Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: János György Szilágyi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Két eddig közöletlen terrakotta szobor a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményében a Fekete-tenger partján fekvő Kallatisból, a mai Mangaliából származik. Részletes elemzésük alapján a Kr. e. 2. század második felére - az 1. század első negyedére keltezhetők. A helyi terrakottaműhelyek történetének áttekintése a 4. századi kezdetektől azt mutatja, hogy a Római Birodalomba való integrálást befejező, a Kr. e. 1. század közepére keltezhető feliraton fennmaradt szerződést megelőző másfél száz évben virágzott a helyi produkció, és egyik fő eszköze volt a görög és nem görög lakosság közti kulturális különbségek kiegyenlítésének. A Szépművészeti Múzeum Antik gyűjteményében őrzött terrakotta fej bemutatása, besorolása a samnis művészetbe. Rokonsága a Schiavi d'Abruzzo szentélyében talált fogadalmi ajándékokkal. Ezzel kapcsolatban megjegyzések a településeken kívüli szentélyek jelentőségéről az italikus népeknél, a samnis művészet néhány jellemző vonásáról és a samnis kultúra eltűnéséről a római hódítás után.

Restricted access

Az ókorkutatás legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy korunk aktuális problémáinak megoldásához adjon segítséget. Az egyik ezek közül az akkulturációé, vagyis annak a vizsgálata, hogyan viselkednek az egymással érintkező, különböző hagyományokra épülő kultúrák e találkozás során. Egy másik az a kérdés, mit nyújthat a kortárs művészet megértéséhez az antik művészetek hagyatékának tanulmányozása, és ennek másik oldala: miben segítheti a modern művészet jelenségeinek ismerete az antik művészetek egyes vonásainak jobb megértését. A tanulmány a Szépművészeti Múzeum egy eddig közöletlen Kr. e. 700 körül készült etruszk vázájának formáját és díszítését elemezve kísérel meg legalább részlegesen választ adni a két kérdésre, és ennek során egy Veiiben dolgozó vázafestőnek műveiből kirajzolódó portréját próbálja meg felvázolni.

Restricted access

Két esettanulmány a praerómai Itália összehasonlító mitológiai ikonográfiája köréből. Az első további bizonyítékát adja Etruria és Picenum ismert kapcsolatának az orientalizáló korban. A második azt bizonyítja, hogy ugyanaz az ikonográfiai motívum különböző értelmezést kíván különböző kultúrák (ebben az esetben Picenum és Basilicata) összefüggésében.

Restricted access
Antik Tanulmányok
Authors:
János György Szilágyi
and
János Sarkady
Restricted access

Búcsúzunk Harmatta Jánostól

(1917. október 2. - 2004. július 24.)

Antik Tanulmányok
Authors:
István Borzsák
and
János György Szilágyi
Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors:
Imre Szilágyi
,
István Sajó
,
Péter Király
,
Gábor Tárkányi
,
Attila Tóth
,
András Szabó
,
Katalin Varga-Josepovits
,
János Madarász
, and
György Pokol

Abstract  

This article discusses the formation and structure of ammonium tungsten bronzes, (NH4) x WO3−y . As analytical tools, TG/DTA-MS, XRD, SEM, Raman, XPS, and 1H-MAS NMR were used. The well-known α-hexagonal ammonium tungsten bronze (α-HATB, ICDD 42-0452) was thermally reduced and around 550 °C a hexagonal ammonium tungsten bronze formed, whose structure was similar to α-HATB, but the hexagonal channels were almost completely empty; thus, this phase was called reduced hexagonal (h-) WO3. In contrast with earlier considerations, it was found that the oxidation state of W atoms influenced at least as much the cell parameters of α-HATB and h-WO3, as the packing of the hexagonal channels. Between 600 and 650 °C reduced h-WO3 transformed into another ammonium tungsten bronze, whose structure was disputed in the literature. It was found that the structure of this phase—called β-HATB, (NH4)0.001WO2.79—was hexagonal.

Restricted access