Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for

  • Author or Editor: István Kovács x
Clear All Modify Search

A Lisszaboni Folyamat első öt évét sokan sokféleképpen értékelték. Az értékelések közös eleme, hogy az eredmények elmaradtak az ambiciózus, valószínűleg irreális céloktól. Számos pesszimista értékelő odáig is elmegy, hogy magát a folyamat egészét elhibázottnak tartja, vitatja esetleg annak politikai jelentőségét is. Azok a lemondó értékelések, amelyek már a folyamat elején léggömbnek, a politika témakeresésének tekintették a lisszaboni elhatározásokat - különösen, ha a tagállamok kormányzati felelősei részéről hangzottak el - sajátos módon maguk is hozzájárultak az értékelések későbbi beigazolódásához. Az alábbiakban érvelésünk azt kívánja alátámasztani, hogy a Lisszaboni Program elhatározásai nem csupán racionálisak, hanem egyenesen szükségszerűek voltak. Mindez nem korlátoz bennünket abban, hogy a folyamat elhibázott elemeivel szembenézzünk, és reális prognózist fogalmazzunk meg a következőöt esztendősorán várható előrehaladásra vonatkozóan.

Restricted access

Az arcok felismerésének képessége alapvető észlelési funkció. A kísérletünk célja, hogy megvizsgáljuk, hogy a szenzoros memória alkalmas-e a nemi kategóriák (férfi/nő) kódolására, illetve a kategóriák közötti váltás észlelésére. Akérdést az eseményhez kötött potenciálok (EKP) módszerével vizsgáltuk, feladatfüggő kísérleti helyzetben. A különböző nemű arcingereket figyelt kakukktojás elrendezésben mutattuk be, azaz a ritka célingerek egy gyakori arcokból álló szekvenciában kerültek bemutatásra. A kísérleti személyek (n = 14) feladatát a ritka nemi kategóriába tartozó arcok azonosítása alkotta, melyet gombnyomással jeleztek (női vagy férfiarcok változó szekvenciája; a célingerek 20 százalékos valószínűséggel jelentek meg a szekvencián belül). Az adott nemen belül az egyes képeken ábrázolt személyek különbözőek voltak. Az N170 komponens megjelenése mellett — mely az arcfeldolgozás neurális korrelátumaként ismert — a ritkán bemutatott arcok negatívabb EKP-t váltottak ki, mint a gyakori arcok. A 300 ms csúcslatenciával jelentkező negatív különbséget vizuális eltérési negativitás (vEN) komponensként értelmeztük, mely a nemi kategóriák közötti váltás automatikus detekciójának idegi korrelátuma. Az alkalmazott kísérleti helyzetből adódott, hogy a célingerként bemutatott arcok előhívták a P3 komponens családot (frontális P3a∼290 ms csúcslatenciával és parietális P3b∼550 ms csúcslatenciával). A férfi és női célingerekkel kiváltott válaszok között nem találtunk különbséget. Az eredmények szerint az észlelő rendszer automatikusan kódolja a nemi kategóriák közötti változást (vEN). Ehhez ki kell alakítania a nemi kategóriák reprezentációját, mely előrejelzi a várható arcinger megjelenését. A P3 komponensek megjelenése igazolja a különböző figyelmi és perceptuális kategorizációs folyamatok jelenlétét, melyek már függetlenek az ingerek fizikai megjelenésétől. Összességében elmondható, hogy kísérletünkkel demonstráltuk az észlelő rendszer érzékenységét a nemi arcok diszkriminációs folyamataira.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Lóderer Zoltán, Kovács István, Kurán Gyula, Kovács Tamás and Nagy Attila

Absztrakt

Középkorú nőbeteget operáltunk osztályunkon lokálisan kiterjedt rectosigmoidealis tumor (GII,T4Nx) miatt. Rectosigmoidealis resectiót és a tumor hasfali propagációja következtében a hasfal partialis exstirpációját végeztük. Műtéti radikalitás: R0. A hasfalat 3 db egymással, a maradék hasfallal és distalisan a symphysisszel összevarrt Gore Mycromesh Plus hálóval, majd kétoldali m.rectus femoris musculocutan neurovascularis lebennyel rekonstruáltuk. Féléves kontroll során recidívát nem észleltünk, passage rendezett, betegünk jó általános állapotban van, hasfala jól tart, mindennapi feladatait képes jól ellátni.

Restricted access

This paper addresses the hottest potato of economics today, namely why the profession seems to have been lulled into a sense of false security in spite of flourishing economic models as well as subfield-knowledge in various disciplines? The embarrassing question of the Queen of England ‘why did nobody see the crisis of 2008 coming’ emblematically signalled the failure of the collective imagination of the entire profession to understand the system and its emerging patterns. The present paper can be seen therefore as a clarion call for grounding a shift towards an economics barded with the lessons learnt in complexity science in shaping modern governance.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Attila Keresztes, Gábor Kovács and István Fekete

DavidS. Gorfein, C__

Restricted access

A tanulmány az iskolai szervezeti kultúra vizsgálatát lehetővé tevő vizsgálati eszköz kidolgozásáról számol be. A munka ahhoz az átfogó iskolakutatáshoz kapcsolódik, amely az iskola mint speciális szervezet hatékonyságát vizsgálja, a szervezeti kultúra és ezen belül a szervezet változáshoz való viszonyának elemzése alapján. A tanulmányban először az iskolai szervezeti kultúra vizsgálatára kidolgozott kérdőívvel végzett elővizsgálat tapasztalatait mutatjuk be, majd az így kapott eredményeket a Quinn-féle „versengő értékek” modell kérdőíves vizsgálatának eredményeivel vetjük össze. Végül pedig arra teszünk kísérletet, hogy az iskolai szervezeti kultúra kérdőív által feltárt kultúra „értéktérképét” párhuzamba állítsuk az iskola kétpólusú alapmodelljével.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: András Antal, István Pósa, József Varga, Zoltán Kovács and Gábor Nagy

Absztrakt

A szerzők ismertetik a laparoszkópos appendectomia jelenlegi megítélését.

Bemutatják a klippes appendix csonk zárással egyszerűsített műtéti technikát.

Beszámolnak az első ötven műtétben szerzett kedvező tapasztalataikról. A műtéti technika az endolooposnál egyszerűbb, gyorsabb, az endoszkópos varrógépesnél lényegesen olcsóbb.

Az eredmények alapján az ismertetett endoszkópos műtétet a hagyományos appendectomia értékes alternatívájának tekintik.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors: Ágnes Bencze, Tamás Mészáros, István Borzsák, László Takács and Péter Kovács

Szilágyi János György: Pelasg ősök nyomában. Budapest 2002.; Horváth László: Az athéni Hypereidés (fordítás és tanulmányok). Budapest 2001.; K. W. Kierdorf: Römische Geschichtsschreibung der republikanischen Zeit. Heidelberg 2003.; Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest 2003-2004.; Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István. Budapest, Typotex Kiadó 2003.; Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception. Cambridge 2001.; Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Hrsg. Á. Szabó-E. Tóth. Libelli Archaeologici Ser. Nov. No. II. Ungarisches Nationalmuseum. Budapest 2003.;

Restricted access