Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Jácint Farkas x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szimbiotikus embertől az egzisztenciálisan fogyatékos emberig +

From Symbiotic Human to Existentially Disabled Human

Educatio
Author:
Jácint Farkas

Összefoglaló. A folyamatban lévő kutatás a fogyatékosság és az akadálymentesség közismert fogalomtársításait egy többdimenziós filozófiai hálóba szőve, a tér, a lét és az idő minden irányába igyekszik kiterjeszteni és neutralizálni. Mindezt azért tartjuk fontosnak és a társadalmunkra nézve hasznosnak, mert a tudományos és a köznapi diskurzusokban használva, a fenti fogalompárhoz kapcsolódó értelmezési módok, az esetek túlnyomó többségében, negatív konnotációt kapnak.

Summary. This paper extends and neutralizes the widely-known connotations of disability and accessibility towards all the directions of space, existence and time. This is considered as important and useful for our society because the interpretations related to these terms carry negative implications in the majority of cases in scientific and everyday discourses.

Open access