Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: István Mészáros x
  • All content x
Clear All Modify Search

The reason why the migration of healthcare professionals has not been described and analyzed yet in Hungary can obviously be found in the authenticity and the lack of this of the Hungarian society. There are several theoretical approaches to the migration processes. Each and every one of them analyzes and defines migration from a different point of view. Our goal was to find out the nature of the migration willingness and activity of Hungarian healthcare specialists. We intended to concentrate primarily on the sociological, cultural-anthropological and social-psychological aspects of this complex phenomenon. This sub-cultural phenomenon can be derived form numerous factors: (a) the family background of Hungarian healthcare specialists, (b) their typical, modal system of values when choosing a profession, (c) the fact that they are typically women, (d) the lack of former experience and knowledge of inspirations in mobility. At the Semmelweis University Faculty of Health Sciences we have already carried out several research projects and their synthesis might lead to the description of the migration trends of healthcare specialists. Four years ago, when we did a study about migration to work abroad, the number of those who predicted leaving the country for sure was the same as today. But the number of those who rejected the whole idea was far higher than nowadays. At that time 20% of healthcare specialists considered a career like this impossible, while now their number is less than 5%. When taking into consideration the fact that the recruiting processes are far more intensive and organized than they used to be, we can expect that a larger number of people can be convinced than ever before. However, the migration intentions are not definite, homogenous or final. The interventions, aiming to keep healthcare specialists in Hungary, still have a chance.

Restricted access
Society and Economy
Authors: Ádám Mészáros, András Tétényi, Bernadett Lehoczki, István Benczes, and István Magas
Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Diána Vonnák, István Sántha, Tünde Lőrinczi, Csaba Mészáros, Tünde Turai, and Csaba Mészáros
Restricted access

Közleményünkben egy olyan új kezdeményezésről számolunk be, amelynek tárgya egy nemzetek közötti BSc ápolóképzési program kidolgozása Transatlantic Curriculum in Nursing néven, amely elvezet az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban egyaránt érvényes úgynevezett kettős diploma kiadásához. A jelöltek – tanulmányaik sikeres teljesítése esetén – mind az európai, mind az amerikai partner diplomáját megkapják. A projekt célja kulturálisan kompetens, nemzetközi munkaerő képzése, az ápolóhallgatói csereprogram gyakorlatának fejlesztése, a kettős diploma modelljének kidolgozása földrajzi, politikai és kulturális határoktól függetlenül, valamint evidenciákon alapuló ápolási standardok terjesztése a mindennapi gyakorlatban. A programban részt vevő intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, Nazareth College (Rochester, NY, Egyesült Államok), Laurea University of Applied Sciences (Tikkurila, Finnország). A projekt keretében tervezett fontosabb tevékenységek: kölcsönös hallgató- és oktatócsere, közös tantervfejlesztés és képzési folyamat, közös standardok meghatározása. A program várható eredményei a következők: standardizált modell kidolgozása a nemzetközi ápolóképzési programok fejlesztésére, kivitelezésére vonatkozóan; az intézményi munkakultúra fejlesztése; nyelvi és szakmai kulturális készségek fejlesztése; új típusú ápoló szakemberek modelljének megteremtése, akik olyan szintű és irányú nemzetközi szakmai, kulturális és nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a globális programokban való részvételhez.

Open access
Antik Tanulmányok
Authors: Ágnes Bencze, Tamás Mészáros, István Borzsák, László Takács, and Péter Kovács

Szilágyi János György: Pelasg ősök nyomában. Budapest 2002.; Horváth László: Az athéni Hypereidés (fordítás és tanulmányok). Budapest 2001.; K. W. Kierdorf: Römische Geschichtsschreibung der republikanischen Zeit. Heidelberg 2003.; Michael von Albrecht: A római irodalom története, I-II. kötet. Ford. Tar Ibolya. Budapest 2003-2004.; Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában, Lénárd Sándor írásai a nyelvekről. Szerk. Siklós Péter és Terts István. Budapest, Typotex Kiadó 2003.; Richard F. Thomas: Virgil and the Augustan Reception. Cambridge 2001.; Bölcske. Römische Inschriften und Funde. Hrsg. Á. Szabó-E. Tóth. Libelli Archaeologici Ser. Nov. No. II. Ungarisches Nationalmuseum. Budapest 2003.;

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: István Csertő, Zsolt Péter Szabó, Noémi Zsuzsanna Mészáros, Ben R. Slugoski, and Tibor Pólya

