Search Results

You are looking at 1 - 10 of 60 items for

  • Author or Editor: István Németh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Summary

The iconography of the Pool of Bethesda is studied in this paper, mainly on the basis of the Budapest painting, attributed to Joost Cornelisz Droochsloot.

Restricted access

Abstract

This study furnishes new data to the activities and to the collections of Marcell Nemes on sources kept in various Munich archives and in the Berlin Zentralarchiv. They concern mainly the period after 1920 as he lived in Munich.

Restricted access

Abstract

The paper examines how members of the “Cluj/Kolozsvár School” of composition, the disciples of Sigismund Toduţă, Gábor Jodál, Max Eisikovits and János Jagamas dealt with the influence of Bartók. One can find traces of Bartókian influence in the work of Transylvanian composers beginning from the 1950s, a series of hommage-compositions being written on the occasion of Bartók-anniversaries in 1965, 1970 and especially 1981. The last piece mentioned was composed in 1998. The paper focuses on the cases of five individual composers: Cornel Ţăranu, Ede Terényi, Péter Vermesy, György Orbán and Boldizsár Csíky. In addition to the analysis of certain compositions à la Bartók written by them, their declarations as well as the role of Ernő Lendvai's theories are taken into consideration. A distinction is made among (1) the arrangements of folk music melodies collected by Bartók, (2) the hommage-pieces containing quotations from Bartók's art music, and finally, (3) those longer or shorter periods in a composer's career in which Bartók's influence can be detected in a whole series of compositions.

Restricted access

Die bitonalen bzw. bimodalen Phänomene nehmen in den Klavierwerken Bartóks eine zentrale, jedoch bei weitem nicht ausschließliche Stelle ein. Die Identifizierung und die systematische Analyse der konkreten bimodalen bzw. bitonalen Stellen sowie die Theoretisierung der Bitonalität bzw. Bimodalität hat bisher zu äußerst divergierenden Ergebnissen geführt. Diese Studie betrachtet die als nichtmusikalische Primärquellen geltenden Äußerungen Bartóks, ferner beinhaltet einen Überblick der analytischen Bartók-Literatur. Ein Klassifikationsversuch der bitonalen-bimodalen Phänomene ist ausgearbeitet, die anhand qualitativer und quantitativer Merkmale eine umfassende Analyse bitonal-bimodaler Phänomene ermöglicht. Dem theoretischen Teil folgen fünf Analysen von Bartókschen Klavierwerken aus dem Zeitraum 1908-1926.

Restricted access
Művészettörténeti Értesítő
Authors:
Ernő Marosi
,
István Németh
,
István Bibó
, and
Árpád Mikó
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Sugár
,
Norbert Németh
, and
Attila Oláh
Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Furka
,
Norbert Németh
, and
Irén Mikó

Absztrakt

A sérült, de egyébként ép szerkezetű lép megtartására számos műtéti technika ismert. Ezek közül két módszer kidolgozása is kötődik a tanszékhez: az ölelkező varratsorral végzett lépresectio és a nagycseplesz kettőzetébe ültetett lépszeletkékkel végzett eljárás, az úgynevezett „lépkötény”-módszer, a lép-autotranszplantáció. Az elmúlt három évtizedben a műtéti technika kialakítását követően funkcionális és strukturális utánkövetéses vizsgálatok történtek egyre bővülő metodikai tárházzal: beleértve a széles körű laboratóriumi vizsgálatokat (hematológiai, haemostaseologiai, haemorheologiai, enzimológiai, rutin kémiai, immunológiai), képalkotó eljárásokat (hasi UH, scintigraphiai módszerek, SPECT, valamint az utóbbi években nano-SPECT/CT), morphologiai elemzéseket (hagyományos szövettani, immunhisztokémiai, elektronmikroszkópos vizsgálatok), valamint a haemopoeticus őssejtek szerepének vizsgálatát. E vizsgálatok főbb, jelző értékű eredményei a lép-autotranszplantáció létjogosultságát mutatták, hiszen a beültetett lépszeletkék újraereződés révén, remodellatiójuk és recolonisatiójuk után részben újra képesek biztosítani a lépfunkciókat. Ez pedig kritikus fontosságú a lép eltávolítását követő szövődmények (OPSI, DIC) elkerülésében. Jelen tanulmány a legfontosabb elveket és a különböző kísérletes modellek főbb következtetéseit foglalja össze.

Restricted access

Absztrakt

A haemorheologiai paraméterek, mint a teljes vér- és plasmaviszkozitás, a haematocrit, a fibrinogénkoncentráció, valamint a vörösvérsejtek microrheologiai tulajdonságai (vörösvérsejt-deformabilitás és -aggregatio) fontos szerepet játszanak a szöveti perfusio biztosításában. A keringés különböző szakaszain e haemorheologiai paraméterek változatos és egymásra kölcsönösen ható összefüggései nagyban meghatározzák a haemodynamicai tulajdonságokat is. A bármely okból megváltozott haemorheologiai status az érfalra kifejtett nyíróerőprofil megváltozása révén közvetlenül hat az endothelialis funkcióra, a mikrokeringés területén a vörösvérsejt-deformabilitásban és -aggregatióban bekövetkező romlás (rigidebb vörösvérsejtek jelenléte, illetve fokozott vörösvérsejt-aggregatio) lassítja a mikrokeringést. Sebészeti vonatkozású kutatásokban a különböző beavatkozásoknál szükségszerűen alkalmazott érleszorítások-felengedések ischaemia-reperfusiós következményekkel járnak, ami számos ponton hat a vörösvérsejtek tulajdonságaira: pH-, ozmolaritás- és laktátkoncentráció-változás, szabadgyök-reakció okozta károsodások, NO-hatások, mechanikus trauma. E folyamatok pontos feltárása, a változások reverzibilitás-irreverzibilitás határának megtalálása segíthet a szöveti perfusióban, a mikrokeringésben bekövetkező változások jobb megértésében, a megelőzési és terápiás vonatkozások, lehetőségek kidolgozásában. A kísérletes sebészet kihívásai kiterjednek ezenkívül a különböző mérőmódszerek összehasonlíthatósági kérdéseire, a kísérleti/laboratóriumi állatfajok közötti különbségek jobb megértésére, hogy az eredmények értékelhetősége biztonságosabb legyen, s hogy az eredeti, klinikai kérdésre keresett válasz is közelebb kerülhessen a hasznosíthatósághoz.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Péter Csathó
,
István Németh
,
Éva Bircsák
,
Zsuzsanna Földiné Németh
,
László Radimszky
, and
Tamás Németh
Restricted access