyakorolt politikák hatékonyságáról, „hozzáadott értékük” nagyságáról az érintetteknek kellene objektív döntést hozniuk. Az Európai Unió létrejöttében a szubszidiaritás elve kulcsszerepet játszott. A közös politikák körének jelentős kibővülése tette lehetővé az EMU beinditását, illetve az euró használatra való áttérést is. Az integrációs vívmányok megőrzése, valamint az integrációs folyamat - az uniós jelleg - kiteljesítése azonban a hatáskörök további átrendezését követeli meg.

Restricted access
Restricted access