Jelen tanulmány a kollektív bűntudat többdimenziós mérésére alkalmas Kollektív Bűntudat Skála (Collective Guilt Scale) magyar nyelvű adaptációját mutatja be. A Branscombe, Slugoski és Kappen (2004) által publikált eredeti, három alskálát tartalmazó skálát egy további alskálával kiegészítve egy négy alskálából álló, összesen húsz állítást tartalmazó kérdőívet adaptáltunk. A Kollektív Bűntudat Elfogadása alskála a saját csoport által elkövetett múltbeli igazságtalanságok nyomán átélt bűntudat mérésére szolgál; a Kollektív Bűntudat Elvárása alskála a külső csoportoktól elvárt bűntudat mértékét mutatja; a Csoport Felelősségrevonhatósága alskála a kollektív bűnösség elvével való egyetértés indikátora; végül a Saját Csoport Iránti Személyes Felelősség Elutasítása alskála a saját csoport által elkövetett igazságtalanságokért vállalt egyéni felelősség relatív hiányát mutatja. A feltáró és a megerősítő faktorelemzések eredményei szerint magyar mintán az eredeti négy alskálából az előbbi két alskála használható megbízhatóan. A diszkrimináns érvényességre vonatkozó eredmények a szakirodalommal összhangban azt mutatják, hogy az egyes alskálákon kapott pontszámok nem magyarázhatók a személyes bűntudatátélési hajlammal, a személyes önbecsüléssel és a jó benyomásra való törekvéssel. A konvergens érvényesség vizsgálata szintén a szakirodalom alapján várt összefüggéseket mutatta ki. A magyar nemzettel való azonosulás két módját tekintve, a kollektív bűntudat elfogadása a kötődéssel korrelál pozitívan, melyre a magyar csoport iránti kritikus lojalitás jellemző, míg a kollektív bűntudat külső csoportoktól való elvárása a magyarok felsőbbrendűségét hirdető glorifikációval mutat pozitív korrelációt. A kollektív bűntudat elvárása továbbá pozitívan korrelál a társas dominancia orientációval. Végül a magyar–szlovák csoportközi viszony kontextusában végzett vizsgálatunk demonstrálta, hogy a kollektív bűntudat elvárása pozitív prediktora a csoportközi konfliktus észlelt megoldatlanságának.

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: István Mészáros, József Mórocz, József Szlávi, László Nagy, Csaba Kató, László Tornóci, and Elek Stark

Study and Objectives: Nearly one third of patients with aortic dissection die outside an institute, mostly suddenly. The history of such non-hospitalized patients is not sufficiently known. Investigation of the natural history of non-hospitalized patients with acute aortic dissection, and reporting on the results. Design, Setting, and Participants: In a population of nearly 106,500 persons, we found 85 cases of aortic dissection (45 men and 40 women) during a period of 23 years from 1984 to 2006. They included 60 hospitalized (32 male and 28 female) and 25 non-hospitalized (13 male, 12 female) patients. Main Outcome Measures: Clinico-pathological analysis of the 25 non-hospitalized cases. Comparison between hospitalized and non-hospitalized cases and examination of their differences. Results: The incidence of the 25 non-hospitalized cases observed during 23 years was 1.02/100,000/year. These 25 patients were 38 to 80 years old, on average 63.1 years. The 13 male patients were 40 to 80 years old, on average 63.2 years and the 12 female patients were 38 to 75 years old with an average age of 63.0 years. The average age of non-hospitalized women was less by 10.7 years than the average age of 73.8 years of hospitalized women. The time of the fatalities was within one hour (sudden cardiac death) in 21 patients. Two patients died between 7–9 hours, and further two patients after 10 and 22 hours. The immediate causes of death were hemopericardium and hemothorax in 23 and 2 cases, respectively. Hypertension was a major predisposing factor in 23 cases. Syncope as the initial symptom of dissection and death was known in 14 cases. There were significant differences between non-hospitalized and hospitalized cases relating to death within one hour, syncope, Type II and distal dissections, external ruptures and the ‘silent period’. Sudden cardiac death caused by acute aortic dissection is an independent pathological phenomenon. Conclusion: Non-hospitalized aortic dissections constitute nearly one third of all cases. Their incidence can be reduced by careful treatment of the risk factors, particularly hypertension, prompt identification of the condition, and immediate referral to an appropriate institute.

