Search Results

You are looking at 1 - 10 of 23 items for

  • Author or Editor: János Harmatta x
Clear All Modify Search

Nagy Sándor hadjárata a szogdok és a Sir-darya folyón túl élő szkíták ellen fontos fordulópontot jelent az ókori Közép-Ázsia történetében. Nagy Sándor Közép-Ázsiába vezetett hadjáratának történeti jelentőségét abban láthatjuk, hogy igyekezett megvédeni Közép-Ázsia iráni, később görög urbanizációját az északi nomádok rabló betöréseitől megelőző katonai expedíciókkal, várakkal és erődítmény-rendszerekkel. Tevékenysége mintakép lett utódai számára és ezek a védelmi rendszerek fokozatosan kiterjedtek Európára és Kelet-Ázsiára is, s egy fejlett déli és egy fejletlenebb övezetre osztották az ókori és kora középkori világot.

Restricted access

Már a Seleukida uralkodók és a greko-baktriai királyok felismerték az egyrészt a Kína és Közép-Ázsia, másrészt a Közép-Ázsia és Európa közötti kereskedelmi kapcsolatok nagy lehetőségeit. Később a kínai Han Birodalom kiterjesztette hatalmát a Tarim-medencére és megnyitotta mind az északi, mind a déli „selyemutat” a karaván-kereskedelem számára. A nyelvi kommunikáció szükségessége a távolsági kereskedelemben kedvezett bizonyos nyelvek használatának és elterjedésének mind a szárazföldi, mind a tengeri „selyemút” útvonalán. Így váltak először a szogd és a gāndhārī prákrit, később a xvārizmi, a perzsa és a szír, majd a mongol hódítás után a kún, az ujgúr, az örmény és az orosz a „selyemút” nyelveivé.

Restricted access

A Szarvas-68 régészeti lelőhelyen az avar temetô 366. sírjából egy karneolból készült sásánida gemma került elő. Felirata a következőképpen olvasható: 'pst'n 'L yzd'n"a bizalom az istenekben (van)". A gemmát az avarok Közép-Ázsiában szerezhették zsákmányként, s onnan hozhatták magukkal, amikor a Kárpátok medencéjébe vonultak.

Restricted access
Restricted access

Arrianos történeti művében (Anab. III. 25.3 skk., IV. 16 skk.) leírja Nagy Sándor trans-oxaniai hadjáratát, ahol a makedón sereg először került szembe iráni lovasnomád népekkel. Az ekkor szerzett tapasztalatok több mint egy évezredre meghatározták az antik civilizáció magatartását és védekezését azokkal szemben. A tanulmány az Arrianos-tudósításban szereplő személy-, nép- és helyneveket értelmezi, meghatározza azok ethnikai hovatartozását és a történeti színteret. A szakirodalomban közölt térképek eddig puszta találgatáson alapultak.

Restricted access

The kharosthi inscription of Tiravharna ksatrapa (discovered in the southern suburb of Jalalabad in 1923, kept in the Kabul Museum) was set up in honour of the satrap by a man, bearing the Indian name Malasua. The object of the inscription was to commemorate the building of a lotus tank and its inauguration by the ceremony of libation with running water (udagajaladhobuvna) as well as to express the chief desire of the donor to have a son (putrestaparena). Tiravharna was of Indo-Parthian descent and he did not acknowledge the authority of the Saka king Moga, ruling in GandhÊra at that time (83 B. C.)

Restricted access

On the basis of the Mycenaean documents written in Linear B, the official title da-mo-ko-ro (*damokoros) might have been the name for a high official of the royal palace whose task was to distribute the provisions among the people working for the king. Augewas damokoros mentioned on the tablet Ta 711 may be the same historical person as king Augewas of the Greek epic tradition who rivalled Neleus in the rule over Pylos.

Restricted access