Search Results

You are looking at 1 - 10 of 65 items for

  • Author or Editor: István Sándor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Tamás Nótári: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana[Law,Religion and Rhetoric. Studia Mureniana]. Lectum Kiadó, Szeged, 2006. 322 pp.

Full access

The present study tries to summarise the role of company law in the codification process of civil law and commercial law. First, the study attempts to find the general features of the codification of company law summing up shortly the general history of company law. Later on the study describes the history of company law and commercial law in several Western-European countries. As a matter of fact the study deals with France, Italy, Spain, Portugal, Greece, Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Switzerland, England. The study tries to grasp the common characteristics of the legal development in the foregoing countries. The study also stresses the common features of the different forms of company and describes the way how the various forms of company were separated. The study pays high attention so the influence of company law on the development of civil law and commercial law. The study takes into consideration the comparative legal approach while describing the history of company law in the Western European countries.

Full access

Clod crushing is a principal problem with soils of high clay content. Therefore, there is a need for determining the conditions for clod breaking and clod crushing. The objective of the work was to develop a special purpose tool for single clod breaking both by rigid support of the clod and by a single clod supported by soil and to develop a machine for clod crushing. Furthermore, the purpose was to determine the relationship between the specific energy requirement for clod crushing in the function of soil plasticity and the soil moisture content by the means of the developed tool and machine. The main result of the experiments is summarized in a 3D diagram where the specific energy requirement for soil clod crushing is given in the function of the moisture content and the plasticity index for different clay soils.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Sándor Eckhardt and István Besznyák
Restricted access

A szerzők célja volt csecsemőkorban vizsgálni a veleszületett mitralisbillentyű-szűkület és -elégtelenség sebészi kezelését, valamint a komplett atrioventricularis septumdefektus (CAVD) teljes korrekciója során a mitralis billentyű kialakításának, pótlásának lehetőségét. Betegek: 2001 és 2007 között 82, egy évnél fiatalabb csecsemőn a korrekciós műtétet követően 7 betegben (5 hét–7 hónap, 3,5–5 kg) mitralis (bileaflet) műbillentyű korai beültetése vált szükségessé. A két műtét közti idő 0–7 nap, de a legkisebb csecsemőnél intenzív kezelés mellett 38 napot kellett várni az annulus feltágulására, hogy a legkisebb műbillentyű beültethető lehessen. A műbillentyűk típusa: 16 mm-es Carbomedics 2, 16 mm-es ATS 3, 17 mm-es Sorin 1, 19 mm-es Sorin 1. Congenitalis mitralis stenosis, illetve insufficientia miatt 2-2 csecsemőbe kellett 16 mm-es ATS billentyűt beültetni. Eredmény: 30 napos mortalitás 0. Egy-egy csecsemő a 46., illetve a 71. posztoperatív napon szepszisben meghalt. 1–6 (átlag 3) éves utánkövetés: 1 betegben kellett pannust eltávolítani, a betegek panaszmentesek. Az antikoaguláns terápia helyes beállítása nehézséget jelentett. Összefoglalás: Congenitalis mitralis stenosis és elégtelenség, valamint a CAVD sebészi korrekciója már kis súlyú újszülötteken is sikerrel elvégezhető. Kedvezőtlen anatómiai helyzetben a mitralis billentyű kialakításának lehetetlensége esetén csak a műbillentyű-beültetés a megoldás. Ez kilátástalannak tűnő helyzetben (kis mitralis annulus) is elvégezhető jó eredménnyel. (Tudomásunk szerint 3500 g súlyú betegünk a legkisebb, sikeresen operált eset.) Ezt igazolják eseteink korai és középtávú eredményei.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: István Hartyánszky, Sándor Varga, István Hartyánszky, and Gábor Bogáts

Absztrakt:

