Search Results

You are looking at 1 - 10 of 61 items for

  • Author or Editor: Istvan Molnar x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The main goal of simulation optimisation problem-solving process is minimising overall resources (time, money, human and technical resources), while maximising the overall information (e.g. system behaviour, sensitivity, optimal solutions) obtained in the process. The present paper gives a broad overview of the field of interest and describes new, integrative approaches for simulation and optimisation problems, using the achievements of different scientific areas.

Restricted access

We class among the Calvinist writers, who are treated in detail by the volumes of the new great polish literary history. Calvinists as a religious minority had relatively many belletrists in the 16–17th centuries: M. Bielski, A. Frycz Modrzewski, M. Rej, D. Naborowski as well as Anonim-Protestant, J. Cedrowski, S. Dunin Karwicki, J. Rybiński, A. Trzecieski Jr. P. Hulka-Laskowski was the only significant Calvinist writer in the 20th century.

Restricted access

The Benedictine abbey of Kaposszentjakab (Zselicszentjakab) was founded in 1061. Its remains were excavated by Emese Nagy in 1960–1966. Although the reconstruction of the abbey church has since long intrigued research, it is still uncertain whether the earliest abbey church had an axial or a central structure. The new excavations in 2013–2014 unearthed sections of the foundations of a church built prior to the abbey’s foundation. The remains of this early church were incorporated into the new building. The church was rebuilt during the Gothic period, when it received a vaulting.

Restricted access

The paper presents the first stage of a pilot project, which aims to introduce m-learning in mechanical engineering education. Basic concepts and technological considerations are discussed first, together with presentation of technical solutions for an m-learning system. We use some basic assumptions and make fundamental decisions related to the applied educational methodology and the hardware, software and network solutions. While selecting state-of-the-art hardware (HP iPAQ Pocket PC), we choose generally applicable and available software solutions.  We also describe the specific, but highly generalised m-learning environment and its elements. The conversion of educational materials, and especially the application of subject-specific media, is discussed later in detail. We devote special attention to and show how simulation models can be applied in course materials in m-learning environments. The applied software solutions provide flexibility and long-term applicability, despite the rapidly changing technical environment.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
István Böröcz
and
Péter Molnár

A szerzők ismertetik a Magyarországon 2007 óta internetalapon működő Magyar Protézis Regisztert. Jelenleg a protézisbeültetéssel foglalkozó hazai osztályok mindegyike regisztrált a rendszerbe, tehát lehetőség van az adatok bevitelére, ami sajnálatos módon messze nem éri el a 100%-ot. Ez nagyon fontos lenne, mivel nemzetközi fórumon csak közel 100%-os adatbevitel esetén lehetséges az eredményekkel megjelenni. Eddig 51 387 eset került rögzítésre a rendszerben. Az adatlapok kitöltés után menthetők, és az adatokat több szempont szerint lehet elemezni, összefüggéseket vizsgálni, és ezeket grafikusan megjeleníteni. Ez lehetőséget teremt, hogy adatokat nyerjünk a protézisek túléléséről, a műtétekről és a szövődményekről. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 761–763.

Restricted access

The aims of the study were the optimisation of genomic in situ hybridization (GISH) and the use of a GAA satellite sequences as a fluorescence in situ hybridization (FISH) probe to discriminate Aegilops biuncialis and wheat chromosomes. The application of genomic DNA from the diploid progenitors, Ae. umbellulata and Ae. comosa , as a probe with a blocking ratio of 1:200 resulted in the clear visualization of Ae. biuncialis chromosomes. Based on the strong hybridization signals of the PCR-amplified GAA satellite sequences it was possible to identify chromosomes 1U, 2U, 4U and 5U of Ae. umbellulata . The improved GISH and GAA idiogram presented here allow the Ae. biuncialis chromatin to be traced in more detail during chromosome-mediated gene transfer to wheat.

