Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: Ildikó Kovács x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Tanulmányunkban azt kívánjuk bemutatni, hogy a narratív pszichológiai megközelítés az érzelmek kutatásában is alkalmazható. Feltevésünk szerint az érzelmi epizódok, illetve történetek szerkezetének vannak közös pontjai (idői szerkezet, cél alapú gondolkodás és reflexivitás). Vizsgálatunkban 36 személy mesélt történeteket múltbeli érzelmi élményeiről. A történetek 3 szerkezeti jellemzőjét (időbeli kibomlás, narratív értékelés és téri-idői perspektíva) automatikus szövegelemzési eljárásokkal elemeztük. A személyek érzelmi állapotának minőségére kérdőíves eljárás adataiból, illetve fiziológiai mutatók méréséből következtettünk. Elemzésünkben összefüggést találtunk a történet szerkezete és az elbeszélő személy aktuális érzelmi állapotának intenzitása között. Eredményeinket az érzelmek narratív megközelítésének keretében értelmezzük.

Restricted access

T-2 toxin is primarily produced by Fusarium sp. abundant under temperate climatic conditions. Its main harmful effect is the inhibition of protein synthesis. Causing oxidative stress, it also promotes lipid peroxidation and changes plasma membrane phospholipid composition; this may lead to nervous system alterations. The aim of the present study was to examine whether a single dose of T-2 toxin administered at newborn age has any long-lasting effects on nervous system functions. Rat pups were treated on the first postnatal day with a single intraperitoneal dose of T-2 toxin (0.2 mg/bwkg). Body weight of treated pups was lower during the second and third week of life, compared to littermates; later, weight gain was recovered. At young adulthood, behavior was tested in the open field, and no difference was observed between treated and control rats. Field potential recordings from somatosensory cortex and hippocampus slices did not reveal any significant difference in neuronal network functions. In case of neocortical field EPSP, the shape was slightly different in treated pups. Long-term synaptic plasticity was also comparable in both groups. Seizure susceptibility of the slices was not different, either. In conclusion, T-2 toxin did not significantly affect basic nervous system functions at this dose.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: József Prokisch, Ildikó Szegvári, Éva Széles, Béla Kovács and Zoltán Győri
Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Ildikó Karsai, B. Kőszegi, G. Kovács, P. Szűcs, Klára Mészáros, Z. Bedő and O. Veisz

In order to analyse the effects of temperature (9–22 °C) and light intensity (170–576 μmol m −2 s −1 ) on plant development two barley varieties with contrasting seasonal growth habits were included in a series of experiments consisting of controlled environment tests. The effect of constant (18 °C) and daily fluctuating (18/16 °C) temperature with a long photoperiod was also examined in a set of barley varieties including winter, facultative and spring barleys. Dicktoo with facultative growth habit was more sensitive to unfavourable conditions than Kompolti korai with winter growth habit; the flowering of Dicktoo was significantly delayed by sub-and supra-optimal temperatures and low light intensity accompanied by higher or fluctuating temperatures. The optimal temperature at flowering was also significantly lower for Dicktoo than for Kompolti korai (16.0 °C vs. 21.0 °C, respectively). Plant development was the fastest when there was no fluctuating environmental factor in the growing conditions and was significantly delayed with application of photo cycle. The addition of thermo cycle to photo cycle had an even stronger delaying effect. Facultative barleys were the most sensitive, followed by winter barleys, while spring barleys the least sensitive to the introduction of thermo cycle.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Mónika Magony, Ildikó Kákonyi, Anna Gara, P. Rapali, Katalin Perei, K. Kovács and G. Rákhely

A bacterium capable to grow on sulfanilic acid as sole carbon, nitrogen and sulfur source has been isolated. A unique feature of this strain is that it contains the full set of enzymes necessary for the biodegradation of sulfanilic acid. Taxonomical analysis identified our isolate as Sphingomonas subarctica SA1 sp. The biodegradation pathway of sulfanilic acid was investigated at the molecular level. Screening the substrate specificity of the strain disclosed its capacity to degrade six analogous aromatic compounds including p -aminobenzoic acid. Moreover, the strain was successfully used for removal of oil contaminations. S. subarctica SA1 seemed to use distinct enzyme cascades for decomposition of these molecules, since alternative enzymes were induced in cells grown on various substrates. However, the protein patterns appearing upon induction by sulfanilic acid and sulfocatechol were very similar to each other indicating common pathways for the degradation of these substrates. Cells grown on sulfanilic acid could convert p -aminobenzoic acid to some extent and vice versa. Two types of ring cleaving dioxygenases were detected in the cells grown on various substrates: one preferred protocatechol, while the other had higher activity with sulfocatechol. This latter enzyme, named as sulfocatechol dioxygenase was partially purified and characterized.

Restricted access
Central European Geology
Authors: Imre Czinkota, János Szanyi, Balázs Kovács, András Sebők, Ildikó Hajdok and Márton Papp

This paper aims at determining the behavior of thermal water brought to surface and how this might impact reinjection wells and the rock during reinjection. The biggest problem is that reinjection wells are predisposed to choking. We searched for a method to examine this process, including a model for physico-chemical changes in the water—rock interaction. Two different samples of powdered rock (designated α and β) were analyzed using thermal water samples from production and reinjection wells. The pH shows significant differences between the samples from wells where free water treatment was carried out, and those from the aerated thermal waters, as well as for the rock sample. Basically, a decrease in sediment volume can be obtained by increasing the pH. The salt effect was more coherent. Its result was an interesting case of W-shaped graphs from the producing well. On the other hand there is virtually no difference between the samples with acid titration.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Bence András Lázár, Ildikó Katalin Pribék, Csenge Kovács, Ildikó Demeter, János Kálmán, János Szemelyácz, Gábor Kelemen, Zoltán Janka, Zsolt Demetrovics and Bálint Andó