A veleszületett szívhibák sebészi kezelése a technika fejlődésével folyamatosan változik. Az egyik legegyszerűbb, legközismertebb fejlődési rendellenesség a coarctatio aortae. A szerzők az elmúlt évtizedek során alkalmazott műtéti megoldásokat (’end-to-end’ anasztomózis, foltplasztikák, interpositumok), a műtéti lehetőségeket mutatják be, hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján ismertetik a különböző megoldások eredményeit, előnyeit, hátrányait. Nagy sebészi kihívást jelent az újszülöttkori súlyos aorta-hypoplasiával járó eseteknek, a későbbiekben a kialakuló restenosisoknak és az esetleges szövődményeknek (aneurysmák, dissectiók) a megoldása. A coarctatio aortae megoldásai még napjainkban is nehézségeket, sebészi kihívást jelentenek, hiszen ezeknek mások a megoldásai csecsemőkben és nagyobb gyermekekben, illetve felnőttkorban. Itt már sokszor kell alkalmazni a katéterintervenciós megoldásokat is, melyek helyes időzítése még napjainkban is nagy kihívást jelent. Orv Hetil. 2020; 161(21): 861–866.

Open access

Takeuchi-műtét, egy ritka szívműtét első sikeres hazai alkalmazása

Surgical management of anomalous origin of the left coronary artery from the main pulmonary artery with Takeuchi procedure

Magyar Sebészet
Authors: István Hartyánszky, Krisztina Kádár, Sándor Mihályi, and Edgár Székely

Absztrakt

Az arteria pulmonalis törzsből eredő bal arteria coronaria ritka fejlődési rendellenesség, amely a súlyos balkamra elégtelenség miatt, kezeletlenül csecsemőkorban 85%-os halálozással jár. Sebészi kezelésének módozatait illetően a kórosan eredő ér lekötését, (esetleg kiegészítve az arteria subclavia – bal arteria coronaria bypass készitésével), a bal coronaria szájadék aortába történő implantálása váltotta fel. Egy 20 hónapos kisded esetét ismertetik, akinél a coronaria szájadék átültetése technikai okok miatt nem volt lehetséges, ezért azt az aorto-pulmonalis fenestratio és arteria pulmonalis törzsben kialakított tunel készítésével kapcsolták az aortához. A műtét sikerét a jó korai eredmények igazolják. Ez az első sikeres Takeuchi-műtét hazánkban.

Restricted access

Közleményünkben egy olyan új kezdeményezésről számolunk be, amelynek tárgya egy nemzetek közötti BSc ápolóképzési program kidolgozása Transatlantic Curriculum in Nursing néven, amely elvezet az Európában és az Amerikai Egyesült Államokban egyaránt érvényes úgynevezett kettős diploma kiadásához. A jelöltek – tanulmányaik sikeres teljesítése esetén – mind az európai, mind az amerikai partner diplomáját megkapják. A projekt célja kulturálisan kompetens, nemzetközi munkaerő képzése, az ápolóhallgatói csereprogram gyakorlatának fejlesztése, a kettős diploma modelljének kidolgozása földrajzi, politikai és kulturális határoktól függetlenül, valamint evidenciákon alapuló ápolási standardok terjesztése a mindennapi gyakorlatban. A programban részt vevő intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara, Nazareth College (Rochester, NY, Egyesült Államok), Laurea University of Applied Sciences (Tikkurila, Finnország). A projekt keretében tervezett fontosabb tevékenységek: kölcsönös hallgató- és oktatócsere, közös tantervfejlesztés és képzési folyamat, közös standardok meghatározása. A program várható eredményei a következők: standardizált modell kidolgozása a nemzetközi ápolóképzési programok fejlesztésére, kivitelezésére vonatkozóan; az intézményi munkakultúra fejlesztése; nyelvi és szakmai kulturális készségek fejlesztése; új típusú ápoló szakemberek modelljének megteremtése, akik olyan szintű és irányú nemzetközi szakmai, kulturális és nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek szükségesek a globális programokban való részvételhez.

Open access