Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: János Antal x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Etikai érvekkel nem tartható álláspont az álműtétnek mint klinikai, vizsgálati, kontrollcsoportnak a kategorikus elutasítása.

A bevezetés előtt álló, új sebészeti eljárás esetében az evidencián alapuló orvoslás alapelveinek alkalmazásával kell eldönteni, hogy az adott invazív technika rendelkezik-e a megfelelő, tudományos bizonyítékokkal, valamint azt is, hogy az új, invazív eljárás objektív megítéléséhez az álműtétes csoport vagy más viszonyítási alap fogadható-e el. Az álműtéti csoporttal végzett klinikai vizsgálatok szakmai szükségszerűsége és orvosszakmai, etikai elfogadhatósága mindig eseti döntést igényel.

Az (álműtéttel) kontrollált sebészeti beavatkozás kockázatának megítélésekor mérlegre kell tennünk azt is, hogy mi a következménye annak, ha nem végzünk a szakmai szabályai szerinti, kontrollált vizsgálatot az invazív beavatkozás hatásosságának és biztonságosságának megállapítására.

Közös nevezőre lehet és kell hozni két alapvetően fontos orvosi feladatot: az egyén gyógyítását, valamint a közösség igényét a bizonyított, hatásos és biztonságos eljárásokra.

Restricted access

Absztrakt

A gyógyszerfejlesztés humán, klinikai vizsgálati módszertanának folyamatos fejlődése igényli azon új módszerek áttekintését, amelyeket összefoglalóan adaptív klinikai vizsgálati technikáknak nevezünk. Ezen metodikákat járja körbe a cikk klinikai, metodológiai oldalról. Orv. Hetil., 2015, 156(48), 1949–1955.

Restricted access

Absztrakt

A sebészeti szakma világszerte lépéshátrányban van a klasszikus gyógyszerfejlesztéshez képest az új eljárások bevezetésével kapcsolatos szakmai és etikai kérdésekre adott válaszadásban. Az invazív eljárások megítéléséért felelős szakemberek nagy kihívással küzdenek, amikor meg kell felelniük a bizonyítékon alapuló orvostudományi kutatás követelményeinek, valamint az erőforrás allokációért felelős szervezetek felvetéseire. Az álműtétes kar a kontrollcsoportos kísérletes sebészi orvostechnikai vizsgálatok egyik kevésbé ismert módszere. Korábban klinikai vizsgálatokban csak alkalmanként kapott szerepet; napjainkban azonban egyre többen vetik fel rendszeres alkalmazhatóságának kérdését is. Az álműtét alkalmazhatóságának végiggondolása segít kidolgozni egyéb, sebészeti orvostechnikai kutatási problémákat, döntéseket.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Antal and Attila Timár

A transzlációs medicina az utóbbi évtizedben kialakult tudományág, amely a közeljövő meghatározó szemléletmódja lesz a gyógyszeripari kutatásban és fejlesztésben, felöleli a kezdeti számítógépes, majd laboratóriumi kutatástól, a fejlesztésnek a preklinikai és klinikai (humán) szakaszán át, a gyógyító eljárás beépülését a terápiába és annak folyamatos követését a mindennapi gyakorlatban. A szerzők célja ezzel a betekintéssel az volt, hogy a maguk szerény módján megpróbálják röviden összefoglalni ennek a kifejlődő új megközelítésnek az alapjait, jelenét és talán jövőjét, felhívják a figyelmet az előtte álló kihívásokra, feladatokra, és rávilágítsanak néhány ígéretes megoldásra, lehetőségre, trendre, modellfejlesztésre és -alkalmazásra. Orv. Hetil., 2011, 152, 1894–1902.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: János Kappelmayer, Csaba Antal and Zsuzsanna Bereczky

A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság több mint egyévnyi előkészítő munka után elindít egy internetes vizsgálati regisztert, amelynek célja az, hogy a klinikus és laboros kollégák megtalálják azon speciális in vitro laboratóriumi vizsgálati lehetőségeket, amelyek segítségével a komoly diagnosztikai problémákat jelentő eseteket ki lehet vizsgálni. Ennek alapja egy SQL adatbázis, amit „admin” felületről lehet menedzselni. A különböző vizsgálati terület színek szerinti kiválasztása egy-egy szűrőt jelent az adatbázisban. Az adott területen belül egyszerűen és gyorsan megtalálhatjuk a kérdéses tesztet, vizsgálat vagy diagnózis szerinti listázással, illetve kereséssel, ahol a relációs lekérdezések PHP segítségével valósulnak meg. A regiszter kialakításánál előzetes egyeztetések során az alábbi alapelvek kerültek kialakításra: a vizsgálati regiszterben nem találhatók meg alapvető laboratóriumi vizsgálatok (például protrombinidő, bilirubinmeghatározás) és a megnevezett speciális témakörökben sem kerül feltüntetésre valamennyi fajta vizsgálat. Ennek oka az, hogy bizonyos vizsgálatokat blokkban vagy panelben érdemes csak felvinni, idetartozik például a CD-markerek meghatározása vagy az immunfixáció végzése, ezt megelőző fehérjeelektroforézissel. De nem szerepeltethető önállóan antitrombin III-aktivitás sem, csak komplex thrombophiliakivizsgálás részeként, vagy FSH- és LH-meghatározás is csak az infertilitás teljes kivizsgálásának részeként tüntethető fel. A vizsgálati regisztert login és password megadásával valamennyi kolléga számára elérhetővé kívánjuk tenni. Orv. Hetil., 2011, 152, 2056–2062.

