Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10 items for

  • Author or Editor: János Vadász x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Több évtizede folyik vita Magyarországon az állam és az önkormányzatok közszolgálati feladatairól, a velük szemben az állampolgár részéről joggal, megalapozottan támasztható követelményekről, s ezek teljesítésének intézményi, személyi, költségvetési feltételeiről. Jelen tanulmány a folyamatban lévő átfogó reform szükségességével, az azt előkészítő kutatások eredményeivel és a várható új szabályozás főbb szempontjaival foglalkozik.

Restricted access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabály-dzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati tervekkel és törvényi normaszöveggel összefüggésben. Az elemzés – munkavállalói szempontok kiemelt szerepeltetésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT tervezetét. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg javaslatait a kormányzati tervekkel szemben.

Restricted access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabálydzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati döntésekkel összefüggésben. A tanulmány – munkavállalói szempontok kiemelt szerepelte­tésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT elemzését. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg kezdeményezéseit, javaslatait is a kormányzati döntésekkel szemben.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A mellkassebészeti operabilitást onkológiai, sebésztechnikai szempontok mellett meghatározzák a funkcionális paraméterek. Szükséges a mellkasi műtéti teherbíró képesség és a lehetséges posztoperatív szövődmények megbecslése. Célkitűzés: A funkcionális operabilitás megítéléséről szóló nemzetközi irodalom és intézetünk gyakorlatának áttekintése. Módszer: A mellkassebészeti műtéti rizikóbecsléshez szakirodalmi áttekintést végeztünk, előtérbe helyezve a légzésfunkciós, légzésmechanikai, mellkasi kinematikai, terhelés-élettani változókról szóló közleményeket. A légzésrehabilitáció szív-ér rendszeri, izmokra, légzésmechanikára, teljesítőképességre és életminőségre kifejtett hatását vizsgáltuk. Laborparaméterek, társbetegségek, az elhízás, a lesoványodás és a dohányzás rizikóját értékeltük. Eredmények: A magas vércukorszint, alacsony albuminszint és az emelkedett vesefunkciós értékek növelik a műtéti rizikót. A COPD, alvási apnoe, szívelégtelenség, ischaemiás szívbetegség, obesitas és lesoványodás befolyásolják a műtét kimenetelét. A dohányzásról leszoktatás csökkenheti a posztoperatív szövődményeket. A kontrollált légzési technikák, a mellkasmobilizáció és a tréningprogramok kedvező hatásúak, mindez kiegészíthető pszichoszociális és dietetikai támogatással. Következtetések: A rizikóbecslést segítő szempontrendszer tartalmazza a légzésfunkció, oxigénfelvétel, laborparaméterek és társbetegségek vizsgálatát. A légzésrehabilitáció kedvező funkcionális hatású, javítva az életminőséget. Orv Hetil. 2017; 158(50): 1989–1997.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
János Vadász
,
György Barta
,
Géza Krasznai
,
Fink Ludger
, and
Attila Zalatnai

A szerzők egy 82 éves férfi kórtörténetét ismertetik, akit gyakori hypoglykaemia miatt vizsgáltak. Betegüknél 4 évvel korábban prosztatacarcinomát diagnosztizáltak, de a műtéttől elzárkózott. Vizsgálataik organikus hypoglykaemia mellett szóltak, alacsony széruminzulin-értékek mellett. Az insulinoma irányába végzett vizsgálatok negatív eredménnyel zárultak. Csökkent széruminzulinszerű növekedési faktor-1- és normális szérum-chromogranin-A-érték mellett élettani tartományban lévő hypophysis- és perifériáshormon-szinteket találtak. Mindezek alapján inzulinszerű növekedési faktor-2 prohormont, illetve inzulinszerű növekedési faktor-2-t szintetizáló és szekretáló prosztatatumor jelenlétére gondoltak. Az inzulinszerű növekedési faktor-2 prohormon és az inzulinszerű növekedési faktor-2 közvetlenül serkenti a daganat, az izom- és a zsírszövet glükózfelvételét, csökkenti a májból a glükóz kiáramlását, továbbá csökkenti az inzulinszintézist a pancreas béta-sejtjeire kifejtett gátlóhatása miatt. Terápiaként 5%-os, majd 20%-os glükózinfúzió folyamatos adására szorultak, más készítmények csak átmeneti javulást eredményeztek. A tartós hypoglykaemia miatt prosztataműtét lett volna szükséges, de az ismétlődő hypoglykaemiák és a beteg rossz általános állapota miatt az nem volt kivihető. Később diazoxid- és glükózinfúzió hatására a hypoglykaemiák uralhatók voltak, azonban a beteg hamarosan elhunyt. A prosztata szövettani feldolgozása során immunhisztokémiai vizsgálattal a daganatsejtek igen erőteljes IGF-2-pozitivitást mutattak, ami megerősíti, hogy esetükben inzulinszerű növekedési faktor-2-t szekretáló prosztatatumor állt a súlyos hypoglykaemiák hátterében. Orv. Hetil., 2014, 155(33), 1319–1324.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Ákos Kocsis
,
Zsolt Markóczy
,
László Agócs
,
Miklós Molnár
,
János Fillinger
,
Bernadett Lévay
, and
Pál Vadász

