Search Results

You are looking at 1 - 10 of 33 items for

  • Author or Editor: Imre Nagy x
Clear All Modify Search

Absztrakt:

Az érsérültek ellátása nem választható el a sebek kezelésétől, ennek folytán pedig kedvező kezelési módszerek után kutatva akár évezredekkel is visszakanyarodhatunk a múltba. A különböző háborús és háborúmentes időszakokban más és más típusú sérülések keletkeztek és keletkeznek napjainkban is. A leleményes ellátószemélyzet ennek megfelelően mindig igyekezett és igyekszik jobbnál jobb módszereket kifejleszteni a sérült testrész, illetve a sérülést elszenvedett ember életének megmentésére. Jelen dolgozat azt a célt tűzte ki, hogy egyrészt vázlatosan, de megmutassa azokat a nagyobb léptékű változásokat, amelyek eredményeképpen az érsérültek ellátása komoly minőségi változáson ment át az elmúlt évtizedekben, másrészt a hazai szakirodalom áttekintésével és abból néhány fontos közlés kiemelésével igazolja, hogy a korszerű technika alkalmazása révén a hazai érsebész- és traumatológustársadalom is megállja a helyét nemzetközi szinten is. Az érsérülések ellátása évezredekre nyúlik vissza. Az Ebers-papirusz szakszerű útmutatást adott a sebek kezeléséhez. Hippokratész nyomókötést javasolt. Később Ambroise Paré ligaturát alkalmazott. A háborús sérültek számos tapasztalattal szolgáltak. A huszadik század elején egyre gyakrabban használtak autológ vénákat. DeBakey amputációs rátája 49%, Hughesé 7–22%, Riché 12,7%. A sebészeti technikának, az antibiotikumoknak és a transzfúziók elterjedésének köszönhetően a csonkolási ráta lecsökkent. Az iraki és az afganisztáni háborúk – amelyek 2003 és 2011 között zajlottak – olyan súlyos sérülésekhez vezettek a robbantásos és lőtt sérülések által, mint még soha más háborúk. Napjaink kihívásai a közlekedési balesetekből és az erőszakos cselekményekből adódó sérülések. Az endovascularis intervencionális technika elterjedt. Orv Hetil. 2019; 160(28): 1112–1119.

Open access
Restricted access

Analysis of flagellin genes was carried out on strains of Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Abortusequi, Salmonella Enteritidis and Salmonella Gallinarum serovars, using a PCR system designed in this study. The purpose of these studies was to explore the flagellin genes of biphasic and monophasic Salmonellae for future targeted genetic interventions. The PCR primers were designed for two different structural genes of flagellin (fliC, fljB), for the repressor of fliC (fljA), for the operator region of fliC, and for the invertase system responsible for phase variation in Salmonella (hin, hixL, hixR). PCR analysis revealed that all of the examined genes (fliC, fliC-operator, fljB, fljA, hin, hixL, hixR) were present in all S. Typhimurium (n = 10)and S. Hadar (n = 10) strains tested. The results obtained on S. Typhimurium and S. Hadar strains confirmed their biphasic character at DNA level. However, the S. Enteritidis (n = 46) and S. Gallinarum (n = 5) strains lacked the invertase system (hin, hixL, hixR) as well as the fljA and fljB genes, while fliC and its operator were detectable. Consequently, the S. Enteritidis strains could only express fliC gene resulting in phase H1 flagellin. The examined S. Gallinarum strains were also demonstrated to have a cryptic flagellin gene (fliC). On the other hand, PCR results on S. Abortusequi (n = 2) indicated that both flagellin genes (fliC, fljB) and the whole phase variation system were present in both strains tested but only the H2 phase gene (fljB) was expressed. The phenotype of these strains could be clarified by motility test and/or by classical flagellar serology. The findings are also substantiated by the results of serovar-specific PCR for S. Typhimurium and S. Enteritidis. In conclusion, the PCR system developed in this study proved to be suitable for characterisation of Salmonella flagellin genes and confirmed serological results regarding all S. Typhimurium, S. Hadar and S. Enteritidis strains. This system could also identify cryptic flagellar genes of S. Abortusequi and S. Gallinarum.

Restricted access

The aim of these studies was to assess residual virulence and early protective capacity of a negatively markered live attenuated vaccine candidate Salmonella Enteritidis mutant against a highly virulent S. Enteritidis strain using a dayold chicken model. Nonflagellated FliD negative mutants of Salmonella Enteritidis 11 (SE11) with and without the virulence plasmid proved to be sufficiently attenuated (limited invasiveness in vitro/in vivo) without reduced ability to colonise chicken gut. The early protective activity of a nonflagellated, virulence-plasmidcured (fliD–, pSEVΔ) mutant against organ invasion, caecal colonisation and faecal shedding by the highly virulent challenge strain S. Enteritidis 147 NalR proved to be effective and safe. The innate and adaptive immunity was demonstrable during the first four weeks of life, and the serological response was clearly distinguishable from the response induced by the wild parental strain. In conclusion, we provided data for the first time about a virulence-plasmid-cured, nonflagellated mutant of S. Enteritidis to serve as a basis for development of a negatively markered potential live oral vaccine against virulent S. Enteritidis in chicken.