Restricted access
Művészettörténeti Értesítő
Authors: Júlia Papp, Erika Kiss Erika, Szilárd Papp, Dániel Pócs, István Mészáros F., and Edit Szentesi

Summary

Knapp Éva-Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17–18. században. Balassi Kiadó, Budapest 2004, 270 oldal, 134 fekete-fehér illusztráció; P. Szalay Emőke: Debreceni ötvösség. Ethnica Kiadás, Debrecen 2001, 189 oldal, illusztrált; “A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515 között a dél-német és szász stílusösszefüggések szemszögéből”című PhD-értekezésének vitája; “Mátyás király hatalmi reprezentációja és Firenze az 1480-as években. A Didymus-corvina címlapjának értelmezése és a kódex helye a királyi könyvtár tematikájában”című PhD-értekezésének vitája; “Caylus gróf (1692–1765) és az »Egyiptomi, etruszk, görög, római és gall régiségek gyűjteménye (1752–1766)«”című PhD-értekezésének vitája; “Birodalmi patriotizmus és honi régiségek. Az egykorú osztrák hazafias történeti festészetről szóló írások Josef Hormayr lapjában (1810–1828). I. Kísérlet a hazafias történeti festészet megteremtésére az Osztrák Császárságban (1808–1813)”című PhD-értekezésének vitája;

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Szappanos, Katalin Mészáros, Zsolt Nagy, Annamária Kövesdi, István Likó, Emese Kiss, Miklós Tóth, and Attila Patócs

Absztrakt:

Az endogén glükokortikoidok az anyagcsere-folyamatok szabályozása mellett, immunmoduláns és immunszuppresszív hatásukon keresztül, kiemelt jelentőségűek a szövetszintű gyulladásos reakciókban. A szervezet endogén kortizolszabályozása kétféle mechanizmuson keresztül valósul meg. A szisztémás szabályozásért a hypothalamus-hypophysis-mellékvese tengely, míg a lokális, szövetspecifikus glükokortikoidszabályozásért a kortizol biológiai hatását közvetítő glükokortikoidreceptor, illetve a prereceptoriális szinten ható, a sejtek glükokortikoidellátását biztosító, 11β-hidroxi-szteroid-dehidrogenáz enzim felelős. A legújabb kutatási eredmények alapján a mellékvesén kívül egyéb szövetek is képesek biológiailag aktív kortikoszteroidok bioszintézisére, amelyek kiemelt jelentőségűek a szövetspecifikus glükokortikoidhatás szabályozásában. Az extraadrenalis kortikoszteroidok szintéziséhez szükséges enzimek jelenlétét napjainkig már igazolták a bőrben, a bélben és a thymusban, valamint jelenlétük feltételezhető a központi idegrendszerben, a cardiovascularis rendszerben és a tüdőben. A de novo szteroidszintézis szabályozásában az autokrin és a parakrin jelátviteli rendszeren keresztül megvalósuló lokális szabályozási hurkok feltételezhetők. Jelentőségük felmerül a szövetszintű homeosztázis fenntartásában és immunológiai folyamatok szabályozásában. Orv Hetil. 2018; 159(7): 260–268.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: István Mészáros, Ferenc Olasz, Enikő Kádár-Hürkecz, Ádám Bálint, Ákos Hornyák, Sándor Belák, and Zoltán Zádori

Feline enteric coronaviruses have three open reading frames (ORFs) in region 3 (3a, 3b, and 3c). All three ORFs were expressed with C-terminal eGFP and 3xFLAG tags in different cell lines and their localisation was determined. ORF 3a is predicted to contain DNA-binding and transcription activator domains, and it is localised in the nucleus and in the cytoplasm. ORF 3b is also predicted to contain DNA-binding and activator domains, and was found to localise in the mitochondrion. Besides that, in some of the non-infected and FIPV-infected cells nucleolar, perinuclear or nuclear membrane accumulation of the eGFP-tagged 3b was observed. The exact compartmental localisation of ORF 3c is yet to be determined. However, based on our co-localisation studies 3c does not seem to be localised in the ER-Golgi network, ERGIC or peroxisomes. The expression of 3c-eGFP is clearly cell type dependent, it is more stable in MARC 145 cells than in Fcwf-4 or CrFK cells, which might reflect in vivo stability differences of 3c in natural target cells (enterocytes vs. monocytes/macrophages).

Restricted access