Search Results

You are looking at 1 - 10 of 234 items for

  • Author or Editor: István László x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

In the 1990s detailed geologic exploration in the eastern part of Mórágy Hill (Hungary, southeastern Transdanubia) provided a great deal of new knowledge on stratigraphic features. Making use of and reinterpreting all available geologic data, our study gives an overview of the surface and subsurface extent of the Late Neogene and overlying Pleistocene beds, their stratigraphic position, thickness characteristics, as well as lithology, facies and age. We also cover in detail the stratigraphic position, accumulation type and age of the granite rubble, together with the Tengelic Red Clay Formation, previously unknown in the area. A theoretical section of the characteristics of the Paks Loess Formation is shown, based on the data of Mórágy Hill and the Tolna Hegyhát Hills, defining and describing its lithological units. Using the large number of accurately evaluated borehole sections in the region it could be proved that the Hungarian loess stratigraphy elaborated by the specialists of the Geographic Research Institute could be applied regionally in the Mórágy Hill area as well. Moreover, we offer a detailed classification of loess formations in the area, along with the description of their different horizons. The correlation of the specific horizons of sections allowed us to reveal local differences in formations. These deviations can be explained by one-time environmental differences brought about by local morphologic features and different degrees of exposure, or due to the effect of a more humid microenvironment, long-lasting soil development or slightly coarser parent rocks. On the other hand the absence of loess and/or paleosol horizons in some sections could have been the result of subsequent erosion. Concerning their genetic features, Pleistocene-Holocene fluvial, slide-affected, deluvial and proluvial deposits will be discussed separately.

Restricted access

Analyzing the strength behavior of wooden materials the stresses that cause failure can be determined only in case of uniaxial compression or tension and shear parallel to the grain according to Eurocode 5. The standard does not give any data for stress pairs that are not part of the above cases. In this study the strength failure of the wood with biaxial failure criteria is defined, so that the interaction of the stresses, being in special directions (parallel and perpendicular to the grain), could be considered. Possessing appropriate failure criterion it is possible to calculate non-defined cases and also to compare the results of the known basic cases to the results given by the biaxial criteria. The carried out analysis justifies the ability of the application of the Ashkenazi failure criterion for the strength analysis of wooden materials.

Restricted access

Modeling timber joints it is essential to know the stiffness of the connections. In some cases the prescriptions of the standards contain only general approach without considering significant effects. The presented paper analyzes the load-slip behavior of dowel-type timber joints. A computer calculation method is presented, which is able to take into account the geometrical and stiffness parameters as well as the different joint arrangements.

Restricted access

Timber joints are usually considered as perfectly pinned or stiff against rotation during the calculations of engineering timber structures. However the semi-rigid behavior the joints cannot be avoided in case of accurate calculations. In this paper the rotational stiffness and the full moment-rotational behavior of dowel-type timber joints were analyzed using computer algorithm validated by finite element analysis. Based on the numerical calculation and the experimental results the paper describes the influences of the joint geometry, the grain direction and the number and position of connectors on the moment-rotational behavior.