Restricted access

Literary evolution in Hungary and Poland has had very much in common since the very beginning up to the present, but the division into epochs within each national literature has always been considerably different. Political changes played an important part in distinguishing various epochs of Hungarian literary history in the scholarship. Certain scholars combine the historical periods with literary movements or with spiritual movements. In Polish and Slovenian periodization literary movements dominate. The term Enlightenment and Positivism are also current. The latter corresponds to Realism and Naturalism in Hungarian and Slovenian criticism. The period between 1918-1939 does not have a common name in Hungary and Poland, whereas it is referred to as Expressionism and Social Realism in Slovenia. The comparative periodization of literatures in East-Central Europe can make literary scholars' views more exact in cases when opinions differ in stating time limits for different periods. Such a comparison may contribute to a more thorough understanding of the “phase delays” that may have occured between these literatures.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Gerlinger
,
Krisztián Molnár
,
Nelli Nepp
,
István Tóth
,
Tamás Tóth
,
István Szanyi
,
Péter Bakó
, and
István Pap

Absztrakt:

Bevezetés: A subtotalis petrosectomia (STP) évtizedek óta ismert, de túlzott radikalitása és a hallásra gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt a közelmúltig szinte feledésbe merült műtét a fülsebészet és az agyalapi sebészet határán. Az elmúlt évtizedben ez a beavatkozás számos előnye, valamint az új hallásrehabilitációs módszerekkel való kombinálhatósága miatt újra előtérbe került, hiszen számos problémás, a középfület érintő megbetegedésre nyújt végleges megoldást. Célkitűzés: Retrospektív klinikai tanulmányunkban a STP eredményességére kívántuk felhívni a figyelmet, hazai beteganyagon első alkalommal elemezve a műtét eredményességét, közreadva eddigi tapasztalainkat. Módszer: 44 betegünkön elvégzett 45 műtét adatait dolgoztuk fel. A sokrétű műtéti indikáció bemutatása mellett áttekintjük a műtét egyes lépéseit, elemezzük az audiológiai eredményeket – kitérve a különféle hallásrehabilitációs módszerekre is –, s elemezzük az előfordult komplikációkat is. Eredményeinket a nemzetközi szakirodalom tükrében is górcső alá vesszük. Eredmények: 44 betegünk közül 23 volt nő, 21 férfi. A betegek átlagéletkora 44,6 ± 20,5 év volt, átlagos követési idejük pedig 23 ± 16 hónap. Betegeink közül 25 (57%) korábban legalább két sikertelen fülműtéten esett át, 6 beteg (14%) a műtétet megelőzően már siket volt. A leggyakoribb indikáció a krónikus cholesteatomás otitis media volt. 13 betegen 14 cochlearis implantációt (23%) végeztünk, ezenfelül 6 alkalommal csontvezetéses implantátumot (BAHA) (14%) helyeztünk be; 2 betegnél (5%) kerekablak-VSB (Vibrant Soundbridge)-implantációra került sor. Komplikáció 11 betegünknél jelentkezett, ezek közül a leggyakrabban a liquorfistula (5 eset, 1%) és a sebszétválás (3 eset, 7%) fordult elő. Az audiológiai eredmények feldolgozására 3 betegünk adatai álltak rendelkezésre. Következtetés: A STP rendkívül hasznos műtéti megoldás számos, korábban jelentős problémát okozó fülészeti kórképben. Egyre növekvő népszerűségének hátterében az áll, hogy kombinálható számos modern, új hallásrehabilitációs módszerrel. Orv Hetil. 2020; 161(14): 544–553.

Open access

A DNS epigenetikai változásai és vizsgálati módszerei

Epigenetic changes of DNA and their research methods

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsuzsanna Németh
,
István Takács
, and
Béla Molnár

