Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for

  • Author or Editor: István Horváth x
Clear All Modify Search

Az esztergomi Víziváros északi végében elhelyezkedő, több építési periódus emlékeit őrző műemlékegyüttes fő eleme az évszázadokat meglepően jó állapotban átvészelő Özicseli Hadzsi Ibrahim-dzsámi. Azonosítása óta több mint negyven év telt el, ám az elmúlt bő egy évtizedben vált igazán a kutatók számŕ_

Restricted access

This study is intended to introduce a pioneering project called Missalia that should serve to enable the analysis and comparison of the Mass proper as a whole, including not only the chanted parts in the strict sense, but also the so-called euchological material, and the corpus of lessons. Given that they belong to the same system, their analysis is indispensable for the interpretation of musical sources, because the layer of the Gradual in its entirety is far less variable than that of the Sacramentary or the Lectionary. Some new principles and methods are proposed in order to describe and classify the Mass proper of medieval liturgical uses, pre-eminently the necessity of a Europe-wide sampling and the importance of early printed material. As a case study, a recent discovery is presented which demonstrates a close and exclusive link between the euchological layers of the late printed Missals of Regensburg and Zagreb. This relationship can be traced back to, and becomes even more obvious in the early 13th century, and a conclusion can be drawn that it originated in the first decades of the 11th century. In this period, and in this period only, is it feasible to suppose that Regensburg exerted a strong influence on the composition of the early Hungarian Sacramentary.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Ubul Fügedi, Tamás Pocsai, László Kuti, István Horváth and József Vatai

Magyarország középső részén (a Balaton és a Tisza között) a talajvíz ingadozási zónája felett gyakran vastag mészakkumulációs szint fejlődik ki. Karbonátiszapok válnak ki a Duna–Tisza közi hátság szikes tavainak fenekén is. Az ország egyéb vidékein e folyamatok jelentősége alárendelt. A hátságot felépítő homokot és löszt a Duna hordalékából, a karbonátásványokat pedig a Dunántúli-középhegység porló karbonátos kőzeteiből, a jégkorszakban fújta jelenlegi helyükre a szél. A konszolidált üledékekben az elemek többségének át- és felhalmozódását három folyamat határozza meg: a talajosodás, a lefolyástalan, időszakos tavacskák kialakulása és a kapilláris vízm_o

Restricted access
Periodica Mathematica Hungarica
Authors: István Berkes, Lajos Horváth, Piotr Kokoszka and Qi-man Shao

Summary  

We study the almost sure convergence of the Bartlett estimator for the asymptotic variance of the sample mean of a stationary weekly dependent process. We also study the a.\ s.\ behavior of this estimator in the case of long-range dependent observations. In the weakly dependent case, we establish conditions under which the estimator is strongly consistent. We also show that, after appropriate normalization, the estimator converges a.s. in the long-range dependent case as well. In both cases, our conditions involve fourth order cumulants and assumptions on the rate of growth of the truncation parameter appearing in the definition of the Bartlett estimator.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Gábor Rubovszky, Nóra Udvarhelyi, Zsolt Horváth, István Láng and Miklós Kásler

Az emlő karcinómája az egyik leggyakoribb női daganat. Ezek között a mintegy 15%-ban előforduló, sem ösztrogénreceptort, sem progeszteronreceptort nem expresszáló és HER2-pozitivitást sem mutató eseteket háromszorosan vagy tripla-negatív karcinómáknak (triple-negative breast cancer, TNBC) nevezzük. A betegség kedvezőtlen kórlefolyása, valamint elfogadott célzott kezelés hiánya az elmúlt években intenzív kutatás tárgyává tette e betegségcsoportot. A jelen tanulmányban a PubMed-ben 2007. januártól 2009. júniusig publikált közlemények között az emlődaganat és tripla-negatív kulcsszavakon túl, az epidemiológia, patológia, génprofil, prediktív, prognosztikus, terápia és összefoglaló kulcsszavakkal kikeresett közleményeket és a kapcsolódó releváns publikációk eredményeit foglaltuk össze. A TNBC esetén ismert tény, hogy fiatalabb életkorban jelentkezik és gyakoribb a szegényebb fekete vagy hispano-amerikai nőknél, az viszont újdonság, hogy kialakulásában szerepet játszhatnak hormonális tényezők és az elhízás is. A TNBC nem egységes betegség, mert mind hisztomorfológiailag, mind immunhisztokémiai vizsgálatokkal további alcsoportok különíthetőek el. A tripla-negatív tumorok között gyakrabban észlelhető örökletes BRCA1-mutáció vagy szerzett mutáció nélküli BRCA-diszfunkció. A nagyfokú hasonlóság miatt a korábbi években a tripla-negatív daganatokat sokan azonosították a génexpressziós profil alapján meghatározható ún. bazális-szerű tumorokkal, de ez a megfeleltetés ma már nem állja meg a helyét. Több nagy tanulmány igazolta, hogy a tripla-negativitás önmagában kedvezőtlen prognosztikus faktor, bár ismert, hogy a TNBC esetek kb. 10%-a kedvező prognózisú. Elfogadott célzott kezelés hiányában a szisztémás kezelés tekintetében csak a kemoterápia az, ami jelenleg rendelkezésre áll. A kísérleti fázisban lévő célzottan ható vegyületek közül a PARP1-inhibitorok érdemelnek különös figyelemet, mely vegyületek a DNS-javító apparátus hibás működését használják ki. Magyar Onkológia 54: 325–335, 2010