Absztrakt

Bevezetés: A pseudomyxoma peritonei (PMP) egy nagyon ritkán előforduló sebészeti kórkép, amely a hasüreget vagy mellüreget érinti. Jellemzője a mucinosus ascites, valamint a leggyakrabban a vastagbélből vagy a féregnyúlványból kiinduló low-grade carcinoma. Pleuralis érintettség többnyire akkor jelentkezik, ha a hasi sebészeti beavatkozáskor a rekeszizmon lyuk keletkezik, vagy a tumor progrediál, vagy fejlődési rendellenesség kapcsán a has- és mellüreg között összeköttetés van. Esetismertetés: 44 éves nőbetegnél kezelt peritonealis érintettség után bal oldali pleuralis manifesztáció jelentkezett. Tekintettel a pulmo és pleura érintettségének kiterjedtségére, a radikális műtét esélyét elvetettük, cytoreductióra törekedtünk, és intraoperatív kemoterápiát alkalmaztunk. Megbeszélés: A pleuralis érintettség extrém ritkaságnak számít, kedvezőtlen prognózisú. Kezelése megegyezik az intraabdominalis kezeléssel, amennyiben arra lehetőség van, kiterjesztett cytoreductio, valamint helyi vagy szisztémás kemoterápia javasolt. Következtetés: A PMP egy nagyon ritka és rossz prognózisú kórkép. Extraabdominalis manifesztációja ritkán fordul elő. Kezelésében sokat segíthet a korai felismerés.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Mátrai
,
László Tóth
,
Zoltán Szentirmay
,
János Papp
,
Imre Antal
,
Pál Vadász
,
Alexandra Bartal
, and
Miklós Kásler

A mellkasi desmoid tumorok ritka, borderline daganatok. A tumor elsődleges kezelése a radikális sebészi eltávolítás. A mikroszkóposan ép sebészi szél elérése gyakran komoly műtéttechnikai kihívást jelent, mivel a tumor infiltrálhatja a csontos mellkasfalat, a vállöv csontjait, a tüdőparenchymát, a plexus brachialist, valamint a mediastinum vitális képleteit. A mellkas stabilitásának megőrzése, az optimális funkcionális és esztétikai eredmény elérése szintetikus hálók beültetését, illetve autológ szövettel történő plasztikai rekonstrukciókat tehet szükségessé. A multidiszciplináris műtétek még speciális centrumokban is magas morbiditással járhatnak. A szerzők közleményükben multicentrikus retrospektív feldolgozás keretében sporadikus mellkasfali, illetve intrathoracalis desmoid tumorok sebészi ellátásának technikáját elemzik, illetve irodalmi összehasonlítást folytatnak. Orv. Hetil., 2011, 152, 3–13.

