Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: I. Dudás x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The objectives of this publication are the analysis of surfaces and edges of a new geometric spiroid hob with arched profile in axial section and the definition of their equations for computer modelling. On the basis of this we will work out the CAD model of hob for our further geometric calculations.

Restricted access

Based on the general mathematical model of Dudás [3, 4] — which is appropriate for mathematical modelling of production technology methods and various toothed gear pairs — we have generated mathematical models which are appropriate for determination of tooth surface points of face gear and worm gear connection with conical and cylindrical worm by numerical way. After doing the necessary calculations, the CAD models of the worm gear drives could be generated. Based on these there is an opportunity for rapid prototyping (RP) technology for other connection and production geometric analysis.

For the verification of our calculated results, we generate CAD models of one to one given geometric conical and cylindrical worm gear drives for other analysis.

Restricted access

With the knowledge of the advantageous characteristics of the cylindrical worm gear drives having arched profile in axial section and the conical worm gear drives having linear profile in axial section, a new geometric type conical worm gear drive has been designed and then manufactured, that is the conical worm gear drive having arched profile in axial section. Under same load and boundary conditions in case of the same geometric spiroid worm gear drives having arched profile and having linear profile in axial section we have done comparative finite element method analysis for evaluating the strains, deformations and stresses of this gear drives.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Dudás, Bernadette Kerekes-Máthé, Mária Henrietta Gábor, I. Krisztina Mártha, and Szilárd Sándor Gál

Absztrakt:

Bevezetés: A fogazat a szervezet egységes részeként nem képez kivételt az embernek a fejlődéstani okokból és életformából következő fizikai antropológiai változásai alól. A különböző káros stresszhatások mellett a természetes kiválasztódás is hozzájárul bizonyos fogmorfológiai jellemzők hangsúlyosabbá válásához. Célkitűzés: Középkori embertani leletek és mai páciensek gipszmintáin végzett odontometriai elemzés eredményeinek, valamint a járulékos csücskök jelenlétének összehasonlítása. Anyag és módszer: A 19 embertani leletből származó 132, valamint 30 páciens modelljén meglévő 694 fog morfológiai jellegzetességeit figyeltük meg. A koronák mesiodistalis, incisivogingivalis és vestibulooralis átmérőinek kétdimenziós képanalízise során nyert értékeit összehasonlítottuk, és megvizsgáltuk az antropológiai szempontból kiemelt fontosságú Carabelli- és taloncsücsköket. Eredmények: A XIV. századi és a jelenkori fogak méretei között statisztikai szempontból jelentős változást találtunk néhány fogcsoport esetében. A középkori leleteken az oldalsó fogak kevésbé széles koronával rendelkeztek, mint a mai populációban mért fogak. A történeti leleteken talált Carabelli-csücskök a Dahlberg-skála szerinti 1. és 3. fokozathoz tartoztak (23,07%-os előfordulás), míg a mai eseteken megfigyelt Carabelli-csücskök a 3., 4., 5., 6. és 7. fokozathoz tartoztak (50,90%-os előfordulás). Taloncsücsökkel a jelenkori csoportban találkoztunk, mindössze egy esetben. Következtetés: A vizsgált jelenkori fogakon a Carabelli-csücskök hangsúlyosabb morfológiai formában és nagyobb gyakorisággal jelentek meg, ami a mai populáció europid jellegét hangsúlyozza. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1235–1240.

Restricted access

The objectives of this publication are to present a production technology which is a finishing production of conical worm using changing of centre distance between the worm and the grinding wheel and banking angle correction at the same time. We will determine the necessary optimum grinding wheel profiles for the manufacturing in light of the production tolerances. We will determine the function connections between the main production parameters.

Restricted access

Abstract

In recent years, post mortem multi-slice computed tomography (MSCT) is increasingly applied for forensic and pathologic examination. However, classical dissection remains dominant in everyday practice. Lack of quantifiable data on the coronary system has become a disadvantageous attribute of traditional autopsy. Therefore, post mortem MSCT angiography was performed in 80 ex corpo hearts with the aim of improving the accuracy and quantitative documentation of pathologic and forensic diagnoses of coronary artery disease (CAD). Hearts were perfused by introducing a new oily or synthetic resin, or using both contrast materials successively. Then the perfused organs were processed for imaging. Detailed angiographic analysis enabled us to localize, map and quantify coronary calcifications, stenoses, and to characterize the types of atherosclerotic plaques. Significant early or late complications of widely used percutaneous coronary interventions (PCI) and coronary bypass surgery (CABS) could be revealed using CT analysis. Furthermore, by using our oily contrast material and CT imaging, we could identify and visualize the clinically important small caliber nodal arteries (diameter 0.4–2.0 mm). The present work suggests that post mortem CT angiography and post-processing of the data may improve the quality of pathologic and forensic diagnosis. Our collection of coronary casts including digital data are available for further analysis.

Restricted access