Search Results

You are looking at 1 - 10 of 71 items for

  • Author or Editor: János Sándor x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

Napjainkban az orvosi kommunikáció jelentőségét számos kutatási eredmény bizonyítja, a mindennapi gyakorlatban mégis gyakran találkozunk ezekkel ellentétes mítoszokkal, tévhitekkel, az ezekből fakadó kedvezőtlen attitűddel. Mindez megakadályozza a valódi szemléletváltást és a betegközpontú ellátás irányába történő elmozdulást. A szerzők arra vállalkoztak, hogy bemutassanak néhány gyakori tévhitet, s az ezekkel kapcsolatos kutatási eredményeket. Orv. Hetil., 2016, 157(17), 644–648.

Open access

Abstract

The Mid-Hungarian Zone is a WSW-ENE trending composite structural unit in the basement of the Pannonian Basin that is made up of displaced crustal fragments (terranes) of South Alpine and Dinaridic origin. In the early stage of the Alpine evolution these fragments were located in various sectors of the NW Neotethys region, representing different paleogeographic settings from passive margin through continental slope to oceanic basement. Middle to Late Jurassic closure of the Neotethys led to the development of a suture zone made up of subduction-related complexes that can be followed all along the strike of the Dinarides. During the Cretaceous compressional stages, nappe stacks were formed from the accretionary complex and the fragments of the previously disrupted passive margin. Eastward extrusion (escape) of the ALCAPA Mega-unit during the Oligocene to Early Miocene led to large-scale displacement of fragments of this nappe stack, transporting them to their present-day position, and resulted in dispersal of the northwestern segment of the suture zone. The paper summarizes the basic characteristics of the dislocated blocks, evaluates their relationships and determines their original setting.

Restricted access
Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az okspecifikus halálozás a halottvizsgálatot végző orvos által a halottvizsgálati bizonyítványon megadott, sorba rendezett diagnózisokon alapszik. A haláloki adatbázisok felépítése a Központi Statisztikai Hivatal feladata. Célkitűzés: A vizsgálat célkitűzése a halottvizsgálati bizonyítvány orvosszakmai ellenőrzés módszertanának fejlesztése, értékelése és a rendszer működését szolgáló monitoring indikátorkészletének kidolgozása volt. Módszer: A szerzők Tolna megyei vizsgálat alapján az eredetileg közölt, a Központi Statisztikai Hivatal társadalomstatisztikai eljárásai alapján korrigált, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat orvosszakmai ellenőrzése után javított haláloki diagnózisok közötti eltéréseket elemezték. Eredmények: A halálokok 5–10%-a igényelt utólagos módosítást, ami a megyei halálozási statisztikát több haláloki főcsoportban 1%-nál nagyobb mértékben befolyásolta. Az orvosszakmai ellenőrzés során a nem megfelelő haláloki diagnózist adó orvosokat és a képzési hiányokat is meg lehetett határozni. A szerzők által alkalmazott haláloki diagnózisokat korrigáló eljárásrend monitorozásához 10 indikátort definiáltak. Következtetések: A Központi Statisztikai Hivatal és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat együttműködésén alapuló haláloki adatszolgáltatás minőségfejlesztésére továbbra is szükség lenne, hiszen a népegészségügyi jellegű intervenciók hatékonyságának értékelése egyre megbízhatóbb és egyre részletesebb haláloki statisztikát igényel. Orv. Hetil., 2016, 157(13), 504–511.

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Dražen Balen, János Haas, and Sándor Kovács

The present issue is devoted to the memory of Professor Jakob Pamić, who for a long time, until his death, was a very active member of the Advisory Board of the Acta Geologica Hungarica and provided great efforts toward a better understanding of the geology of the Pannonian Basin and the surrounding mountain ranges.

