Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: István Kertész x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

There are historical facts that Philip II was a triplex Olympic victor and he started to build the Philippeum in Olympia. It is noteworthy that the friendly connections between Macedonia and Olympia were established by Alexander I, who could hellenize his own country, and these contacts became more intensive during the rule of Philip II, who planned to hellenize the eastern territories. Philip was an outstanding athlete according to several historical sources. The soldier king had good physical abilities and he took care of the physical education of his son, Alexander with particular attention.

Restricted access

Testing of two methods novel to ultrasonic measurements was carried out on cheese samples to estimate the Time-of-Flight (TOF) parameter. The Short Time Average/Long Time Average (STA/LTA) method and the Autoregressive Akaike Information Criterion Picker (AR-AIC picker) method are used mainly in seismology for earthquake event detection. The STA/LTA method proved to be ineffective with such noise level that is present during ultrasonic measurements, but the AIC picker algorithm yielded reliable results. A new approach for classification was tested on two types of samples, those were matching in composition, but different in treatment and texture. The method used is based on the results of wavelet decomposition, and after retrieving sufficient spectral data, a linear discriminant analysis (DA) resulted in 100% correct classification, which was compared to the DA classification results based on other methods.

Restricted access

A female burial of the Conquest period came to light on the outskirts of Tiszapüspöki, a settlement lying north of Szolnok, during the salvage excavations preceding the construction of the M4 Motorway. The west to east oriented burial was disturbed by a ditch and during the mechanical humus removal. Lying beside the skeletal remains were a pair of tinned bronze braid ornaments, a bracelet of sheet bronze, beads, the fragment of an iron awl and a bone bead. The burial and its finds can be dated to the 10th century.

Restricted access
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Alain Michel, István Kertész, Hegyi W. György, and Bengt Lofstedt
Restricted access
Journal of Flow Chemistry
Authors: Gábor Máté, Dezső Szikra, Jakub Šimeček, Szandra Szilágyi, György Trencsényi, Hans-Jürgen Wester, István Kertész, and László Galuska

The synthesis and functional evaluation of a wide variety of radiolabeled chelator–biomolecule conjugates with high specific activity and radiochemical purity are crucial to development of personalized nuclear medicine. An excellent platform technology for achieving this objective involves use of generator-produced positron emission tomography (PET)-radionuclide 68Ga. Currently, applied manual methodology for optimization and development for new labeling techniques offers only slow screening with relatively high precursor consumption. A capillary-based microfluidic synthesis module with online high-performance liquid chromatography (HPLC) was constructed for the optimization of reaction parameters of 68Ga-PET tracers. This approach enables performance of 68Ga-labeling reactions in 10 μL volumes, followed by sample analysis. The high-throughput capacity of the system allows very rapid optimization. The optimal pH and ligand concentration from the experiments were utilized directly to the production of 68Ga-NODAGA-(RGD)2 and 68Ga-NOPO-RGD. Applying optimal parameters to production of these aforementioned radiopharmaceuticals allowed their synthesis with high radiochemical purity (over 95%) and with surprisingly negligible retention of residual activity in the system.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Pál Soltész, Melinda Vass, Ágnes Diószegi, Ivetta Mányiné Siket, Ildikó Garai, Csaba Kun, Orsolya Bene, Attila Kertész, and István Édes

Absztrakt:

