Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for

  • Author or Editor: Ilona Kovács x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Béla Julesz (1928–2003), known for his work in depth perception and pattern recognition, was an inspirational master to a whole generation of neuroscientists. He developed new techniques (involving computer-generated random-dot stereograms, cinematograms, and textures) that led to a new field of perceptual research called “early vision”. Julesz often emphasized the importance of “scientific bilingualism__

Restricted access

A tanulmány a látás fejlodését két dimenzió mentén elemzi. A lokális-integrativ dimenzió a lokális ingertulajdonságok (például szín, orientáció, mozgás, mélység) mérése, s ezek téri integrációja. Míg a lokális folyamatok viszonylag korán kialakulnak, a téri integráció lassan fejlodik. A lokális-integratív dimenziót a hátsó halántéklebenyi agyterületekkel lehet társítani. Az akció-percepció dimenzió a magasabb szintu látási muködések funkcionális felosztásán alapul, mely az anatómiailag is meghatározott két fo látópályához kapcsolódik. Az occipitoparietális vagy a dorzális látórendszeri agyi struktúrák gyors fejlodése a látáson alapuló mozgásos (vizuomotoros) kontrollban kap szerepet; míg lassabb érés, fokozottabb hajlékonyság jellemezheti a tárgyak, események kategorizálását végrehajtó occipito­tempo­rá­lis vagy ventrális látórendszert.

Restricted access

The form of the second movement of the String Quartet in A major, Op. 7 is original not only in Dohnányi’s oeuvre but in music history in general, as well. This new musical idea is a fusion of two traditional forms: a variation and a ternary form. The theme of the movement is followed by four variations, but at the end of the second one there is an unexpected break: a contrasting Trio-like section comes in between and the flow of variations continues only after it finishes. This unique structure is analysed in detail for the first time in present study. Relying on analyses of Dohnányi’s compositions, this study traces similar formal characteristics in other works of the composer too. Finally, the article provides with an example for this hybrid form in one of its three closest relatives: the second movement of the Piano Quintet in Eb minor, Op. 26.

Restricted access

The paper deals with the development of the management system of regional policy in four countries (Hungary, Poland, Slovakia and Romania). It presents the results and dilemmas concerning the creation of the territorial administration and the administrative meso-level, the special organs of regional policy and their interconnections with public administration. It also touches upon the emerging conflicts between the traditional institutions of democratic participation and publicity, and the new characteristics of the partnership networks. The presentation points out the decentralisation and modernisation challenges initiated by regional policy in the new member states in the light of European regional development strategy in the future and the domestic situation as well.

Restricted access

A transzlációs tudomány a laboratóriumi megfigyelések lefordítását jelenti a gyakorlati területekre. A kutatás és az élet között akkor valósul meg a kapcsolat, ha erre szándékosan törekszenek a tudományág művelői. Magyarországon, csakúgy, mint a nemzetközi gyakorlatban, ez a szándék elsősorban az orvosi területeken jelent meg expliciten, a transzlációs megközelítést nevükben is hordozó intézményekben. Cikkünkben az orvosi gyakorlattal párhuzamosan kialakuló, kísérleti és klinikai pszichológiai alapokra épülő transzlációs törekvéseket mutatjuk be.

Translational science involves the translation of laboratory results to the applied fields. Research and real life can only be related in any sense if the scientists are aware of the need to translate their findings. This kind of awareness and the institutionalization of the translational idea has been apparent especially in the medical fields internationally as well as in the Hungarian practice. In this paper, we introduce those translational efforts that are built upon experimental and clinical psychological research and have been developed in parallel to the medical translational practice.

Open access
Learning & Perception
Authors:
Dov Sagi
,
Ilona Kovács
, and
Mihály Racsmány
Restricted access

In the present explorative study, different time-series analysis methods, such as moving average, deterministic methods (linear trend with seasonality), and non-parametric Mann–Kendall trend test, were applied to monthly precipitation data from January 1871 to December 2014, with the aim of comparing the results of these methods and detecting the signs of climate change. The data set was provided by the University of Pannonia, and it contains monthly precipitation data of 144 years of measurements (1,728 data points) from the Keszthely Meteorological Station. This data set is special because few stations in Hungary can provide such long and continuous measurements with detailed historical background. The results of the research can provide insight into the signs of climate change in the past for the region of West Balaton. Parametric methods (linear trend and t-test for slope) for analyzing time series are the simplest ones to obtain insight into the changes in a variable over time. These methods have a requirement for normal distribution of the residuals that can be a limitation for their application. Non-parametric methods are distribution-free and investigators can get a more sophisticated view of the variable tendencies in time series.

