Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: I. Máthé x
  • All content x
Clear All Modify Search

Diversity relationships of carabids in forest edges and the neighbouring forest interior and the surrounding grassland were studied. Samples were taken along three replicated forest-grassland transects using pitfall traps in the Várghis-valley (Harghita County, Romania). The study revealed significant edge effect on the carabids. Both the number of species and the Shannon diversity of carabids were significantly higher in the forest edge than in the grassland and in the forest interior. The forest was also significantly more species rich and more diverse by Shannon diversity than the grassland. Carabids of the forest interior, forest edge and grassland can be separated from each other by ordination based on abundances, suggesting that all three habitats have a distinct species assemblage. Indicator species analysis detected significant edge associated species. Our results show that the high diversity of carabids in forest edges is due both to the edge-associated species and the presence of species characteristic of the adjacent habitats.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Krisztina Mártha I., Cristina Bica, Blanka Kész, and Bernadette Kerekes Máthé

Absztrakt:

Bevezetés: A canalis mandibulae és a foramen mandibulae helyzetének pontos ismerete az alsó állcsonton végzett sebészeti és endodontiás beavatkozások esetén rendkívül fontos. Célkitűzés: Ezen anatómiai képletek helyzetének vizsgálata különböző vertikális arctípusokban. Módszer: 26 normodivergens, 26 hipodivergens és 28 hiperdivergens arctípussal rendelkező egyén panoráma-röntgenfelvételén (összesen 1360 mérés) mértük az interdentalis septumok, oldalsó fogak gyökércsúcsai, mandibulatest alapja, állkapocsszöglet és a canalis mandibularis közötti távolságot, a csatorna lefutását, illetve a foramen mandibulae és a felszálló szár elülső és hátsó széle közötti távolságokat. Eredmények: ANOVA- és t-teszt statisztikai elemzéssel rámutattunk arra, hogy a felszálló ág hátsó széléhez a foramen mandibulae távolabb helyezkedett el hipodivergens arctípusnál, a hiperdivergens arctípusnál a canalis mandibulae közelebb helyezkedett a gyökércsúcsokhoz, hipodivergens típusoknál pedig a mandibulatest alapjához. Normo- és hiperdivergens egyéneknél a csatorna lefutása meredekebb és lefutásában egyre inkább eltávolodik a mandibula alapjához húzott érintőtől. Következtetés: A canalis mandibulae lefutása, valamint a foramen mandibulae helyzete szignifikáns eltéréseket mutatott a különböző vertikális arctípusok esetében. Orv Hetil. 2017; 158(46): 1841–1847.

Restricted access

The surface flavonoid distributions of 20 samples of 12 Salvia species originating from Hungary or Bulgaria were surveyed. The majority of the flavonoids proved to be flavones. The most common constituents of the exudates were apigenin, luteolin and scutellarein 6,7,4'-trimethyl ether (salvigenin). Flavonols were found only in S. ringens. No significant variation in flavonoid profile was observed between the samples with different origins. The flowers of the plants studied were richer than the leaves and stems in flavonoids.

Restricted access

In this study one spleen-intact dog (A) and two splenectomised dogs (BSE, CSE) were infected with Babesia canis. All animals developed an acute disease characterised by fever, haemoglobinuria and anaemia, the latter being more severe in the splenectomised dogs. Fever and parasitised red blood cells were detected for three days after imidocarb treatment in the splenectomised animals. Haematological abnormalities included regenerative anaemia, thrombocytopenia and leukopenia (due to neutropenia and lymphopenia) in the acute phase, soon followed by leukocytosis, neutrophilia and left shift a few days later. Acute hepatopathy was detected in all dogs with elevated ALT activity, which was more seriously altered in the splenectomised dogs. Diffuse changes in liver structure and hepatomegaly were seen by ultrasonography. Liver biopsy and histology revealed acute, non-purulent hepatitis in the splenectomised dogs. Both splenectomised dogs were successfully cured after collection of 400 ml highly parasitised blood, proving that large-amount antigen production is possible with rescuing the experimental animals. Whole blood transfusion, imidocarb and supportive care with infusions, antipyretics, glucocorticoids and diuretics were applied. The spleen-intact dog clinically recovered after receiving supportive treatment, with no imidocarb therapy. Microbial infections developed in both splenectomised animals (BSE: haemobartonellosis, CSE: osteomyelitis caused by Escherichia coli), probably as a consequence of immunosuppression after splenectomy and glucocorticoid therapy.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Dudás, Bernadette Kerekes-Máthé, Mária Henrietta Gábor, I. Krisztina Mártha, and Szilárd Sándor Gál