Restricted access
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: László Harsányi and István Sugár
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A PAVM izolált formája ritka, és csak kevés VATS (Video-Assisted Thoracoscopic Surgery) resectiós eset ismertetése található a szakirodalomban. Mivel klinikai viselkedése bizonytalan, folyamatos növekedése és súlyos szövődményei (paradox embolisatio, stroke, abscessus cerebri stb.) miatt a legkevésbé invazív, de még megfelelően radikális kezelési módszert kell választani. Az embolisatiós terápia magában rejti az inkomplett kezelés és a véletlenszerű szisztémás embolisatio kockázatát, ezért inkább sebészi kimetszés mérlegelendő. Betegek és módszerek: Három beteget mutatunk be, akiket tünetmentes pulmonalis kerekárnyék (SPN) miatt vettünk fel további kivizsgálás és kezelés céljából. Két esetben VATS-ékresectiót, egy esetben axillaris thoracotomiából segmentectomiát végeztünk. Eredmények: Szövődménymentes posztoperatív szak után a betegeket egy héten belül emittáltuk. Kiújulást nem észleltünk (követés: 7, 3, 1 év). Következtetés: Gondolni kell erre a kórképre is annak érdekében, hogy a szövődményeket megelőzhessük. Ezekben az esetekben parenchymakímélő technika – mint amilyen az ékresectio – a választandó módszer, ha lehetséges VATS.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A szintetikus kationok családjába tartozó „dizájner drog”, a metiléndioxi-pirovaleron gyakran használt pszichoaktív szer. Célkitűzés: A szerzők arra a kérdésre kerestek választ, hogyan hat a metiléndioxi-pirovaleron a vemhesség 8. és 14. napja között adva az utódegerek központi idegrendszerének fejlődésére és a viselkedésükre. Módszer: Nőstény egereket a vemhesség ezen időszakában 1×10 mg/ttkg metiléndioxi-pirovaleron-oldattal kezeltek subcutan, a kontrollcsoport fiziológiás sóoldatot kapott. Mérték az anyaállatok utódgondozási hajlandóságát, lokomotoros aktivitását és motoros koordinációját. Az utódokon a postnatalis 7. és 21. napon ugyanezeket a teszteket végezték el. Eredmények: Az anyaállatok utódgondozási hajlandósága csökkent. A lokomotoros aktivitási tesztben nem volt különbség a krónikusan kezelt állatok és a kontrollcsoport között. A motoros koordinációs teszt eredményei alapján a krónikusan kezelt állatok motoros koordinációja rosszabb volt. A metiléndioxi-pirovaleronnal krónikusan kezelt utódoknál a lokomotoros aktivitás csökkent. Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy a metiléndioxi-pirovaleron hátrányosan befolyásolja a központi idegrendszer neuronjainak integritását. Orv. Hetil., 2015, 156(30), 1221–1225.

Open access

A relatively new trend is the development of concentrator-type solar collectors and cells for the use in micro-concentrators. The geometry of these concentrators is simple, the reflexion surfaces or mirrors are usually flat-plate surfaces. The relations of radiation in the inner spaces of these collectors are complicated. The OSLO optical edition software can be used to study and simulate the light paths in the concentrator elements and resonators, using the laws of geometrical optics. Based on the results of study and simulation, a pilot collector was built for energetic testing. In the applied arrangement, the absorber surface was the heated tube itself and fitted exactly to the inlet concentration surfaces. By this way, the relation of the absorber surface and collecting surface was reduced to 0.25. Since the radiation losses decreased, the efficiency of the pilot collector was relatively high even at high outlet temperature conditions (50% at 50 °C outlet temperature and Δ T = 18 °C). The optical concentration of solar radiation energy is a possible way to increase the liquid heat transporter collector efficiency and the outlet temperature. Importance of air solar collectors is lower, but their application in some agricultural post-harvest processes (drying, desiccating) may be useful and profitable. A flat-plate-plate solar air collector was built and tested, with special absorber geometry and material. The results of tests are also shown in this study. The proved daily ΔT-asymmetry at both of pilot collectors is an important result for the practice. Practically it means that the afternoon hours are more favorable for the energy production than the morning hours. Since this effect probably exists in all types of solar collectors, the practice of horizontal direction of collectors needs modifying.

Restricted access

Ectopiás máj videothoracoscopos eltávolítása

Videothoracoscopic removal of ectopic liver

Magyar Sebészet
Authors: Pál Gehér, Árpád Füredi, and László István Kecskés

Absztrakt

Szerzők egy 14 éves leány mellkasában elhelyezkedő ectopiás máj esetét ismertetik. Az elváltozást ernyőfényképszűréssel fedezték fel, és műtéti eltávolítása történt. Az eset kapcsán rövid szakirodalmi áttekintés készült.

Restricted access