Open access
Hungarian Journal of Legal Studies
Authors:
Renátó Vági
,
István Üveges
,
Andrea Megyeri
,
Anna Fülöp
,
János Pál Vadász
,
Dániel Nagy
, and
Gergely Márk Csányi

Abstract

Access to justice is a significant area of legal research, especially for Socio-Legal studies. The main research topics of this area are economic or class differences, gender inequalities, or national and ethnic differences in access to justice. However, there is a less discussed aspect of access to justice: the differences between access to legal information and the differences in user groups in terms of comprehending and processing legal information. This is an important topic because there are significant differences among people's abilities to process and understand legal texts, depending on whether we are dealing with a lawyer who is an expert in the given field, a non-expert lawyer, or a citizen with a low or zero (legal) educational level. The paper argues that unsupervised machine learning solutions can help even out these differences. It presents different unsupervised solutions, mainly clustering and topic modelling, which can help to increase access to legal information. Then we present a case study in which we examine these unsupervised tools in the processing of resolutions of the Central Bank in Hungary and anonymized court decisions. The paper argues that these tools can reveal the hidden contextual regularities in unstructured legal texts, facilitating the search for legal texts even for non-legal-experts.

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
József Kas
,
Attila Csekeő
,
Miklós Molnár
,
Attila Vágvölgyi
,
Zsolt Markóczy
,
Emese Szabó
,
Mária Héjja
,
István Pénzes
,
Zsolt Rozgonyi
,
Ibolya Soltész
,
János Fillinger
, and
Pál Vadász

Absztrakt

A mellkas nagy részét tömegükkel elfoglaló, gyakran benignus jellegű óriástumorok sebészi kezelése különös kihívást jelent. A feladat nagyságát a műtéttechnikai nehézségek, a narkózis vezetése és a postoperativ intenzív ellátás gondjai együttesen adják. Esetünk további sajátosságát az egyébként magától értetődőnek vélhető műtéti javallat végletes ellentmondásossága adja. A 64 éves férfi másfél éve fokozódó, terhelésre jelentkező fulladása ellenére más okból végzett mellkas-röntgenvizsgálatán derült ki a mellkas jobb felének óriási térfoglaló elváltozása. A pulmonológiai kivizsgálás során végzett vastagtű-biopszia solitaer fibrosus pleuratumort igazolt. Az onkológiai konzílium műtéti megoldás mérlegelését javasolta. A beteg állapota a megelőző vizsgálatok közben rohamosan romlott, majd nyugalmi dyspnoe és pitvari fibrilláció miatt intenzív osztályra került, ahol másnap légzési elégtelenség következett be, és respirátorkezelés vált szükségessé. Az igen magas kockázat ellenére műtét mellett döntöttünk, mert a daganat eltávolítása volt a beteg egyetlen esélye a túlélésre. A műtét sikerült, a beteg szövődményekkel terhes postoperativ szak után gyógyultan hagyta el az intézményt. Munkaképes állapotban egy évvel később recidívamentes.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
József Kas
,
Attila Csekeő
,
Csaba Fehér
,
Attila Vágvölgyi
,
Gábor Grmela
,
Judit Varga
,
Zsolt Rozgonyi
,
Ibolya Soltész
,
János Fillinger
,
Zsuzsanna Pápai
,
Erika Lahm
, and
Pál Vadász

Absztrakt:

A mellhártya ritkának számító szoliter fibrosus tumora néhány százalékban hypoglykaemiával társul, amit első két leírójukról Doege–Potter-szindrómának neveztek el. Hatvanhárom éves férfi betegünk egy évvel korábban már pulmonológiai kezelés alatt állt bal oldali mellüregi folyadékgyülemmel, bal alsó lebenyi daganat CT-képével. Ismét fokozódó terhelési dyspnoe miatt végzett újabb vizsgálatok során a most már óriásira nőtt tumor vastagtű-biopsziája low grade sarkomát igazolt. Onkológiai konzílium műtéti elbírálás mérlegelését javasolta. A beteg nyugalmi dyspnoe és ismétlődő hypoglykaemiás rosszullétek miatt gyorsan romló állapotban az intenzív osztályról került a műtőbe. A tumor eltávolítása és bal oldali pneumonectomia történt szövődménymentes gyógyulással. A szövettan szoliter fibrosus pleuratumort igazolt a Doege–Potter-szindrómának megfelelően. A műtét alatt észlelt pleuralis szóródás miatt adjuváns kemoterápiában részesült. Egy évvel a műtét után helyileg kiújult tumort távolítottunk el. A folytatódó kemoterápia ellenére lokális és ellenoldali pulmonalis progressziót észleltünk. A beteg első műtétjétől számított túlélése három év. Orv Hetil. 2018; 159(4): 149–153.

Restricted access