A humán DNS hordozza az emberi szervezet felépítéséhez és működéséhez szükséges összes információt, a legtöbb betegség kialakulása azonban elsődlegesen mégsem a genetikai anyagban rögzített információ változásának következménye. A mutációk például csak a daganatok 5–10%-ában közvetlen okai a betegség kialakulásának. A nukleotidszintű genetikai eltérések és strukturális variációk mellett a kromatin térbeli formaváltozása is hozzájárul a fenotípus kialakulásához a génátíródás, illetve a jelátviteli utak módosításán keresztül. Az emberi DNS epigenetikai szabályozás révén folyamatos átrendeződésen megy át. Ilyenkor a DNS nukleotidszekvenciája, információtartalma nem változik, hanem a szabályozó vagy kódoló régió válik aktívvá vagy inaktívvá a mindenkori fiziológiás szükségleteknek, életkori sajátosságoknak megfelelően. A DNS-nek ezt a szabályozott átrendeződését „remodeling”-nek hívjuk. Ennek célja, hogy a sejtekben mindig az aktuális működést biztosító fehérjéknek megfelelő génszakaszok íródjanak át. Ez a működés azonban az életkor előrehaladtával veszít hatékonyságából, és sok betegség kialakulása éppen az epigenetikai szabályozás egyensúlyának megbomlására vezethető vissza. Az epigenetikai változások vizsgálatára és mérésére több olyan régi és új elképzelés, illetve módszer van, melyek diagnosztikus alkalmazása segítséget adhat a betegségek korai előrejelzésében. Összefoglaló cikkünk az epigenetikai szabályozás sokrétűségét kívánja bemutatni, rávilágítva egyes központi molekulák, hormonok szerepére az öregedésben és az azzal összefüggő betegségek létrejöttében. Emellett a legújabb epigenetikai vizsgálómódszerek – úgymint a kromatin-immunprecipitáció (ChIP), a nyitott kromatinrészek feltérképezése, a metiláltsági szint vizsgálata – lényegét is ismerteti, melyek alkalmasak lehetnek a közeljövőben diagnosztikus módszerek kidolgozására is. Orv Hetil. 2022; 163(34): 1334–1344.

Open access

Elméleti háttér: Az egyre javuló orvosi ellátás, a gyerekkori onkológiai betegek túlélési arányának növekedése ellenére a trauma következményei a kezelések befejezését követően is még éveken keresztül fennmaradhatnak, befolyásolva a mindennapi adaptációt, szociális kapcsolatok alakulását. A megterhelő életeseményre adott reakciókat, a hosszabb távú pszichoszociális alkalmazkodást a támogató társas környezeten túl nagymértékben befolyásolja a gyermek életkora és a kognitív érettsége. Cél: Vizsgálatunk célja a nyolcéves kor alatt és nyolcéves kor feletti életkorban elszenvedett onkológiai betegség felnőttkori társas kapcsolatokra és értelmező sémákra gyakorolt hatásainak elemzése. Vizsgálati mintánk gyermekkori onkológiai betegséget túlélő felnőttekből (N = 59), míg a kontrollcsoport (N = 53) gyermekkori krónikus betegségben nem szenvedő, a túlélőkhöz hasonló életkorú felnőttekből állt. Módszerek: A vizsgált személyek kognitív séma, megküzdési mód, társkapcsolati, szorongás, depresszió, valamint traumatizációs jellemzőinek felmérése az alábbi eszközökkel történt: Young-féle Séma Kérdőív, EMBU (Neveltetésem Emlékei Kérdőív), Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőív, COPE (Megküzdés Kérdőív), Kórházi Szorongás és Depresszió Skála, Poszttraumás Stressz Skála. Eredmények: Eredményeink szerint a nyolcévesnél idősebb korban diagnosztizált felnőtt túlélők és egészséges kontrollszemélyek között sem a nők, sem a férfiak vonatkozásában nincs a vizsgált paraméterekben különbség. A nyolcévesnél fiatalabb korban kezelt felnőtt nők gyakrabban folyamodnak passzív megküzdési stratégiához, továbbá olyan különféle maladaptív sémák alkalmazásához, mint a fokozott szeparációs érzés, korlátozott autonómia, függőség és aggodalmaskodás. Következtetések: Eredményeink hangsúlyozzák a kora gyermekkorban onkológiai betegségben szenvedő lányok esetén a pszichoszociális ellátás fontosságát, különösen a felnőttkori kapcsolati problémák megelőzésére való tekintettel. A későbbi gondozás során fokozott figyelmet kell fordítani a problémamegoldás aktív formáinak támogatására, az elszakítottságérzés csillapítására, az autonómia erősítésére, a független motivációkból származó cselekedetek támogatására és az aggodalmaskodás enyhítésére.

Restricted access