Absztrakt:

Bevezetés: A fogazat a szervezet egységes részeként nem képez kivételt az embernek a fejlődéstani okokból és életformából következő fizikai antropológiai változásai alól. A különböző káros stresszhatások mellett a természetes kiválasztódás is hozzájárul bizonyos fogmorfológiai jellemzők hangsúlyosabbá válásához. Célkitűzés: Középkori embertani leletek és mai páciensek gipszmintáin végzett odontometriai elemzés eredményeinek, valamint a járulékos csücskök jelenlétének összehasonlítása. Anyag és módszer: A 19 embertani leletből származó 132, valamint 30 páciens modelljén meglévő 694 fog morfológiai jellegzetességeit figyeltük meg. A koronák mesiodistalis, incisivogingivalis és vestibulooralis átmérőinek kétdimenziós képanalízise során nyert értékeit összehasonlítottuk, és megvizsgáltuk az antropológiai szempontból kiemelt fontosságú Carabelli- és taloncsücsköket. Eredmények: A XIV. századi és a jelenkori fogak méretei között statisztikai szempontból jelentős változást találtunk néhány fogcsoport esetében. A középkori leleteken az oldalsó fogak kevésbé széles koronával rendelkeztek, mint a mai populációban mért fogak. A történeti leleteken talált Carabelli-csücskök a Dahlberg-skála szerinti 1. és 3. fokozathoz tartoztak (23,07%-os előfordulás), míg a mai eseteken megfigyelt Carabelli-csücskök a 3., 4., 5., 6. és 7. fokozathoz tartoztak (50,90%-os előfordulás). Taloncsücsökkel a jelenkori csoportban találkoztunk, mindössze egy esetben. Következtetés: A vizsgált jelenkori fogakon a Carabelli-csücskök hangsúlyosabb morfológiai formában és nagyobb gyakorisággal jelentek meg, ami a mai populáció europid jellegét hangsúlyozza. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1235–1240.

Restricted access

Water samples of ten mineral water springs at Miercurea Ciuc (Csíkszereda) region (Romania) were examined during 2005–2006 using cultivation-dependent microbiological methods. The results of standard hygienic bacteriological tests showed that the Hargita Spring had perfect and five other springs had microbiologically acceptable water quality (Zsögöd-, Nagy-borvíz-, Taploca-, Szentegyháza- and Lobogó springs). The water of Borsáros Spring was exceptionable (high germ count, presence of Enterococcus spp.).Both standard bacteriological and molecular microbiological methods indicated that the microbiological water quality of the Szeltersz-, Nádasszék- and Délő springs was not acceptable. Bad water quality resulted from inadequate spring catchment and hygiene (low yield, lack of runoff, negligent usage of the springs, horse manure around the spring).The 16S rRNA gene-based identification of strains isolated on standard meat-peptone medium resulted in the detection of typical aquatic organisms such as Shewanella baltica, Aeromonas spp., Pseudomonas veronii, Psychrobacter sp,. Acinetobacter spp. and allochthonous microbes, like Nocardia, Streptomyces, Bacillus, Microbacterium , and Arthrobacter strains indicating the impact of soil. Other allochthonous microbes, such as Staphylococcus spp., Micrococcus sp., Lactococcus sp., Clostridium butyricum, Yersinia spp., Aerococcus sp., may have originated from animal/human sources.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: I. Krisztina Mártha, Alina Cămărășan, Silvia Izabella Pop, and Bernadette Kerekes Máthé

Absztrakt:

