Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: István Benczes x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Bevezető a Három éve az ötven éves EU-banc. konferencia előadásait tartalmazó folyóiratszámhoz. A konferencia rendezői a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolája és a BCE Közgazdaságtudományi Karavoltak. Időpont: 2007. november 27. és december 1. között.

Restricted access

A dolgozat központi tétele, hogy az 1991-ben elfogadott és 1993-ban életbe lépett Maastrichti Szerződés gazdaságpolitikai fejezete a 70-es és 80-as évek közgazdasági gondolkodásában bekövetkezett paradigmaváltás egyfajta lenyomata. A II. világháború utáni keynesiánus keresletmenedzsmentet jó két évtized elteltével mind több irányból érték támadások. Az infláció emelkedő trendje, a munkanélküliség viszonylag magas szinten történő beragadása, illetve az államháztartási hiány növekedése és az államadósság-állomány akkumulációja azt jelezték, hogy korlátaihoz érkezett az aktív makrogazdasági szabályozást hirdető gazdaságpolitikai kurzus. A 70-es évektől mind nyilvánvalóbbá váló stabilizációs politikai kudarcok az elmélet művelõit arra késztették, hogy újrafogalmazzák a gazdaság működéséről vallott nézeteiket, és új keretek közé helyezzék a makro-gazdaságpolitikát. Ebben a légkörben fogalmazódott meg előbb a monetarista kritika, majd később az újklasszikus makroökonómia. A dolgozatban ezért arra teszünk kísérletet, hogy bizonyítsuk: a korábban a politikai döntéshozók irányítása alá vont fiskális és monetáris politika részleges, illetve teljes hatástalanságát hirdető új felfogás térnyerése az európai integrációs folyamatokban, a gazdaságpolitika alakításában egyértelműen kimutatható. A Gazdasági és Monetáris Unió működési elveinek és intézményi kereteinek kidolgozására is már ebben az új megközelítésben került sor.

Restricted access
Society and Economy
Authors: István Benczes and Bastian Becker
Restricted access
Society and Economy
Authors: István Benczes and Blagoy Kitanov
Restricted access

In the spring of 2010 Greece officially turned to the EU for help in order to prevent itself from a sovereign default. However, the Treaty on European Union explicitly prohibits any member state to ask for a so-called bailout (i.e., financial assistance) from the other member states or the EU itself. Thus, overnight the Greek financial crisis became a linguistic one as well: how to communicate the notion of financial assistance without implying one? In light of this conundrum, the paper investigates how leading European and American newspapers have communicated the financial assistance by looking at the rather diverse expressions used for the notion of “bailout” that appeared in select articles published on the pivotal dates of the crisis management process. We hypothesized that as the Greek crisis developed, multiple and alternating frames were used in communicating the news on crisis management through the lexical choices the journalists used. The data justified the hypotheses: while the first phase was dominated by the RELIEF frame, this was eventually superseded by the BAILOUT frame by 2 May, the day the deal was finally struck. At the same time, the BUSINESS TRANSACTION frame never appeared as the most significant conceptualisation, implying that journalists were reluctant to view the deal between the two (eventually, three) parties as the result of a rational horizontal relationship between “buyer” and “seller” or between “debtor” and “creditor”.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Tibor Palánkai, István Benczes, and Judit Kapás
Restricted access
Society and Economy
Authors: Ádám Mészáros, András Tétényi, Bernadett Lehoczki, István Benczes, and István Magas
Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: Ágnes Bencze, Tamás Mészáros, István Borzsák, László Takács, and Péter Kovács

Szilágyi János György: Pelasg ősök nyomában. Budapest 2002.; Horváth László: Az athéni Hypereidés (fordítás és tanulmányok). Budapest 2001.; K. W. Kierdorf: Römische Geschichtsschreibung der republikanischen Zeit. Heidelberg 2003.; Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest 2003-2004.; Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István. Budapest, Typotex Kiadó 2003.; Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception. Cambridge 2001.; Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Hrsg. Á. Szabó-E. Tóth. Libelli Archaeologici Ser. Nov. No. II. Ungarisches Nationalmuseum. Budapest 2003.;

Restricted access