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Iván Horváth, Bálint Kittka, Ábel Perjés, Heikki Ruskoaho and István Szokodi

Absztrakt

A reaktívoxigén-származékok fokozott termelődése fontos szerepet játszik a szívelégtelenség patogenezisében. Azonban mint jelátviteli molekula, a szív fiziológiás folyamatainak összehangolásában is részt vesz. Jelen közleményben a szerzők összefoglalják, hogy a reaktívoxigén-származékok endogén produkciója milyen szerepet tölt be a szív pumpafunkciójának szabályozásában fiziológiás viszonyok között. Orv. Hetil., 2015, 156(47), 1912–1915.

Restricted access

A Hepatitis Regiszter a Magyar Gasztroenterológai Társaság Hepatológiai Szekciója által a Májbetegekért Alapítvány közreműködésével létrehozott és üzemeltetett rendszer, amely a krónikus hepatitis B és C interferonalapú kezelésének nyilvántartására, valamint az engedélyezési folyamat elektronikus megvalósítására készült. A regiszter segítségével vált tisztázhatóvá a hepatitis C elleni új, hármas kezelésre várakozók száma és összetétele: 3000, korábban sikertelenül kezelt betegnél indokolt és lehetséges az újrakezelés, 40%-uknál a májbetegség már cirrhosis stádiumában van, és 40%-uk volt a korábbi kettős kezelésre nullreagáló. A rendszer a benyújtott IFN-alapú kezelési kérelmekhez automatikusan hozzárendeli a szakmai ajánlásban, illetve finanszírozási protokollban meghatározott prioritási indexet, ami a kezelés sürgősségének mérőszáma. Legfőbb meghatározója a fibrosis mértéke, de szerepelnek benne a betegség progressziójának mértékét, a gyógyhajlamot és speciális szempontokat tükröző összetevők is. Orv. Hetil., 2013, 154, 1151–1155.

Open access

A szerzők 2000-ben új módszert vezettek be osztályukon a felkar proximalis végének műtéti ellátására. A vállízület anatómiai adottságai olyanok, hogy különös hangsúlyt kap az ízületet burkoló lágy részek védelme, a minimálisan invazív műtéti technika. Ugyanakkor az időskorban jelentkező osteoporosis megnehezíti a csontegyesítő műtétet, a szövődmények aránya a leggondosabb ellátás mellett is magas. Hat év anyagát összegyűjtve a szerzők visszarendelték operált betegeiket, fizikális és röntgenvizsgálat végzése után eredményeiket Constant-score alapján értékelték. Külön értékelték szövődményeiket a tekintetben, hogy azok milyen mértékben befolyásolhatók a műtéti módszerrel, vagy függetlenek attól. Az egyik leggyakoribb szövődmény a rögzítő fémanyagok elvándorlása, a törés ismételt elmozdulása. Ennek megakadályozására – a külföldön kifejlesztett módszereket a szerzők a hazai gyakorlat számára túlságosan költségesnek találva – a hazai gyártású Kurucz-féle menetes tűződrótot alkalmazták. Következtetéseikben megállapítják, hogy az alkalmazott implantátum a célnak megfelel, a szövetkímélő műtéti eljárástól elvárt eredményeket hozza. Mindemellett nem tekinthetjük a súlyosan poroticus vállízületi töréseket megoldottnak. A felkarfejnekrózisok magas aránya a módszertől független szövődmény. Azok kezelésére a vállízületi endoprotetika szélesebb körű alkalmazása szükséges.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Katalin Borbély, István Sinkovics, Balázs Madaras, Zsolt Horváth, István Láng and Miklós Kásler

A szerzők az emlőrák korszerű diagnosztikáján belül a nukleárismedicina-technikák szerepét tárgyalják, beszámolnak a Magyarországon jelenleg alkalmazott módszerekről és a jövőbeni lehetőségekről. Orv. Hetil., 2012, 153, 14–21.

Restricted access