A dilatatív cardiomyopathia (DCM) képezi a szívtranszplantáció egyik fő indikációját. Az esetek mintegy 50%-ában a kóroki tényező nem ismert. Kutatók számos szívizom-specifikus antitestet azonosítottak eddig, melyek ronthatják a balkamra-funkciót, valamint kamrai tachycardiát vagy akár hirtelen szívhalált is előidézhetnek. A dilatatív cardiomyopathia gyógyszeres kezelésének fejlődése ellenére a DCM prognózisa nem biztató. Nemzetközi irodalmi adatok alapján az immunadszorpciós kezelés reménykeltőnek tekinthető, ugyanis az antitestek eltávolításával javulás következhet be a szív pumpafunkciójában, a NYHA-stádiumban, valamint kitolódhat a betegek szívtranszplantáció-/LVAD-implantáció-mentes túlélési ideje. A Belgyógyászati Intézet Belgyógyászati Angiológiai Tanszék és Terápiás Aferezis Részlegén az országban elsőként végeztünk immunadszorpciós kezelést. Betegünk 43 éves, NYHA IV. stádiumú, idiopathiás dilatatív cardiomyopathiában szenvedő, transzplantációjelölt férfi volt, akinél Western blot vizsgálattal IgG típusú myocardiumellenes antitest pozitivitása igazolódott. Kezelését megelőzően ejekciós frakciója 18% volt. Kardiológusaival történt egyeztetést követően immunadszorpciós kezelése mellett döntöttünk. Intenzív osztályunkon öt kezelést végeztünk, egymást követő napokon. Az utánkövetés első hónapjában a betegnél funkcionális javulást detektáltunk, terhelhetősége fokozódott. Az echokardiográfia az isovolaemiás kontrakció javulását (465 Hgmm/s-ról 575 Hgmm/s-ra), a stroke-volumen növekedését (49 ml-ről 66 ml-re) detektálta. A kezelést követő harmadik hónapban megismételt SPECT-vizsgálat az ejekciós frakció növekedését igazolta, 18%-ról 32%-ra. Orv Hetil. 2018; 159(13): 532–536.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsuzsanna Tóth, Edina Nagy-Baló, Attila Kertész, Marcell Clemens, Csaba Herczku, Diana Tint, Csaba Kun, István Édes, and Zoltán Csanádi

A pitvarfibrilláció transzkatéteres kezelésére számos rádiófrekvenciás hőablatión alapuló technikát dolgoztak ki az utóbbi 10 év során. Újabban a fagyasztással, a pulmonalis vénák krioballonos izolálásával elért eredmények a rádiófrekvenciás technikákéhoz hasonló hatékonyságot mutatnak az életet leginkább veszélyeztető szövődmények csökkenése mellett. Dolgozatunkban saját eredményeinkről számolunk be a mintegy egy év alatt végzett krioballon-ablatio alapján az első 55 betegen. Módszer: a beavatkozást panaszos, gyógyszerrefrakter, többnyire paroxysmalisan pitvarfibrilláló betegeken végeztük, akiknek lényeges szervi szívbaja nem volt. Minden esetben az összes pulmonalis véna felkeresésére és izolálására törekedtünk 28 mm átmérőjű, dupla falú ballonkatéter használatával, ami a pulmonalis vénaszájadék közelében felfújva a kerülete mentén a bal pitvari szövetet akár –70 Celsius-fokig hűtve megszünteti annak elektromos aktivitását. A beavatkozás alatt heparint, utána orális antikoagulánst alkalmaztunk. A fél éves utánkövetés során EKG-t, 24 órás EKG-Holtert és transztelefonos EKG-monitort használtunk a ritmus monitorozására. Eredmények: 55 betegen (18 nő; életkor 56±33,64 év) 192 pulmonalis véna közül 165 (86%) izolációját sikerült elérnünk a beavatkozás során. Valamennyi pulmonalis vénát 37 betegben (67%) sikerült izolálni. A beavatkozási idő 155,67±100,66 perc (átlag±SD), az átvilágítási idő 34,04±31,89 perc volt. A 6 hónapos utánkövetésnél 34 beteg közül 24-nél (70%) sikerült teljes aritmiamentességet (17 beteg) vagy a ritmuszavar szignifikáns csökkenését (7 beteg) elérnünk. Következtetések: kezdeti tapasztalataink alapján a krioballonos pulmonalis vénaizolálás a rádiófrekvenciás ablatiónál egyszerűbb módszer, ahhoz hasonló eredményességgel a pitvarfibrilláció kezelésére.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Kálmán Havasi, Anita Kalapos, Krisztina Berek, Péter Domsik, Gábor Kovács, Gábor Bogáts, István Hartyánszky, Erzsébet Kertész, Márta Katona, Katalin Rácz, Miklós Csanády, Tamás Forster, and Attila Nemes

Absztrakt

Köszönhetően az egyre tökéletesedő műtéti technikáknak és a technikai fejlődésnek, ma már sok, congenitalis szívbetegségben szenvedő egyén éri meg a felnőttkort. Ezeknek a betegeknek a jobb ellátása céljából egy regiszter összeállítása mellett döntöttek, amely jelenleg 2770 beteg 3043 műtéti beavatkozásának adatait tartalmazza, amelyeket közel 30-féle diagnózis miatt végeztek. Jelen tanulmány célja a regiszter-összeállítás okainak és alapjainak bemutatása. Orv. Hetil., 2015, 156(20), 794–800.

Restricted access