Restricted access
Authors: Zoltán Somogyi, Gábor Bakonyi, Imre Kádár, Péter Nagy and István Kiss

Krónikus toxicitási vizsgálatokat végeztünk laboratóriumban a közönséges televényféreg (Enchytraeus albidus) faj segítségével egy 1991 tavaszán beállított mikroelem-terhelési szabadföldi tartamkísérlet szántott rétegébol származó talajokon. Hét elem - a Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn és a Se - hosszú távú hatásait teszteltük a faj mortalitásán és reprodukciós képességén. A kísérletben alkalmazott elemeknek (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn, Se) a talajba kerülésüket követoen 7 évvel is van kimutatható hatása a toxicitási tesztekben vizsgált paraméterekre. Megállapítottuk, hogy a szelén növekvo koncentrációi a mortalitást és a reprodukciós képességet is szignifikánsan csökkentik. A vizsgált talajtípuson a LOEC érték 2 mg/kg NH4-acetát + EDTA-oldható Se volt. A legmagasabb koncentrációban (810 kg/ha) kijuttatott hat nehézfém (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) hét évvel a kezelés után a közönséges televényféreg mortalitására nincs statisztikailag igazolható hatással, ugyanakkor a reprodukciós képességet szignifikánsan csökkentik. Alacsonyabb koncentrációban (270 kg/ha) statisztikailag kimutatható hatása már csak a cinknek van, amely a reprodukciós képességet csökkenti.

Restricted access
Authors: Imre Tóth, Zsolt Nagy, Tibor Barna and Géza Szűcs

Absztrakt

A gyomor primer lymphomáinak kezelési stratégiája napjainkban a hatékony kemoterápiának és immunoterápiának köszönhetően változás alatt áll. Míg korábban az elsődleges gyógymód a sebészi reszekció volt és a kemoterápia csak mint ennek kiegészítése jöhetett szóba kuratív célból, addig ma ez a trend megfordulni látszik. A korai stádiumú kis malignitású MALT lymphoma – ha a beteg Helicobacter pozitív – 60%-ban meggyógyítható eradikációs kezeléssel. Totalis gastrectomiát vagy szubtotalis reszekciót D2 lymphadenectomiával II.1. stádiumig javaslunk, R1 esetben adjuváns kemoterápiával. Nagy malignitású gyomor lymphoma esetén a stratégia hasonló, azzal a kiegészítéssel, hogy II.1. stádiumban csak akkor van értelme a reszekciónak, ha biztosan R0 status érhető el. Ezeken kívül kemorezisztens betegeknél is indokolt a reszekció. Az előrehaladott esetekben a műtétnek nincs értelme, csak a szövődmények elhárítása lehet a cél. Sajnos a diagnosztikai nehézségek miatt gyakran csak posztoperatíve derül ki, hogy lymphomát operáltunk.

Jelen munkánkban 2000. január 1. és 2005. december 31. közötti 6 éves periódusban kezelt 38 primer gyomorlymphomás betegünk adatait dolgoztuk fel. Összesen 9 beteg került műtétre, reszekciós műtét 6 esetben történt. Műtét előtt csak 1 betegnél tudtuk, hogy lymphomát operálunk.

A tendencia az, hogy a kemoterápia, immuno-kemoterápia egyre nagyobb teret nyer a gyomor lymphomák gyógyításában. Saját anyagunk is ezt a változást tükrözi.

Restricted access
Authors: Ildikó Bódi, Nándor Nagy, Lídia Sinka, Botond-Zoltán Igyártó and Imre Oláh

This paper introduces two novel monoclonal antibodies, designated GTr1 and GTr2, which recognise guinea fowl thrombocyte surface antigen(s). The antibodies were tested in embryos and adult birds. GTr1 and GTr2 staining emerged at embryonic days 12 and 7, respectively. After embryonic day 12 there was no difference in staining pattern between the two monoclonal antibodies. The isotype of the antibodies is IgG1. The antibodies did not react with any other haematopoietic cells of guinea fowl, and there was no species cross-reaction with chicken, turkey and quail. The antibodies can be used in interspecies chimeric and parabiotic experiments to identify cells of guinea fowl origin.

Restricted access
Authors: Zoltán Nagy, József Pánovics, László Harsányi, Attila Szendrői, Miklós Szűcs and Imre Romics

Absztrakt

Cél: Vesedaganat és vénás tumorthrombus miatt operált betegeink adatainak feldolgozása, tapasztalataink összegzése, ennek alapján további tevékenységünk tervezése. Módszer: 1998 és 2010 között a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikán 21 vesetumoros beteget operáltunk, akiknél a vesedaganat a vena cava inferior tumorthrombusával szövődött. Ismertetjük a preoperatív tüneteket, a tumorstádium-beosztást, az alkalmazott műtéti megoldásokat, a szövődményeket, a posztoperatív kezelést és a túlélési eredményeket. Az átlagos vizsgálati idő 39 hónap (3–101) volt. Eredmények: 3. szintű tumorthrombus eltávolítására öt esetben májmobilizálást és egy esetben endoluminalis occlusiót alkalmaztunk. Műtéti halálozás: 9,5%. A műtét idején metastasisos betegek medián túlélése 12,1 hónap (3–19). A metastasis nélküli betegek közül három a követési időszakban meghalt, átlagos túlélési idejük 26,7 hónap (22–31) volt. Nyolc (73%) beteg él, átlagos túlélési idejük 67,1 hónap (39–101), azaz 5,6 év. Következtetések: Fenti eredményeinkkel megerősítjük azt a megállapítást, hogy a 3. szintű tumorthrombusszal szövődött vesedaganatos betegek kevésbé agresszív módon, mellkasmegnyitás nélkül is sikerrel operálhatók.

Restricted access