Bevezetés: A veleszületett csírahiány előfordulásának gyakorisága növekvő tendenciát mutat a mindennapi gyakorlatban. Az említett rendellenesség korai kórisméje ugyanúgy, mint a társult skeletalis eltéréseké, rendkívül fontos a sikeres és stabil végleges rehabilitáció tekintetében. Célkitűzés: 1–4 fogcsíra hiányában szenvedő páciensek kefalometriás leleteinek összehasonlítása a csírahiányban nem szenvedő kontrollcsoport mérési eredményeivel. Anyag és módszer: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Fogszabályozás Tanszékének kétéves beteganyagából kiválasztott 41, csírahiányos páciens oldalirányú távröntgenjét értékeltük ki. Az így kapott eredményeket összehasonlítottuk a nem és életkor szerint hozzájuk rendelt kontrollcsoport értékeivel. Eredmények: A leggyakrabban kétoldali felső metsző és kétoldali alsó kisőrlő csírahiányával találkoztunk. A mandibula növekedési irányát előre jelző NSGn-szög vizsgálatakor statisztikailag szignifikáns eltéréseket találtunk a férfi (p = 0,012), az elülső (p = 0,010), illetve az oldalsó csírahiányosok (p = 0,024) csoportja és a kontrollcsoport között. A két állcsont egymáshoz viszonyított sagittalis helyzetét jelző ANB-szög vizsgálatakor statisztikai szempontból jelentős eltéréseket találtunk a nemek és a csírahiány fogíven belüli elhelyezkedése szerint elkülönített vizsgálati alcsoportok, illetve a kontrollcsoport között. Következtetés: A csírahiányos egyének skeletalis kefalometriás értékeit összevetve a nem és életkor szerint hozzájuk rendelt kontrollcsoport értékeivel, szignifikánsan több skeletalis 3. osztályt és a két állcsont síkja által bezárt szög hipodivergenciáját találtuk a csírahiányos csoportban. Orv Hetil. 2019; 160(6): 214–219.

Restricted access

The toxic effects of cylindrospermopsin (cyanobacterial toxin) on animals have been examined extensively, but little research has focused on their effects on plants. In this study cylindrospermopsin (CYN) caused alterations of growth, soluble protein content and protease enzyme activity were studied on two aquatic plants Lemna minor and Wolffia arrhiza in short-term (5 days) experiments. For the treatments we used CYN containing crude extracts of Aphanizomenon ovalisporum (BGSD-423) and purified CYN as well. The maximal inhibitory effects on fresh weight of L. minor and W. arrhiza caused by crude extract were 60% and 54%, respectively, while the maximum inhibitory effects were 30% and 43% in the case of purified CYN at 20 μg ml−1 CYN content of culture medium. In CYN-treated plants the concentration of soluble protein showed mild increases, especially in W. arrhiza. Protease isoenzyme activity gels showed significant alterations of enzyme activities under the influence of CYN. Several isoenzymes were far more active and new ones appeared in CYN-treated plants. Treatments with cyanobacterial crude extract caused stronger effects than the purified cyanobacterial toxins used in equivalent CYN concentrations.

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: A. Doros, B. Nemes, Z. Máthé, A. Németh, E. Hartmann, Á. P. Deák, Zs. F. Lénárd, D. Görög, I. Fehérvári, Zs. Gerlei, J. Fazakas, Sz. Tóth, and L. Kóbori

Abstract

Introduction

Hepatic artery complication represents recognized sequel of liver transplantation that carries significant morbidity and mortality. Besides retransplantation, hepatic artery recanalization is provided surgically, or by percutaneous angioplasty and stent placement. This study provides an analysis of a single center experience comparing surgical and interventional treatments in cases of early hepatic artery complications.

Methods

In this retrospective single center study, 25 of 365 liver transplant recipients were enrolled who developed early hepatic artery complication after transplantation. Percutaneous intervention was performed in 10 cases, while surgical therapy in 15 cases. Mean follow-up time was not different between the groups (505±377 vs. 706±940 days, respectively).

Results

6 patients in the Intervention Group and 10 patients in the Surgery Group are alive. The retransplantation rate (1 and 3) was lower after interventional procedures, while the development of biliary complications was higher. The mortality rate was higher after operative treatment (2 and 5).

Conclusion

Interventional therapy is a feasible and safe technique for treatment of early hepatic artery complication after transplantation. Being less invasive it is an invaluable alternative treatment having results comparable to surgical methods.

Restricted access