Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Imre Holl x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A tanulmány a középkori régészeti kutatás interdiszciplináris követelményeit vázolja. Hangsúlyozza minden felhasznált adat forráskritikájának szükségességét a feldolgozás során. Utóbbi különösen a régebbi publikációk használatánál követelmény (keltezés, leletegyüttesek értelmezése, készítési hely bizonyítása).

Restricted access

Az Anjou-kori újabb kályhacsempék a fontosabb csoportok bővülését eredményezték. A műhelykérdések és a kronológia revíziója egyúttal építéstörténeti kérdéseket is felvet. A régészeti források kritikai áttekintése –történeti adatok párhuzamba állításával –új keltezést ad.

Restricted access

A korábbi (1984), hasonló tárgyú cikket folytatva egy ismert kép heraldikai kérdését –magyarázatának történetét –tárgyaljuk, egyben bemutatva a tévedések halmozódásának következményeit. Az Anjou sisakdísz kialakulásának szellemes, de nem bizonyított magyarázata során ez tévesen országcímer-jelvény jelentést kaphatott (elveszítve családi jellegét). A téves meghatározás művészettörténeti-építészettörténeti értelmezéssel folytatódott –sajnos a forráskritika mellőzésével.

Restricted access

Az interdiszciplináris követelmények után a keltezés leggyakoribb módjait vázoljuk, hangsúlyozva használatuk lehetőségeit és korlátait. Többféle módszer egybevetése esetén is az ásatási megfigyelés adatai az elsődlegesek.

Restricted access

A dolgozat válogatás a középkori Magyarország kályhacsempéi közül: a népi stílus korai jelentkezését vizsgálja. Ennek jellemzője a sajátos, nem naturális felfogás a korszak vagy korábbi idők motívumkincséről. Olyan ritkább csempéket is tárgyalunk, amelyek tárgyköre a mesevilág népszerű hagyományából eredt.

Restricted access

I. Gerelyes-Gy. Kovács (Red.): A hódoltság régészeti kutatása (Archäologische Forschung der Türkenzeit). Budapest 2000; P.-V. Batariuc: Cahle din Moldova medievală (secolele XIV-XVII). Suceava 1999

Restricted access
Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors:
Tibor Kemenczei
,
Róbert Müller
,
Imre Holl
, and
Balázs Holl
Restricted access