Open access

Jelen tanulmányban a Magyarországon jellemzően előforduló nehézfém-szennyezők közé tartozó króm, ólom és cink hatását vizsgáltuk egyes talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatókra, valamint összefüggést kerestünk e fémek különböző kivonószerekkel oldható frakciói és a vizsgált biológiai paraméterek között. A kísérletben az egyre elterjedtebben alkalmazott lignitet használtuk stabilizálószerként. A 8 hetes inkubációs modellkísérletet 2006-ban nyírlugosi savanyú homoktalajjal, DISITOBI kísérlettervező és értékelő modellel állítottuk be, mely lehetővé tette a változók lineáris, kvadratikus és párkölcsönhatásainak vizsgálatát. A nehézfémeket és a lignitet 5 különböző dózisban juttattuk az edényekbe. Mértük a Cr, az Pb és a Zn „összes” királyvízzel, illetve desztillált vízzel, acetát-pufferrel, Lakanen-Erviö-féle kivonószerrel oldható fémtartalmat. A talajmikrobiótában bekövetkező változásokat az invertáz enzimaktivitás, az FDA (fluoreszcein-diacetát) hidrolitikus aktivitás (fluoreszcein-diacetát), a mikrobiális biomassza-C (CFE), valamint az „összes” foszfolipid-zsírsav tartalom (PLFA analízis) meghatározásával becsültük. A DISITOBI modellen kívül a változókat főkomponens-analízissel és lineáris korreláció vizsgálattal is értékeltük (StatSoft Statistica 9-es verzió). A vizsgált kivonószerekkel kioldható fémtartalom és az alkalmazott talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók között ugyan tudtuk igazolni a korrelációt, de jelen kivonószerekkel ez egy esetben sem volt szoros. A főkomponens-analízis, illetve a korreláció vizsgálat alapján megállapítható, hogy nem találtunk összefüggést a királyvizes, a desztillált vizes, az acetát-pufferes, a Lakanen-Erviö-féle kivonószerekkel oldható Cr-, Pb- és Zn-tartalmak, illetve a talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók változása között. E szerint ezek a kivonószerek nem jelezték a talajmikrobióta számára hozzáférhető frakciót. A króm talajmikrobiótára gyakorolt egyértelműen negatív hatását közepes és laza korrelációban is tapasztaltuk, kivonószertől függetlenül. Részben igazolható volt az ólom negatív hatása, ez azonban eltérő a vizsgált talajmikrobiológiai és -biokémiai mutatók szerint. A cink esetében szinte egyáltalán nem tudtunk negatív hatást kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a Zn (mint esszenciális elem) jelentős pozitív szerepet játszik a talajmikrobióta működésében.

Restricted access

The primary visual cortex (V1) of the mammalian brain is equipped with a specifically connected network of neurons that can potentially solve difficult image processing tasks. These neurons are selectively tuned for locations in visual space and also for line orientation. The coupling of location and orientation tuning results in the neural representation of the visual world in terms of local features. These local features, e.g., oriented line segments, will have to be linked together in order to parse the visual world into regions corresponding to object and ground. Although standard models of V1 do not address the issue of interacting neuronal populations, we suggest that the long-range connectivity pattern of V1 provides an architecture where spreading neural activity may lead to pertinent figure-ground segmentation. The model relies on the fact that in addition to the processing units, their connections are also selectively tuned for space and orientation. From the computational point of view, the model uses a minimalist approach that applies the fundamental concepts of Gestalt psychology – proximity, similarity and continuity – to the spreading of neuronal activation signals. This model is successful in predicting psychophysical performance of human observers, and provides an account of the computational power of V1.

Restricted access

The primary visual cortex (V1) of the mammalian brain is equipped with a specifically connected network of neurons that can potentially solve difficult image processing tasks. These neurons are selectively tuned for locations in visual space and also for line orientation. The coupling of location and orientation tuning results in the neural representation of the visual world in terms of local features. These local features, e.g., oriented line segments, will have to be linked together in order to parse the visual world into regions corresponding to object and ground. Although standard models of V1 do not address the issue of interacting neuronal populations, we suggest that the long-range connectivity pattern of V1 provides an architecture where spreading neural activity may lead to pertinent figure-ground segmentation. The model relies on the fact that in addition to the processing units, their connections are also selectively tuned for space and orientation. From the computational point of view, the model uses a minimalist approach that applies the fundamental concepts of Gestalt psychology – proximity, similarity and continuity – to the spreading of neuronal activation signals. This model is successful in predicting psychophysical performance of human observers, and provides an account of the computational power of V1.

Restricted access