Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Henriett Primecz x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Izomorfizmus a társadalomtudományi publikációs gyakorlatban

Isomorphism in Social Science Publications

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Máté Baksa

A társadalomtudományi területen megjelenő tudományos publikációk egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz. Cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk ezt a trendet, feltárjuk okait és következményeit. Elméleti keretként az intézményi szociológia makroinstitucionalista megközelítését alkalmazzuk. Széles körű tapasztalatunk szerint a tudományos folyóiratok szerkesztői és bírálói arra törekszenek, hogy a cikkek azonos formai standardoknak feleljenek meg, ennek következtében pedig a cikkek egységesülnek tartalmuk, logikájuk és felépítésük szempontjából is. Ezen szerkesztőségi törekvéseket különösen erősíti az, hogy a tudományosság kritériumai objektívnak tűnnek, holott ezek az intézményi szociológia megközelítése szerint egy tudományos közösség társas konstrukciójaként jönnek létre. Akár a tudományosság mítoszának is tekinthetjük azokat a kritériumokat, amelyeket a szerkesztők és bírálók elvárnak, és amelyek az izomorfizmus irányában hatnak.

Open access

Kínai hallgatók nehézségei magyarországi tanulmányaik alatt és után

Chinese Students’ Difficulties during and after Studying in Hungary

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Xueyan Li

Hazánkban viszonylag nagy számban tanulnak kínai hallgatók, akiknek a nehézségeikről, beilleszkedésükről és jövőbeli terveikről viszonylag keveset tudunk. Narratív interjúra építő kutatásunk a kínai hallgatók tapasztatait tárta fel, és arra is választ keresett, hogy milyen jövőbeli elképzeléseik vannak továbbtanulás vagy karrier tekintetében. A kutatás eredményei szerint a kínai hallgatók számtalan nehézsége közül a nyelvi akadályok és a tanulási stílusbeli különbségek kiemelkedő problémát jelentenek. A jövőjüket leginkább a bizonytalanság jellemzi, a magyar felsőoktatási tapasztalatok annyira eltérnek a kínaitól, hogy az itt szerzett tudás hasznosulása kétséges.

Open access

Magyarországon tanuló kínai hallgatók társadalmi háttere és belépési nehézségei

Chinese Students in Hungary: Family Background and Entrance Difficulties

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Xueyan Li

Összefoglaló. Az ország nemzetköziesedő felsőoktatási rendszerében egyre több külföldi hallgató tanul hazánkban, közülük a kínai diákok alkotják a harmadik legnagyobb közösséget. Feltáró-kvalitatív kutatásunk azt vizsgálta, hogy milyen az itt tanuló kínai hallgatók családi háttere, mi motiválta őket, hogy Magyarországot választották felsőfokú tanulmányaikra, milyen első tapasztalataik vannak hazánkban. Az eredmények rámutattak arra, hogy a kínai hallgatók anyagi és társadalmi helyzete instabil. Magyarország legtöbbször kompromisszum eredményeként került kiválasztásra és a magyar kultúrába belépve gyakran elutasítást tapasztaltak.

Summary. The internationalization of Hungarian higher education resulted in the growing number of international students studying here, among whom Chinese students form the third-largest group. Our explorative-qualitative research investigated the students’ family background, their motivation to choose Hungary, their experiences encounter with Hungarian culture. The results have shown that Chinese students are from working-class or lower-middle-class families with financial constraints. The choice of Hungary was the result of a compromise in most cases. Chinese students faced numerous difficulties including language barriers and exclusion.

Open access

Abstract

Studying in Hungary has become a new trend among Chinese students under the Belt and Road Initiative. The spectacular tripling of the growth of incoming Chinese students has influenced the number of international students in Hungary. In this paper, 26 in-depth narrative interviews with Chinese students in Hungary were conducted and analysed, employing the grounded theory method. This research reveals that beyond considerable uncertainty regarding future plans and career trajectories, three paths are open for Chinese students in Hungary. The largest group intends to return to China after graduation, although they have doubts concerning whether their acquired skills and knowledge can be utilised. The second group aims to find niche jobs, in which they can utilise their in-betweenness. Finally, a small proportion consciously builds their network and aims to remain in Hungary or Europe, engage in further studies or seek employment. The findings contribute to policymakers who support Chinese international educational mobility and to individual Chinese students that wish to widen their horizons and find alternative career paths.

Open access