Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Ildiko Hoffmann x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Szemmozgások elemzése tradicionális és újszerű vizuális tesztkörnyezetben: a háttérkép disztraktor hatása a szakkádikus paraméterekre

Eye Movement Analysis in a Traditional And a Novel Test Environment: Distractor Effect On Saccadic Parameters by the Visual Background

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Szabolcs Somoskeöy
,
Ildikó Kovács
,
Márton Mezei
,
Ildikó Hoffmann
,
László Tóth
,
Gábor Gosztolya
,
Nóra Imre
,
Réka Balogh
,
Magdolna Pákáski
,
János Kálmán
, and
András Fehér

Háttér és célkitűzések

A szakkádikus szemmozgási paraméterek biomarkerként történő önálló használata egyes degeneratív neuropszhichiátriai kórképek felismerésében egyelőre kérdéses. Jelen vizsgálatunk célkitűzése egy olyan szakkádikus szemmozgásvizsgálati protokoll megvalósítása, amely a nemzetközi klinikai kutatásoknak megfelelően kialakított vizsgálati paraméterekkel jellemezhető. Továbbá egészséges vizsgált személyek szakkádparamétereinek a nemzetközileg publikált adatokkal való összehasonlítása, illetve a Boston Sütilopás feladatban használt kép vizuális tesztkörnyezetbe történő beépítésének disztraktor-hatásvizsgálata a szakkádikus paraméterekre.

Módszer

Vizsgálatainkat egészséges önkéntes alanyokon végeztük Tobii Pro X3-120 berendezéssel, két eltérő vizuális környezetet tartalmazó, egyéb tekintetben teljesen megegyező felépítésű, proszakkád és antiszakkád tesztek gap és overlap feladataiban. Az egyik csoport vizuális tesztkörnyezete standard szürke háttérből és fekete stimulusokból állt (STD tesztcsoport), a másiké a Boston Afázia Teszt Sütilopás képleírási feladatban használt képet és zöld-piros színű stimulusokat tartalmazott (BSL tesztcsoport).

Eredmények

A proszakkád és antiszakkád overlap latencia mindkét csoportban nagyobb volt, mint a gap feladatban. A vizsgálati alanyok életkora közepes erősségű módon korrelált az STD csoport proszakkád gap latenciájával, illetve a BSL csoport proszakkád overlap latencia, antiszakkád gap/overlap latencia és overlap időtartam értékével. A csoportok közötti életkori eltérés statisztikai kontrollja mellett nem találtunk különbséget a proszakkád és antiszakkád latencia, illetve csúcssebesség tekintetében. A szakkád időtartamok szignifi kánsan rövidebbek voltak a BSL csoportban. Az iránytévesztési ráta a proszakkád tesztben megegyezett; az antiszakkád gap időtartam, az overlap időtartam, illetve a gap iránytévesztési ráta szignifi káns csoportkülönbséget mutatott.

Következtetések

A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő újszerű vizsgálati protokoll alkalmasnak látszik hagyományos neuropszichológiai tesztekkel és kutatócsoportunk közelmúltban kidolgozott automatikus beszédfelismerő algoritmusokat alkalmazó tesztjeivel kombinálva egészséges és demencia szindrómával élő személyek multimodális klinikai vizsgálatában történő felhasználásra.

Background and aims

The use of saccadic parameters as specifi c biomarkers in the diagnosis of degenerative neuropsychiatric disorders is still problematic. The aim of the current study was to 1) establish a protocol for saccadic eye movement measurements that is concordant with international clinical investigations; 2) compare saccadic parameters of healthy subjects with internationally published data, and 3) integrate the picture from Boston Cookie Theft test into the visual test environment and evaluate its distractor effects on saccadic parameters.

Methods

Healthy volunteers were assessed with Tobii Pro X3-120 eye tracker in two distinct visual settings, but otherwise identical test environment evaluating prosaccades and antisaccades in gap and overlap conditions. One group was assessed in a visual test environment based on a traditional uniform grey background with black stimuli (STD test group), while the visual test environment of the other group contained the Cookie Theft picture of the Boston Diagnostic Aphasia Examination with green and red stimuli (BSL group).

Results

Prosaccade and antisaccade latencies were signifi cantly longer in the overlap condition both in the BSL and STD groups. After controlling for age, the STD and BSL group did not differ in terms of prosaccade latency, antisaccade latency or peak velocity; only saccade durations were shorter in the BSL group. Saccadic direction error rate in the prosaccade task was identical in both groups, while the antisaccade gap duration, overlap duration and gap direction error rates showed signifi cant group differences.

The present, newly developed protocol conforms to international standards, and may be useful for multi-modal clinical studies assessing healthy subjects and people suffering from dementia, combined with traditional neuropsychological tasks and the speech recognition task recently developed by our research group.

Restricted access
Learning & Perception
Authors:
Tamas Sefcsik
,
Dezso Nemeth
,
Karolina Janacsek
,
Ildiko Hoffmann
,
Jeff Scialabba
,
Peter Klivenyi
,
Geza Gergely Ambrus
,
Gabor Haden
, and
Laszlo Vecsei

Abstract

The role of the basal ganglia in cognition is still uncertain. This case study investigates the partial neuropsychological profile of a 20-year-old patient with a perinatal left putaminal lesion. This pathology is relatively rare and little is known of its cognitive effects. The focuses of our neuropsychological assessment were working memory, executive functions, analysis of spontaneous speech and implicit skill learning. The patient's executive functions did not attain the normal range, and working memory was also partially impaired. In addition, the temporal features of her speech revealed an increased pause/signal time ratio. Finally, in an implicit skill learning task, the patient showed general motor skill learning, but no sequence specific learning. Together these findings suggest that the frontal/subcortical circuit between the putamen and frontal motor areas plays a role in higher cognitive processing such as executive functions, working memory, as well as in first-order sequence learning.

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Ting Fu
,
Eva B. Znalesniak
,
Thomas Kalinski
,
Luisa Möhle
,
Aindrila Biswas
,
Franz Salm
,
Ildiko Rita Dunay
, and
Werner Hoffmann

The peptide trefoil factor family 3 (TFF3) is a major constituent of the intestinal mucus, playing an important role in the repair of epithelial surfaces. To further understand the role of TFF3 in the protection of intestinal epithelium, we tested the influence of TFF3 in a murine Toxoplasma gondii-induced ileitis model. Surprisingly, TFF3KO mice showed a reduced immune response in the ileum when compared to wild-type animals. Interleukin-12 and interferon-γ expression levels as well as the number of CD4+ lymphocytes were reduced in the infected TFF3KO mice. These effects were in line with the trend of elevated parasite levels in the ileum. Moreover, TFF1 expression was upregulated in the spleen of infected mice. These initial results indicate that TFF3 is involved in the immune pathology of T. gondii infection-induced intestinal inflammation. Thus far, the mechanisms of how TFF3 influences the immune response are not fully understood. Further studies should identify if TFF3 affects mucus sensing of dendritic cells and how TFF3 is involved in regulating the immune response as an intrinsic secretory peptide of immune cells.

Open access