Restricted access

In this paper we present thin layer chromatographic methods suitable for determination of bioactive guanidinium compounds, saturated antibiotics with UV absorbance only in the extremely short wavelength region, below 200 nm. For elimination of disturbing impurities, arising mostly from binding agents in the precoated silica gel plates, an efficient prewashing method with methanol-formic acid, 50:50 ( v/v ) was used. In this way a smooth and straight baseline was obtained in the region of measurement even if polar mobile phases had been used. Of the compounds investigated, special attention was devoted to primycin, a macrolide antibiotic agent. Owing to the complexity of this antibiotic good separation has been a real challenge. An efficient separation system, suitable for both the quality control of the end product and for monitoring the efficiency of isolation from the fermentation liquor, has been established. Further compounds containing guanidinium groups, for example streptomycin, dihydrostreptomycin, arginine, and protected arginine have also been investigated. The peaks obtained by direct evaluation were checked by a modified version of the well known Sakaguchi reaction, a selective reaction for the identification of compounds containing guanidinium groups.

Restricted access

Postmortem examination of the carcass of an approximately 10-year-old male Red-eared slider ( Trachemys scripta elegans ) was performed. The thyroid gland was enlarged, showed follicular structure, and shifted the base of the heart caudally. Histology revealed differently shaped and sized follicles in the thyroid gland. Based on the macroscopic appearance and histopathological changes of the thyroid gland, the pathological process was established as a papillary-cystic carcinoma. Neoplasia of the endocrine organs, especially of the thyroid gland, is rare in reptiles. The current case seems to be the first report of thyroid carcinoma in a Red-eared slider.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors: Balázs Erdélyi, Antal Szabó, László Birincsik, Gábor Seres, János Salát, József Ivanics and Attila Kónya

TLC methods have been developed for monitoring microbial enantioselective reduction and regioselective oxidation. The work discussed in this paper focused on preparation of aromatic chiral alcohols by bioreduction of their respective acetone derivatives by biocatalysis using yeast strains in medium containing added resin. A simple method and suitable device were developed for sampling from such heterogeneous fermentation media. Methods and chromatograms are presented for quantitation by TLC and for enantiomer ratio determination by HPLC. With regard to oxidation procedures, a TLC method was established for monitoring compactin hydroxylation during fermentation processes — as a representative example. Improvement of the method and use of HPTLC plates resulted in high resolution and separation capacity equal to that of the HPLC method. By means of the method by-products usually formed as minor components in the biotransformation could also be detected. Repeated clogging of the HPLC column as a result of impurities usually present in considerable amounts in fermentation samples is another reason for using TLC for analysis of microbial media.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Regina Lukács, Miklós Resch, András Papp, Antal Szabó, Ágnes Borbándy, Hanna Menkens, Huba Kiss and János Németh

Bevezetés: Az exsudativ időskori maculadegeneráció kezelésére alkalmazott intravitrealis ranibizumabinjekcióval szerzett eddigi tapasztalatok kedvezőek. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki az intravitrealis ranibizumabterápia kétéves/hosszú távú funkcionális és anatómiai eredményeinek felmérését. Módszer: Egycentrumú prospektív vizsgálatban 46 beteg (átlagéletkor: 75±9,1 év) adatait dolgozták fel. A kezelési protokoll szerint a betegek az első három hónapban havonta kaptak 0,5 mg ranibizumabinjekciót, majd szükség szerint (pro re nata). A legjobb korrigált visus, illetve a centrális retinavastagság változását követték. Eredmények: A legjobb korrigált látóélesség változása a követési idő végére sem a kezelés előtti értékhez képest (p = 0,760), sem az első év végi eredményhez képest nem volt statisztikailag szignifikáns (p = 0,154). A centrális retinavastagság a kiindulási értékhez képest szignifikánsan csökkent (p = 0,000001), az első év végi értékhez képest nem volt szignifikáns a változás (p = 0,875). Következtetések: Nedves típusú maculadegenerációban szenvedő betegeknél pro re nata protokoll szerinti intravitrealis ranibizumabkezeléssel hosszú távon a látóélesség stabil marad, az exsudatio hatékonyan csökkenthető Orv. Hetil., 2013, 154(45), 1790–1797.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Miklós Szendrői, János Kiss, Tamás Perlaky, Imre Antal, Krisztián Szalay and Attila Szendrői

Absztrakt:

Rákregiszterek statisztikái szerint míg a rák incidenciája az elmúlt évtizedben is folyamatosan nőtt, az újabb hatásos multimodalitású kezelések eredményeképpen a mortalitása alig emelkedett. Összefoglaló közleményünk célja annak bemutatása, hogy újabb irodalmi adatok alapján hogyan változott a csontmetasztázisos betegek túlélése, milyen prognosztikai faktorok befolyásolják a betegek esélyeit. A jobb eredmények aktívabb sebészi beavatkozást eredményeztek a végtagi és a csigolyaáttétek kezelésében egyaránt. Bemutatjuk a sebészi rekonstrukciós eljárások algoritmusát, tárgyaljuk a különböző megoldások előnyeit, hátrányait, szövődményeit. Megállapítható, hogy a patológiás/fenyegető patológiás törésektől eltekintve nem a sebészi az első körben választandó eljárás, és ez is rendszerint palliatív céllal történik. Célja, hogy a beteg fájdalmait csökkentsük, mobilitását visszaadjuk, életminőségét javítsuk, lehetőleg olyan kevéssé megterhelő eljárásokkal (minimálisan invazív), amelyek gyors rehabilitációt tesznek lehetővé, és a beteg élete végéig kitartanak. Optimális esetben, körülbelül 10–15%-ban, lehetőség van a metasztázis kuratív eltávolítására is, biztatóak a jobb túlélési eredmények. Orv Hetil. 2017; 158(40): 1563–1569.

Open access