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Alkoholbetegek egészségügyi ellátása során az alkoholfogyasztás csökkentésével vagy annak elhagyásával alkohol okozta megvonási szindróma alakulhat ki. Jelenleg hazánkban nem áll rendelkezésre olyan standardizált mérőeszköz, amellyel az alkoholmegvonás tünetei mérhetők lennének. A nemzetközi szakirodalom, illetve irányelvek a megvonás tüneteinek monitorozására elsődlegesen a Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised mérőeszközt ajánlják, melynek hazai bevezetése hiánypótlónak tekinthető. A jelen vizsgálat célja a Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol, Revised hazai változata (Alkohol Megvonási Skála) pszichometriai mutatóinak feltárása, illetve a mérőeszköz alkalmazásának bemutatása. Módszer: A vizsgálat a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikájára alkohol okozta megvonási szindróma iránydiagnózissal osztályra felvett páciensek (n = 30) körében történt, utánkövetéses elrendezésben. Kétnaponta, hat alkalommal került felvételre az Alkohol Megvonási Skála, illetve mellette a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála. A felvételek során kapott átlagok összehasonlítása ismételt méréses varianciaanalízissel történt. Belső konzisztenciai mutatók (Cronbach-alfa, tétel-totál korreláció), konvergens és divergens validitási mutatók (Alkohol Megvonási Skála, illetve a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála közötti Pearson korrelációs elemzés alapján) kerültek kiszámításra. Eredmények: Szignifikáns csökkenés volt megfigyelhető a 6 adatfelvételi időpontban az Alkohol Megvonási Skála (F = 202,46, p<0,001), illetve a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála (F = 503,04, p<0,001) pontszámainak esetében. A Cronbach-alfa-értékek az első 3 mérési napon 0,7 felett voltak. Az egy időben felvett Alkohol Megvonási Skála és a Klinikai Globális Összbenyomás – Súlyosság Skála minden esetben 0,45 feletti korrelációt mutatott. Következtetés: Az Alkohol Megvonási Skála megbízható és érvényes mérőeszköz a megvonási tünetek részletes szimptomatológiai vizsgálatára. Így lehetővé teszi a hazai betegellátási gyakorlatban az alkoholmegvonás tüneteinek felismerését és súlyosságának meghatározását. Orv Hetil. 2019; 160(30): 1184–1192.

Open access

Technological innovations are inclining the world of business to restructure actual business processes at the threshold of the fourth industrial revolution. These circumstances create knowledge-intensive organizational, collective and personal learning environments in which ICT tools play a critical role. This paper investigates knowledge creation patterns inherent in the supply chain of companies that operate in a networked environment in the Székesfehérvár region of Hungary. ICT solutions applied in knowledge creation and collaboration with suppliers and customers in the supply chain were studied in this research. One of the main contributions of the paper is the study of knowledge creation patterns in three dimensions: the Socialization – Externalization – Combination – Internalization (SECI) framework, supply chain processes and ICT solutions, which is a unique approach compared with the frameworks from the relevant literature.

Open access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Dóra Kovács, Vivien Szőnyi, Beáta Gatti, Petra Horváth-Bálint, Judit Czövek, Katalin Fenyves, Tamás Ildikó, Sándor Varga and Gábor Vargyas
Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Petra Terézia Kovács, Dániel Juhász, Orsolya Módos, Ildikó Kocsmár, András Terebessy, Gábor Lotz, Tibor Szarvas, Péter Nyirády and Péter Riesz

Absztrakt:

Bevezetés: Urothelium béleli a vesemedencét, a húgyvezetéket, a húgyhólyagot és a húgycső proximalis harmadát, így ezen területek bármelyikén kialakulhat átmeneti sejtes carcinoma. A felső üregrendszeri daganatok ritka elváltozások, jelentőségüket azonban az adja, hogy a húgyhólyagban gyakori a recidíva, mely kockázatának felmérésére a mai napig nem alakult ki egységesen elfogadott rizikóbecslés. Célkitűzés: A felső üregrendszeri daganatos betegek adatainak általános jellemzése, illetve a húgyhólyag-recidívára vonatkozó rizikóbecslés. Módszer: A 2005. január 1. és 2016. december 31. közötti időszakban a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján radikális ureteronephrectomiával kezelt betegek adatainak tanulmányozása, statisztikai elemzése. Eredmények: Átmeneti sejtes felső üregrendszeri daganat 135 betegnél igazolódott. A betegeket a műtéttől számítva átlagosan 32 hónapig (SD: 30,25) követték, ezalatt 31 betegnél (23%) találtak húgyhólyag-recidívát, átlagosan 19,6 hónap (SD: 29,7) után. Minél idősebb korban fedezték fel a betegnél a primer daganatot, annál hamarabb észleltek kiújulást a húgyhólyagban (p = 0,007). A diagnóziskor ismert magas vérnyomás esetén is szignifikánsan korábban tért vissza az elváltozás (p = 0,035). Következtetés: A vizsgálat eredményei alapján az idősebb és multimorbid betegek esetében a daganat hamarabb recidivált a húgyhólyagban, ezért az ő figyelmüket különösen érdemes felhívni a rendszeres, cystoscopiát is magában foglaló ellenőrző vizsgálat fontosságára már a kezelés megkezdésekor. Orv Hetil. 2020; 161(21): 881–888.

Open access