Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Imre Fertő x
Clear All Modify Search

A cikk a földárak közgazdasági értékelésével foglalkozik. A tanulmányban három elméleti megközelítést tekintünk át. Röviden bemutatjuk az 1960-as években alkalmazott föld kereslet-kínálati függvények becslésére alapozó, úgynevezett strukturális modelleket, valamint a földterület környezetének, elhelyezkedésének kvalitatív tulajdonságait figyelembe vevő hedonikus árképzés modelleket. Ezután részletesen tárgyaljuk a nemzetközi földértékelés-irodalomban elterjedt, jelenérték-számításon alapuló modellcsaládot. A jelenérték modellek közgazdasági elméleti megalapozottsága ellenére az empirikus tanulmányok rendre a modellek alacsony magyarázóerejét emelik ki. Cikkünkben sorra vesszük az empirikus kutatásoknak a jelenérték modellek földérték-előrejelző teljesítményét javítani szándékozó alternatív modellspecifikációit, különös figyelmet szentelve az alkalmazott módszertanra. Mivel tanulmányunk a közgazdaságtan egy jelenleg is intenzíven kutatott területével foglalkozik, cikkünket nem az empirikus kutatásokra legalkalmasabb modell bemutatásával, hanem a további kutatások valószínű irányának az ismertetésével zárjuk.

Restricted access

The paper analyses the potential benefits of marketing cooperatives in Hungary, employing a transaction cost economics framework. We found that the purchased quantity, the existence of contracts, flexibility and trust are the most important factors farmers consider when selling their products via a cooperative. The most striking result is that diversification has positive influences on the share of cooperatives in farmers’ sale. Furthermore, farmers with larger bargaining power have less willingness to sell their product to the cooperative. Surprisingly, asset specificity has rather negative effects on the share of cooperatives in members’ sales.

Restricted access

The study examines the Mórakert Purchasing and Service Co-operative, in Mórahalom, Hungary. The co-operative is active in the fruit and vegetable sector and it was the first officially acknowledged Producers’ Organisation (PO) in the country. It works as a successful co-operative in terms of increasing annual turnover and membership thus being a good example for solving various co-ordination issues in Hungarian horticultural sector within an evolving supply chain.

Restricted access

Technical efficiency in agriculture of 10 new EU member states is analysed by Data Envelopment Analysis and econometric panel data analysis. Technical efficiency in agriculture is significantly positively associated with agricultural factor endowments, average farm size, farm specialisation, small-scale farms, and technological change. Foreign direct investments have an ambiguous effect. Reform and institutional developments, large-scale privatisation and price liberalisation, and urban- rural income gap are associated with technical efficiency in agriculture positively. An increase in technical efficiency in agriculture and the development of the rural economy are seen as a strategy to boost the level of living standards in agriculture and in rural areas.

Restricted access