Restricted access
Studia Slavica
Authors: Sándor János Tóth, Tünde Tuska, Erzsébet Uhrin, and Mária Zsilák

This paper is intended to be a summary analyzing the use of the Slovakian language in Tótkomlós. The joint study organized by the Research Institute for Linguistics at the Hungarian Academy of Sciences and the Research Centre of Slovaks in Hungary was based on the empiric questionnaire method and followed by the elaboration of statistic data. As a result of the research, interesting conclusions can be drawn regarding the interrelation of language choice, code switching, bilingualism, and attitudes towardsdialects.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az étkezési szokásoknak meghatározó szerepe van a gastrointestinalis daganat és szív-ér rendszer eredetű halálozásokban. Célkitűzés: Annak vizsgálata, hogy a borfogyasztásnak lehet-e szerepe a két haláltípus kialakulásában Magyarországon. Módszer: A szerzők 206 159 személy adataiból hasonlították össze a gastrointestinalis daganatok és szív-ér rendszeri megbetegedések miatt 2000–2010 között meghalt személyek standardizált elhalálozási arányszámait négy történelmi borvidéken: Tokaj (fehérbor), Eger (vörösbor), Balaton (fehérbor), Szekszárd/Villány (vörösbor) vidékén és a nem borvidék Hódmezővásárhelyen. Eredmények: A Tokaj vidéken volt szignifikánsan a legkisebb a daganatok száma (664), viszont a szív-ér rendszeri betegségek miatti halálozás itt volt a legnagyobb (5955). Ezzel szemben a szív-ér rendszeri betegségek száma Szekszárd-Villány területén (3907) a legkevesebb, míg a daganatoké itt (831) és Eger vidékén (934) a legtöbb. Következtetések: Igazolódott a vörösbor ismert védőhatása a szív-ér rendszeri halálozásokban. A gastrointestinalis daganatos elhalálozás meglepően alacsony előfordulása a Tokaj vidéken – az ivóvíz magasabb szelénszintje mellett – az itteni fehérborok eddig nem ismert sajátosságaira utal. Orv Hetil. 2017; 158(25): 992–998.

Restricted access

A szerzők a várandósok folsavszupplementációs és egyéb egészség-magatartási szokásait, illetve azok demográfiai tényezőkkel való összefüggéseit igyekeztek feltárni. Módszer: Szombathely város tíz védőnői körzetében populációs monitoringot hoztak létre, ahol 2008. február 1. és 2009. február 1. között minden terhességi nyilvántartásba kerülő nőről rendszeres adatgyűjtést folytattak. Eredmények: Az alacsonyabb életkor és iskolai végzettség a gyermekvállalásra való felkészülés esélyét csökkentette. A gyermekvállalásra tudatosan készülők közül több mint kétszer annyian vittek be folsavat, háromszor annyian vittek be vitaminokat és csaknem feleannyian dohányoztak. A folsavszupplementáció esélyét a magasabb életkor és szocioökonómiai státus, valamint a felsőfokú végzettség szignifikánsan növelte, míg a testvérek száma csökkentette. Az érettséginél alacsonyabb végzettségűek nagyobb eséllyel dohányoztak (EH = 4,72; 95% MT = 2,34–9,51), mint a felsőfokú végzettségűek, csakúgy, mint az élettársi kapcsolatban élők a házasságban élőkhöz képest (EH = 2,74; 95% MT = 1,54–4,89). Következtetések: A folsavszupplementációban nem részesülők főleg a fiatalok, az alacsony képzettséggel és jövedelemmel rendelkezők köréből kerülnek ki, ugyanők egyéb vonatkozásban is kedvezőtlen egészség-magatartást folytatnak.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Attila Berencsi, János Bezsilla, László Sikorszki, Rita Temesi, and Sándor Bende

Absztrakt

A situs inversus totalis (SIT) egy ritka, veleszületett rendellenesség, amelyben a hasi és mellkasi szervek mindegyike tükörkép-pozícióban helyezkedik el. Egy 57 éves, ismert situs inversusos férfit széklethabitus-változás, véres székletürítés miatt kezdtünk vizsgálni. A colonoscopia és a hasi, kismedencei CT-vizsgálat stenotizáló sigmatumort igazolt. Osztályunkon az elektív laparoscopos vastagbél-resectio a nyitott műtét alternatívája, mintegy 60%-ban választott eljárás. Cikkünkben Magyarországon elsőként számolunk be sikeres, dokumentált, tumor miatt végzett laparoscopos sigmaresectióról situs inversus totalisban. Áttekintést adunk a biztonságos műtéti technikáról, melyet fotóval dokumentáltunk. Megfelelő anatómiai ismeret és kellő haladó laparoscopos jártasság esetén a laparoscopos resectio ilyen különleges, ritka esetben is biztonsággal alkalmazható eljárás.

Restricted access